Tarihteki En Popüler On Müneccim

Tarihteki En Popüler On Müneccim

İnsanlar evreni hep merak etti. Güneşi, Ay'ı yıldızları gözlemlerken, geleceği de kestirmeye çalıştılar. Ünlü müneccimler aynı zamanda gökbilimci, doktor, coğrafyacı, matematikçiydi. Aydınlanma çağıyla bilimci ile astrolog birbirinden koptu; astrolog falcıya dönüştü. Bilimci veya büyücü, tarihte kalan en önemli isimler. Aşağıdaki listede tarih boyunca adından söz ettirmiş müneccimleri bulacaksınız.


1. İskenderiyeli Batlamyos (100–175)
Bugün inanmayanların bile göz attığı gazetelerdeki yıldız fallarının mimarı; coğrafyacı, matematikçi ve astrolog İskenderiyeli Claudius Ptolemeus (Batlamyus) hakkında az bilgiye sahibiz. Batlamyus'a göre dünya evrenin merkeziydi. Batlamyus'un bir başka özelliği de Batı'da bugünkü yıldız falının temellerini atmasıdır. Dört ciltlik tetrabiblos adlı eserine ortaçağ'da çeşitli yorumlar ekleyen İslam astrologları onun çağdaşlarına fark atmasında önemli bir rol oynamışlardır.


2. Uluğ Bey (1393 veya 1394–1449)
Sultan, matematikçi, astronom ve müneccim. İslam dünyasının en önemli bilim adamlarından biri olan Uluğ Bey, Timurlenk'in torununun oğluydu. Semerkand'ın bir zamanlar büyüleyici bir kültür başkenti olmasında onun da payı vardır. Uluğ Bey 1428'de burada bir rasathane inşa etti. Uluğ Bey'in en önemli kehaneti, oğlu Abdullatif tarafından öldürüleceğiydi. Bu yüzden oğluyla ilişkileri kesti ama kehaneti gerçekleşti ve hac yolunda Abdullatif babasını öldürdü.


3. Abraham Zacuto (1452–1515)
İber yarımadasındaki kralların vazgeçilmez danışmanı, aynı zamanda hayatı da bu zalim hükümdarlar yüzünden sürgünde geçmiş bir bilge, tarihçi, matematikçi, gökbilimci. 1478 yazdığı ve içinde yıldız haritaları bulunan Ha Hibbur Ha Gadol “Büyük Derleme” denizcilerin vazgeçilmez bir yoldaşı oldu. Rivayete göre Kristof Kolomb, bu kitaptan yararlanarak Jamaika'daki yerlileri korkutmuştu. Çünkü Zacuto kitaba 15 Şubat 1504'te ayın tutulacağını yazmıştı. Zacuto'nun kitapları Vasco de Gama tarafından da kullanıldı. İlk demir usturlabı da Zacuto Yapmıştır.


4. Takiyüddin Efendi (1521–1585)
Matematikçi, astronom, sürekli yeni astronomi aletleri geliştiren bir dahi, İstanbul'da rasathanenin kurucusu, Osmanlı döneminin en önemli bilim adamlarından biri. 1575'te 3. Murat'tan kopardığı izinle Tophane'de rasathane kurup çalışmaya başladı. 1577 yılında kasım ayında İstanbul semalarında bir kuyruklu yıldız gözlemledi ve bunu Osmanlı'nın İran'da alacağı zafere yordu. Ama İstanbul'da bir veba salgını baş gösterince rasathane olumsuz bir üne kavuştu. Dönemim şeyhülislamı Padişah'ı ikna ederek rasathaneyi kapattırdı. Takiyüddin Efendi'nin en önemli icadı gelişmiş bir gözle saatiydi. Takiyüddin Efendi hakkında daha fazla bilgiyi buraya tıklayıp bulabilirsiniz.


5. Tycho Brahe (1546-1601)
Bir yıldız keşfeden, adı Ay'da ve Mars'ta birer kratere verilen ünlü gökbilimci, bazı ilaçları 20.yy başlarına kadar kullanılan bitki bilimci, kimyager, müneccim ve asilzade. 11 Kasım 1572'de Cassiopa şimdiki adıyla SN1572 takımyıldızını keşfetmesiyle tarihe geçti. 1599'da Almanya'da sarayın baş astrologu oldu ve burada bir rasathane kurdu. Yardımcısı Kepler ile birlikte “Rudolph'un Çizelgeleri” adlı çalışmayı yaptı. Bu çizelgede önemli astronomik olaylar ve yıldız haritaları vardı. Bu eser çağının en ileri yıldız ve gezegen katologuydu. Tycho civa zehirlenmesinden öldü.


6. Johannes Kepler (1571–1630)
Matematikçi, astrolog, astronom, yazar. 23 Yaşındayken Graz Üniversitesinde matematik hocalığına başladı. Kozmografinin Sırları kitabıyla meşhur oldu. Asistanı olduğu Tycho Brahe ile birlikte çalıştı. Hatta onu zehirleyerek öldürdüğü dedikodusu da vardır. Yıldız falına bakarak para kazanırdı. Sıradan halkı için Yıllık tahminler yer alan eserler yazdı. Kepler'in siyasal saldırganlığı teşvik etmemek amacıyla yıldız haritalarında değişiklik yaptığı da bilinmektedir.


7. Nostradamus (1503-1566)
Kehanetleri dünyayı etki altına alan, bu kehanetlerden oluşan kitapları yüzyıllardır evirilip çevrilip basılan ve hep çok satan adam. Asıl adıyla Michel de Notredame, kuşkusuz saray astrologlarının en ünlüsüdür. Genç yaşlarından itibaren eczacılıkla uğraşırdı. Bu adam, uzunca bir taburenin üzerine oturup su dolu bakır bir tasın içine bakarak geleceği gördüğünü iddia ediyordu. Bu şekilde yaptığı kehanetleri bir kitapta topladı. İlk bölümünü 1555'de yazdığı Kehanetler (Les Propheties) kitabı yayınlandığı ilk günden beri revaçta ve her doğal afet, savaş vb. durumlarda acaba önceden yazmış mıydı diye bu kitaba ya da bunun türevlerine bakılıyor. Nostradamus hakkında daha fazla bilgiyi buraya tıklayıp okuyabilirsiniz.


8. John Dee (1527 – 1608)
İngiltere kraliçesi 1. Elizabeth'in sır küpü, Tudor hanedanının bilge adamı, sadece astrolog değil haritacı, kimyager ve matematikçi. Bilim ile sihrin birbirinden ayrılmaz bir ikili olduğunu savunurdu. Elizabeth'i yenidünya ülkelerine açılmaya teşvik etti. Sonraları bir dolandırıcı ile anlaşarak büyü işine girdi. Elizabeth ölünce sarayda daha fazla tutunamadı ve sefil bir biçimde öldü. Bugün filmlerde gördüğümüz falcılar tarafından kullanılan küreyi geleceği görmekte kullanırdı. John Dee hakkında daha fazla bilgiyi buraya tıklayıp okuyabilirsiniz.


9. Abe-No-Seimei (921-1005)
Japonya tarihinde bir efsane. Bir hakin ve bir şifacı. Yin Yang sanatını yani onmyo'yu, astronomi ve Astroloji'yi öğrendi. Zamanla yükselerek On'myroryo bölüm başkanı oldu. Nurada hastalıkların sebebini bulmaya çalışıyordu. Omymodo: Antik Japon evrem bilimi. Çin kökenli yin yang kavramı üzerine kuruludur. Geleneksel çin tıbbı da buna dayanır. Onmyodo beş ana elemetin (toprak, ateş, su, metal ve tahta) insanlık üzerindeki etkilerini inceler.


10. Yelü Cucay (1189- 1243)
Cengiz Han'ın en önemli danışmanı. Bitki bilimci, astronom, şifacı ve devlet adamı. Cengiz Han Kuzey Çin'i ele geçirdiğinde Yelü ile tanıştı Rivayete göre bu uzun boylu sakallı adamdan çok etkilendi ve ona Uzun Sakal adını taktı. Yelü'nün en önemli özelliği Moğol kabile geleneğiyle Çin Bilimini (Doğa ve kültürü) bir araya getirmesiydi. Yıldızlara bakıp kehanetlerde bulunurdu. I-Ching adlı kitabı da kullandığı söyleniyor. I-Ching 5000 yıldan beri gelecek ile tahminlerde bulunmak için kullanılan “değişim kitabı” manasına gelen bir kehanet yöntemidir. I-Ching hakkında buraya tıklayıp bilgi alabilir ve servisimizden yararlanabilirsiniz.

İzinsiz alıntı ve kopyalama yapılamaz.

Yazılar

Etiketler

müneccimiskenderiyeli batlamyosuluğ beyabraham zacutotakiyüddin efenditycho brahejohannes keplernostradamusjohn deeabe-no-seimeiyelü cucay