İskambil Falı Yorumu

Maça Ası
Bu kart içimizde yatan bir fırsatı simgeler. Mantığın üstünlüğü prensibinin açıklık, tutarlılık, kararlılık gibi güçlerinin karşılığıdır. Etkisi aydınlatıcı, açık ve kurtarıcı yönüyle kendini gösterir.



• İskambil falı nasıl bakılır?
• İskambil falında kartların anlamları