Ay Terazi Burcunda

Ay Terazi Burcunda

AY TERAZİ BURCUNDA - ESTETİKÇİ
Temel Prensibi: Her zaman dostane ol
Yaşam tarzı: Sık ve seçkin bir daire
Öğrenmesi gereken ders: Çatışmaya girme isteği, kararlılık

Burada, iki karşıt özellik bir araya gelmektedir. Ay'ları Terazi burcunda olan insanlar, bir yandan her zaman sağlam bir estetik duygusuna sahiptirler; müzik, güzel sanatlar ve her türlü dünyasal güzellik konusunda neyin beğenilip, neyin beğenilmeyeceğini kesinlikle bilirler. Estetik, artistik ve kültürel merakları bulunur. Ancak, öte yandan, özellikle başkalarıyla ilişkilerinde, neyi neden hissettiklerini bilmekte ve anlamakta güçlük çekerler.

Çekici, samimi, duyarlı, zevk sahibi ve diplomatik bir yapıları bulunur. Huzurlu ve sorunlardan uzak ortamlara ihtiyaç duyarlar. Kırılgandırlar ve kolay alınabilirler. Büyüleyici, çekici ve harika birer flörtçüdürler. Kiminle birliktelerse kendilerini ona yöneltmelerine karşın, derin bir duygusal yoğunluğa girmek istemezler. İsteklerini çekiciklerini kullanarak kabul ettirmesini gayet iyi bilirler. Kendilerini hoşa gidecek bir biçimde sunmakta (iltifat avlamakta) yeteneklidirler.

Ne pahasına olursa olsun yüzleşmekten kaçınmaları, onların az sayıdaki güçlü fikirlerini dile getirmeleri engeller. Sonuçta bir şey söyler, ama başka bir şey yaparlar! Tüm heyecanlarını bastırıp acelesiz karar vermeye ve uygulamaya bağlanırlar; hatta zor durumlardan nefret ettiklerinden, başkalarının kendi adlarına karar vermesini beklerler.

İzinsiz alıntı ve kopyalama yapılamaz.

Yazılar

Etiketler

ay terazi burcunda