İslam'da Astroloji - Şah Veliyyullah Dihlevi ve Görüşü

İslam'da Astroloji - Şah Veliyyullah Dihlevi ve Görüşü

ŞAH VELİYYULLAH DİHLEVİ VE GÖRÜŞÜ

HÜCCETULLAHİ'L BALİGA isimli eserinin 8'inci bölümünde şöyle anlatıyor:

“Astroloji alimi, yıldızlar belli bir görünümde oldukları zaman, onların kuvvetlerinden oluşan ve felek'in bir yerinde temessül eden bir ruhaniyetin meydana geleceğini bilir. Bu ruhaniyeti felekiyyat hükümlerini nakleden, yeryüzüne naklettiği zaman, insanların düşünceleri o ruhaniyet doğrultusunda değişir”.

Aynı şekilde Arif-i Billah da bilir ki, şeriat dilinde, "Leyle-i mübareke" diye isimlendirilen ve içerisinde her hikmetli işin ayrılıp karara bağlandığı özel bir vakit geldiğinde, melekut aleminde insan türünün özelliklerinden oluşan bir ruhaniyet oluşur."

“Her bir yıldız kendini meydana getiren manalar yönünde görevini yapmaktadır. Aslında onların, seninle benimle bir dertleri yoktur. Sadece yapmaları gerekeni yapmaktadırlar. Nasıl ki, yağmurun sizi ıslatmak gibi bir amacı yoktur, ama, yağmur yağarken açıkta iseniz ıslanırsınız”.

Kuran-ı Kerim'de HADİD süresi 22-23 ayetlerde:

“Yeryüzünde veya nefislerinizde size isabet eden bir olay, bizim onu yaratmamızdan evvel, mutlaka bir kitapta yazılmıştır”.

İzinsiz alıntı ve kopyalama yapılamaz.

Yazılar

Etiketler

şah veliyyullah dihlevi hüccetullahil baliga