Ay Düğümleri

Ay Düğümleri

Ay düğümünüzü doğum haritası ve yıldız haritası servislerimizden öğrenebilirsiniz.

Ay ilerlerken Ekinoks'u yani Güneş'in izlediği varsayılan yolu yukarıya veya kuzeye doğru keser. Buna Ayın Kuzey Noktası, Kuzey Düğümü veya Ejderhanın Başı adı verilir (). Yine Ay'ın ekinoks'u yukarıdan aşağıya veya güneye doğru kestiği noktaya Ayın Güney Noktası, Güney Düğümü veya Ejderhanın Kuyruğu adı verilir (). Kuzey ve güney düğümleri zıt açı oluştururlar yani karşılıklı gelirler.

Düğümler arasındaki eksen olan Ay Düğümleri Ekseni (Nodal Axis) doğum kartında bir oka benzer: Güney Düğümü okun kertiği veya arkası, Kuzey Düğümü, ruhun yolunun evrimsel hedefine işaret eden okun ucudur. Okun sapı ise bu iki ucun birbirleriyle nasıl iletişim kurduğudur.

Kuzey düğümü, Jüpiter karakterine dahildir ve bu nedenle yararlıdır, düştüğü evle ilgili olumlu özellikleri ortaya koyar. Bu düğüm burcun ve evin iyi göstergelerini daha da sağlamlaştırır ve maddi konularda yardımcı olur. Ayrıca burası yeni bilgileri, idealleri ve fikirleri alışınızı, size yeni olan şeyleri sembolize eder. Almanın ve artışın noktasıdır.

Güney düğümü ise Satürn karakterine dahildir ve düştüğü evde olumsuz özelliklere neden olur. Bu nedenle zararlı kabul edilir. Bu düğüm, bulunduğu burç ve evin yönettiği konularda zararlı etki yapar. Burası vermenin noktasıdır. Burada kuzeyden gelen, kazandığınız bilgi verilmez. Zaten var olan, önceden aldığınız bilgiler, fikirler, davranışlar ve etik kuralları verilir. Çoktan sizin bir parçanız olan geçmişinize, hatıralarınıza, çocukluğunuza ait bir şeyler verilir.

Ay'ın düğüm pozisyonları ile olan görünümü de önemlidir. Eğer Ay Kuzey Düğümü ile kavuşum yapıyorsa, bu durum kazançlar ve ödüller olarak yorumlanır. Tersi durumda ise, yani Ay Güney Düğümü ile kavuşum yaparsa kayıplar ve sorunlar anlamına gelir.

Gök Günlüklerinde (Efemeris) iki çeşit ay düğümü ile karşılaşılır. Amerikan gök günlükleri, çoğunlukla Gerçek Düğümler (True Node) olarak kabul edilenleri verir. Bu düğümler sırayla ileri ve geri hareket ederler. Bir ay içinde en az 2 dakika, en çok 2 1/2° geriye doğru hareket ederler. Fakat yıllar boyunca toplam hareketleri geriye doğru olmuştur. Bazı gök günlükleri ise Ortalama Düğümleri (Mean Node) verir. Bu Ay Düğümleri, her üç günde 10 dakika ya da her gün 3 1/3 dakika ortalama hızla devamlı geriye doğru hareket ederler.

Bunların hiçbiri bir ötekinden daha doğru değildir. Ay Dünya etrafında dönerken pertübasyona (bir gökcisminin hareketinde başka bir gökcisminin etkisi ile meydana gelen düzensizlik) uğrar ve sabit bir hızla ilerlemez. Ortalama Düğümler bu pertübasyonlar yokmuş gibi hesaplanmıştır. Gerçek Düğümler ise sanki her an bir pertübasyon varmış gibi hesaplanır. İki hesap şekli arasındaki fark 1-2° mertebesindedir.

Ay düğümünün belirlenmesinin en doğru yolu, o kişi için bir doğum haritası çıkartmaktır. Ay düğümünüzü aşağıdaki servislerimizden öğrenebilirsiniz.

Doğum haritası
Yıldız haritası

İzinsiz alıntı ve kopyalama yapılamaz.

Yazılar

Etiketler

ay düğümlerikuzey noktasıkuzey düğümüejderhanın başıgüney noktasıgüney düğümüejderhanın kuyruğuay düğümü bulmaay düğümü hesaplamaay düğümleri ekseninodal axis