Arap Astrolojisi

Arap Astrolojisi

Arap Astrolojisi Dünya literatüründe hayli önemli bir yer tutar. Her ne kadar günümüzde bazı çevrelerce "İslam dininde astrolojiye yer yoktur" gibi bağnazca düşüncelerle astroloji karalanmak istenirse de, bunun gerçeklerle alakası yoktur.

Aşağıdaki bilgiler tamamen belgesel olup, birçok kitapta geçtiğinden astroloji hakkında söylenen bu saçmalıkların aslında gerçekleri saptırmaktan başka bir amacı olmadığı iyice anlaşılır.

Astroloji İslam'da astroloji Hz. Ömer zamanında ön plana çıkar. Mezopotamya kaynaklı olan ve buradan Avrupa'ya ulaşan astroloji Araplar sayesinde büyük adımlar atmıştır. Eski Grekçe'den, Yunanca'dan, Hintçe'den ve Sanskritçe'den Arapça'ya çevrilen ciltler dolusu kitaplar vardır. Örneğin, Halife Harun Reşit döneminde yaşamış olan Ömer Tasmir'in yazdığı "Doğum horoskopları" hakkındaki kitap bunun en canlı örneğidir.

Yine aynı dönemde Arap astroloğu Ey-Bokali "Arap noktaları" üzerine yazdığı kitabıyla Dünya literatürünce herkesçe tanınır. Yazdığı kitaplar 1705 yılında Latince'ye çevrilmiştir.

Yine çok iyi bilinen, hatta Arap astrolojisinin babası olarak tanınan El-Kindi o zamanki Astroloji'nin tek kelime ile bir lideridir. Ne yazık ki, yazdığı birçok eser günümüze kadar gelememiştir. Bunlardan bazıları en iyi öğrencisi olan Albumazar tarafından tanıtılmıştır. El-Kindi'nin sadece Güneş'e ait 95 Arap noktası üzerinde çalışmış olduğu biliniyor. Bunlardan sadece belirli bölümler zamanımıza kadar gelmiştir.

Matematik, meteoroloji ve geometri'den çok iyi anlayan Kindi hakkında yazılacak o kadar çok şey vardır ki, bunların hepsi ayrı birer ders konusunu olur.

Arap Noktaları konusunda bir diğer ünlü Arap astroloğu ise M.S. 967 yılında Saragossa'da ölen Alcabitus'tur. Bu astroloğun yazdığı "Yıldızları Bilme Sanatı" astroloji'de önemli bir yapıt olarak tanınır. Kitapta ayrıca geleceğe yönelik direksiyonlarla da ilgili yazıları vardır.

Alcabitus ayrıca kendi adını almış oldan bulduğu bir ev sisteminin de sahibidir. Bilgisayar programlarının bazılarında bu sisteme rastlanır. Arap astrolojisi her ne kadar kendisinden çok daha eski Mezopotamya sistemlerine dayanıyorsa da günümüzün modern astrolojisine olan katkıları inkar edilemez. Astroloji hakkında pek çok eser Latince'ye ve İspanyolca'ya çevrilmiştir.

El-Biruni ve Ali Kuşçu
Arap astrolojisinin Osmanlılardaki adı ise "İlm-İ-Nücüm" dur. Arap astrolojisi incelendiğinde bunun birçok Osmanlı astroloğu tarafından da başarıyla kullanıldığı görülür. Başta ünlü Ali Kuşçu olmak üzere pek çok Osmanlı astroloğu Astroloji'yi başarıyla uygulayanlar arasındadır. Bunlardan çoğunda ünlü Arap astroloğu El-Biruni'nin büyük payı vardır. Arap noktaları Araplardan daha önce de keşfedilmiş olabilir. Ancak Arapların titiz çalışmaları sayesinde sistematize edilmiş ve Avrupa'ya varmıştır.

Astroloji ile uğraşan kişileri Osmanlılarda Müneccim denir. Osmanlı padişahlarının ve hanedan'dan olanların hemen hepsinin müneccimbaşı'ları olduğu biliniyor. Bunlara ait dokümanlar halen Topkapı Sarayı müzesinde herkes tarafından görülebilir. Ayrıca Arapça, Acemce bilenler için Süleymaniye Devlet kütüphanesindeki el yazmaları da tam anlamıyla bir hazine niteliğindedir.

Osmanlı Astrolojisi Uzun lafın kısası "Astroloji'ye İslam'da yer yoktur" şeklindeki hiçbir delile dayanmayan fetvanın kökeni dört büyük halife dönemine dayanmış olsaydı, zaten bu bilgileri anlatmak mümkün olmayacaktı.

Arap ve Osmanlı Astrolojisindeki Bazı Astrolojik Tabirler
Horoskop denilen yıldız haritasının Arapça ismi Zayiçe'dir. Güneş'e şems, Ay'a kamer, Merkür'e Utarit, Venüs'e Zühre, Mars'a Merih, Jüpiter'e Müşteri, Satürn'e ise Zuhal denir. Uranüs, Neptün ve Pluto gibi Transsatürniyen planetler o devirlerde keşfedilmediklerinden isimleri yoktur. Burçların isimlerinde ise Koç'a Hamel, Boğa'ya Sevr, İkizlere Cevza, Yengeç'e Seretan, Aslana Eset , Başağa Sümbüle, Teraziye Mizan, Akrep'e Akreb, Yaya Kavs, Oğlağa Cedi, Kovaya Delv, Balığa ise Hut denir.

Bizim modern Astroloji'de 180 dediğimiz açı İçtima adını alır. 60 derecelik açının adı ise Tesdis'tir. 90 derecelik açıya ise Terbi denir. Ayrıca Arap astrolojisinde bizim bugün Retrograd, yani geri gidermiş gibi görünen planetlerin de yer aldığı ve bunların ne zaman geri gidip, ne zaman düzeldiklerinin bilindiği anlaşılmaktadır.

İzinsiz alıntı ve kopyalama yapılamaz.

Yazılar

Etiketler

arap astrolojisiarap noktalarıey-bokaliel-kindialbumazaralcabitusel-biruniali kuşçuzayiçeşemskamerutaritzühremerihmüşterizuhalhamelsevrcevzaseretaneset sümbülemizanakrebkavscedidelvhutiçtimatesdisterbiretrograd