Ay Burçları • Ay Burçlarda • Burçlardaki Ay

Ay Burçları • Ay Burçlarda • Burçlardaki Ay

Ay burcunun özellikleri davranış ve çevresel baskılara tepkinin önemli göstergeleridir. Duygusal renklilik ve hassasiyet üzerine başkaları ile duygusal ve anlamlı bağlantı için duyulan ihtiyacı yansıtan özel bir vurgu vardır. Burada başkalarına karşı ulaşabilir olma arzusuyla birlikte hassasiyete bağlı, bireyin özellikle gerilime duyarlı olduğu bir alan vardır.

Ay'ın özel işlevi hassasiyet aracılığı ile uyum sağlamak, duygulara, hislere ve duygusal gerilimlere hassasiyete önem vermektir. Burçlar, bu diğerlerine ve çevreye olan uyumun aykırı doğasını en uygun şekilde nasıl gerçekleştirilebileceğini göstermektedirler.

Koç: Girişkenlik, eneri, dürüstlük, şevk ve çabukluk göstermek. Olumsuz baskıları aşırı heyecanlanma, sabırsızlık, huzursuzluk, iticilik olarak ortaya çıkar.

Boğa: Sebat ve tahammül, çok istekli, sabırlı, ihtiyatlı ve tedbirli. Gerilimin sahiplenme, inatçılık, ödün verme şeklinde gösterir.

İkizler: Esneklik, iletişim, merak ve elinden her işin gelmesi. Gerilimini huzursuzluk, çelişki, yüzeysellik, sabırsızlık olarak ortaya koyar.

Yengeç: Kurnazlık ve sabırlı ve güçlü, tedbirli ve koruyucu. Gerilimini aşırı hassasiyet, değişken mizaç, kendine güvensizlik ve alınganlıkla gösterir.

Aslan: Kendini yansıtabilen, örgütleyen, fırsatçı ve öğretici. Gerilimini kendini beğenmişlik, teşhircilik ve belirleyici tavırlarla gösterir.

Başak: Ayırımcılık ve kavrayış, merak, gözlem ve yöntem. Gerilimini mükemmeliyetçilik, aşırı tenkitçilik ve başkasının işine burnunu sokmak şeklinde gösterir.

Terazi: Birlikte çalışır ve uzlaşıcıdır, takdir eder, iyimser ve sezgili. Gerilimini aşırı genişlik, kararsızlık, tereddüt eden ve bağımlı bir kişilikle gösterir.

Akrep: İncelik, his derinliği şiddetle sorgulayan ve ayırt etme. Gerilimini aşırı tenkitçilik, sahiplenme ve kara kara düşünme şeklinde gösterir.

Yay: Elinden her iş gelen, fırsatçı farklı etkinliklerle alakadar olma, iyimserlik ve heves. Gerilimini aşırı iticilik, huzursuzluk, insafsızlık, savurgan ve acayiplik şeklinde ortaya çıkar.

Oğlak: İtidalli ve kararlı ve hesaplayıcı, sebatkâr ve sorumludur. Gerilimini çok katı, aşırı ihtiyatlı, kötümser olarak gösterir.

Kova: Yenilik ve kavrayış, idealist, hayal gücü olan ve meraklı bir izleyici. Gerilimini aksilik, asilik, acayiplik ve fazla bağımsızlık şeklinde gösterir.

Balık: Etkilenir, uysal, idealist ve sempatik. Gerilimini aşırı duyarlılık, kararsızlık, değişken mizaçlılık ve avanaklıkla gösterir.


Ay Burcunuzu Nasıl Bulacaksınız?
Güneş, burçlar kuşağının her burcundan geçmek için yaklaşık 30 gün kullanır. Yıldan yıla yolu pek değişmediği için ait olduğunuz öz burcu saptamak çok zor değildir. Öte yandan Ay'ın burçlar kuşağını dolaşması yaklaşık 28 gündür ve her bir burçta ortalama 52 saat yani yaklaşık 2.5 gün kalır. Her yıl aynı düzeni izlemediğinden Ay burcunuzu kısa ve basit bir şekilde bulmak mümkün değildir.

Ay burcunun belirlenmesinin en doğru yolu, o kişi için bir doğum haritası çıkartmaktır. Ay burcunuzu aşağıdaki servislerimizden yorumu ile öğrenebilirsiniz

Ay burcu hesaplama
Doğum haritası
Yıldız haritası

Ay Burçları
KoçBoğaİkizler
YengeçAslanBaşak
TeraziAkrepYay
OğlakKovaBalık

İzinsiz alıntı ve kopyalama yapılamaz.

Yazılar

Etiketler

ay burcuay burçlarıay burçlardaburçlardaki ay