Nitelikler - Davranış Biçimleri - Dörtlü Grup

Nitelikler - Davranış Biçimleri - Dörtlü Grup

DÖRTLÜ GRUP
Öncü, Sabit ve Değişken sınıflar davranış biçimlerini gösterir.

Öncü Grup (Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak)
İçinde bulunulan koşullara göre davranabilme.

Öncü Niteliğin Eksikliği: Kişide öncülük isteği, hareket, sabırsızlık, öncülük ruhu, hırs ve şevk kaybolur. Başkalarına kendine tanıdığından daha fazla şans tanır. Hiçbir şeyin iyi gitmediğini, şanssız olduğunu düşünür.


Sabit Grup (Boğa, Aslan, Akrep, Kova)
Olaylar karşısında değişmeyen, kararlı tutum.

Sabit Niteliğin Eksikliği: Kişi ileriyi görme, sabır, metanet, sadıklık, güvenilirlik, inatçılık gibi yetilerden eksik olur. Hırslı, şevkli, yaratıcı olmasına rağmen, sabırsız ve olaylardan çabuk bıkan bir kişilik sergiler. Eğer sabırsızlık pozitif yönde kullanılırsa, diğerlerinden daha özgür, daha sınırsız, kolaylıkla değişip, gelişebilen ve genellikle de şansla ilerleyen birisi olabilir.


Değişken Grup (İkizler, Başak, Yay, Balık)
Geçmiş deneyimlere bağlılık ve hareket, esnek tutum.

Değişken Niteliğin Eksikliği: Kişi beceriklilikten, adapte olabilme ve değişebilme gücünden yoksundur veya bu konuda zayıf kalır. Bu niteliğin eksikliği kişinin çok güvenilir, tek yönlü, genellikle sıkıcı, kendi fikirlerinde tutucu ve mükemmeliyetçi olduğunu gösterir. Özgür, diğer insanları önemsemeyen bir kişilik sergilenir.

İzinsiz alıntı ve kopyalama yapılamaz.

Yazılar

Etiketler

niteliklerdavranış biçimleridörtlü grup