Astroloji Rehberi®

Astrolojinin Temel Kavramları ve Tanımları

Astroloji ölçülebilen zaman kadar eskidir. Astroloji kelimesi yıldız anlamındaki "astra" ve mantık anlamındaki "logos" kelimelerinden türemiştir. Tam anlamı yıldızlar ve gezegenler tarafından konan öğreti ve kanunları içerir.

Evrenimiz çeşitli türden ilginç enerjiler ile doludur ve Astroloji bu enerjileri yorumlamamıza yardımcı olur. Göksel yörüngeler ve Dünyadaki olaylar arasında paraleller çizebilmemizi sağlayan Astroloji, bir dil ve sembol kümesidir. Elementler, burçlar, gezegenler, evler ve görünümlerden yararlanır.

Doğum haritanız (yıldız haritanız veya horoskopunuz) doğum günü ve saatinizde, doğum yerinizden gökyüzüne bakış ile hazırlanan dairesel, saat şeklinde kişisel bir haritadır. Bir astrolog bunlara göre hesaplar yapar, durumları saptar ve yorumlarda bulunur.

Astroloji evrende uyum ve simetrinin var olduğunu ayrıca herkesin bu uyum ve simetrinin bir parçasını oluşturduğunu gösterir, insanın türlü özelliklerini yansıtır. Yeteneklerini belirtir, zayıf yönlerini açıklar. Bütün bunlara dayanarak neler yapabileceğini, mutluluğu nerede arayabileceğini söyler. İnsanın doğum anında aldığı güçlü gezegen etkilerinden yararlanmasını ve böylece kendisine iyi bir yol çizmesini sağlar.

Astroloji'nin amacı bize olanlar için gezegenleri suçlamak değil, aksine gezegenlerle ilgili belirtiler yardımıyla kendimiz hakkında bir şeyler öğrenmektir. Kendimizi açıkça gördüğümüz zaman yeni özelliklerimizi kolayca keşfedebilir ve hayatımızı daha dolu, daha amaçlı, daha yaratıcı hale getirebiliriz.

Astroloji'nin Temel Kavramları

Elementler deneyimin enerji öğeleridir. Burçlar temel enerjilerdir ve deneyimlerin belirli özelliklerini vurgulamaktadırlar. Gezegenler enerji akışını düzenler ve deneyimlerin boyutlarını temsil ederler. Evler, belirgin enerjilerin en kolay şekilde ifade edildiği ve en direkt şekilde uygulandığı deneyim alanlarını temsil etmektedir. Görünümler dinamizmi, deneyimlerin yoğunluğunu ve ayrıca bireysel anlamda enerjilerin nasıl etkileşim içerisinde olduğunu açığa çıkarır.

Elementler

Ateş Elementi: Erkeksi. Ateşli duygular, önderlik, isteklilik, canlılık, enerjiklik, atılganlık, cesaretlilik, serüvencilik, dışa dönüklük, ani istekler, bağımsızlık.
Toprak Elementi: Kadınsı. Pratiklik, sakinlik, güvenli hareket etme, özgüven, düşünce ve duyguları gizleme, hırslılık, çıkarlarını kollama, maddenin önemini bilme, verimlilik.
Hava Elementi: Erkeksi. Akılcılık, yeteneklilik, idealist, bilme ve öğrenmeyi isteme, yeniliklere ilgi, dışa dönük, toplumcu ve insan ilişkilerinde verimlilik, etkileyici konuşma, havailik.
Su Elementi: Kadınsı. Sakinlik ve durgunluk, hassaslık ve yoğun duygusallık, güçlü sezgilere sahip olma, kuruntu, kuşkuculuk, kıskançlık, inatçılık.

Burçlar

Koç cesaret ve irade gücü peşindedir. Stratejisi serüven ve meydan okumadır.
Boğa huzur peşindedir. Stratejisi doğallık ve güvenlik oluşturmaktır.
İkizler bilgi peşindedir. Stratejisi merak ve konuşmadır.
Yengeç derinlemesine duygusal keşif için gerekli olan güvence peşindedir. Stratejisi bakıcı, kollayıcı rolünde kendini korumaya almaktır.
Aslan kendini ifade peşindedir. Stratejisi gösteri veya yapma yeteneğidir.
Başak mükemmeliyet peşindedir. Stratejisi analiz ve yapıcı eleştiridir.
Terazi uyum peşindedir. Stratejisi kibarlık, tolerans ve güzellik sevgisidir.
Akrep derinlik peşindedir. Stratejisi iç gözlem, delip geçme ve sağlıklı şüphedir.
Yay deneyim peşindedir. Stratejisi içine işlemek, iç gözlem ve sağlıklı kuşkudur.
Oğlak etkinlik peşindedir. Stratejisi pratiklik, bütünlük, güvenilirlik ve kendi kendine yeterliliktir.
Kova bireylik peşindedir. Stratejisi bağımsızlık ve otoriteyi sorgulamaktır.
Balık kendini aşma peşindedir. Stratejisi hayal gücü, sevgi ve bilincin keşfidir.

Gezegenler

Güneş zihnin ego oluşumunu, kendini algılama ve temel canlılık bölümünü temsil eder.
Ay zihnin duygu, ruh hali ve içgüdü bölümünü temsil eder.
Merkür zihin zeka, hareketlilik ve bilgi transferi bölümünü temsil eder.
Venüs zihnin ilişkiler, estetik, gerilimin boşaltılması bölümünü temsil eder.
Mars zihnin kendini ortaya koyma, kendini savunma ve egemenlik alanı bölümünü temsil eder.
Jüpiter zihnin fırsatların farkına varma, inanç ve mizah bölümünü temsil eder.
Satürn zihnin öz disiplin, yeterlilik ve gerçekçilik sınavı bölümünü temsil eder.
Uranüs zihnin bireyleşme, buluşçuluk ve boyun eğme baskılarına karşı koyma bölümünü temsil eder.
Neptün zihin kendini aşma, hayal gücü ve merhamet bölümlerini temsil eder.
Pluto zihnin kişisel kendini yenileme ve özel bir şey yapma dürtüsünü temsil eder.

Evler

1. ev içinde sosyal bir kişilik veya kişisel bir stil –insanların bizim burada olduğumuzu görmeleri için- oluşturduğumuz davranış alanını temsil eder.
2. ev içinde kendimizi kendimize ispat ettiğimiz ve kimliğimizi uygun zihinsel veya fiziksel kaynaklarla desteklediğimiz davranış alanını temsil eder.
3. ev içinde konuştuğumuz, dinlediğimiz ve soruşturduğumuz davranış alanını temsil eder.
4. ev içinde köklerimizi arayabileceğimiz bir sığınak yaratarak içe döndüğümüz davranış alanını temsil eder.
5. ev içinde oyun veya yaratıcılık kanalıyla kendimizi yenilediğimiz davranış alanını temsil eder.
6. ev içinde sorumluluk üstelendiğimiz ve yeteneklerimizi gösterdiğimiz davranış alanını temsil eder.
7. ev içinde destekleyici ortaklıklar kurduğumuz davranış alanını temsil eder.
8. ev içinde cinsellik, ölüm ve yaşamın gizemi gibi konularda en temel insancıl dürtülerimizle uğraştığımız davranış alanını temsil eder.
9. ev aşina olmadığımız egzotikle karşılaştığımız ve temel değerlerimizi tanımladığımız davranış alanını temsil eder.
10. ev içinde toplumsal veya profesyonel roller kanalıyla toplum içimdeki yerimizi doldurduğumuz davranış alanını temsil eder.
11. ev içinde uzun vadeli hedefler tanımladığımız ve bu hedefleri destekleyecek yandaşlar bulduğumuz davranış alanını temsil eder.
12. ev içinde geçmişi açığa çıkardığımız ve kendimize yaşamın yeni bölümlerine veya mistizme doğru ilerleme olanağı tanıdığımız davranış alanlarını temsil eder.

Etiketler