Evler - Aklın Algıladıkları Alanlar

Evler - Aklın Algıladıkları Alanlar

Gök haritası 12 eşit kısma bölünmüştür ve bunların her birine Ev adı verilir. Evler, gezegenler ve burçlar tarafından etkilenen yaşam bölgelerini gösterir. Gök haritası gökyüzünü temsil eder. Evler, gökyüzüne bakıldığında gözle görülebilen bir bölünme olmayıp, hesaplama yöntemi ile bulunan bir uyarlamadır.

Evler aklın algıladıklarını temsil ederler. Birçoğu açık seçik, dışa dönük aktivitenin oynandığı tiyatrodur. Birisi sosyal ve kültürel sembolizmi temsil eder. Burada oynadığımız rolün ne olduğu sorusunu doğurur. Bir diğeri özel, kişisel ilişkiler alanını temsil eder. Bir üçüncüsü maddi ve ekonomik koşulları gösterir.

Gezegenler ve burçlar devamlı hareket ederler. Saat hareketinin aksi yönünde sıralanan ev kurgusu ise dengede kalır. 1 ile belirtilen ev gökyüzünün ilk evidir. Birinci eve giren burç, Yükselen Burç'tur.

Gök haritasında doğudan batıya uzanan yatay çizgi Gökufku'nu temsil eder. Haritada bu çizgi 1. ve 7. ev başlangıç çizgileridir. Gök haritasının oluşturulduğu zamana ait zodyak burçları ufuk çizgisinin her iki tarafına yerleştirilir. 7 ile belirtilen ve yükselen burcun karşısındaki eve karşı gelen burç Alçalan Burç'tur.

Haritanın düşey çizgisi ise gökkutbundan ve haritanın ait olduğu kişinin bulunduğu yerden geçen meridyeni temsil eder. Bu eksen haritada 10. ve 4. ev başlangıç çizgilerinden geçer. Düşey eksenin tepe noktasına Başucu veya zenit adı verilir.

Düşey eksenin dünyanın alt tarafındaki gökyüzünün tepesine rastlayan ucuna Ayakucu veya Nadir noktası denir.

Evler
1. Ev2. Ev3. Ev
4. Ev5. Ev6. Ev
7. Ev8. Ev9. Ev
10. Ev11. Ev12. Ev

Oniki Ev
Evlerin Özellikleri

İzinsiz alıntı ve kopyalama yapılamaz.

Yazılar

Etiketler

evleryükselen burçalçalan burçbaşucuayakucu