İslam'da Astroloji - Burçlarla İlgili Ayetler

İslam'da Astroloji - Burçlarla İlgili Ayetler

Burçlarla İlgili Ayetler

* “Hakikaten biz, gökte BURÇLAR yarattık. Ve temaşa edenler için süsledik.”
(Hicr/16)

* “Gökte BURÇLAR yaratan ve onların içinde bir kandil ve nurlu bir ay yaratan Allah'ın şanı ne yücedir!”
(Fürkan/61)

* “Güneş Ay'a yetişemez. Gece de gündüzü geçemez. Hepsi birer felekte yüzerler.”
(Yasin/40)

* “Allah, gökleri ve yeri HAK olarak yarattı. Bunda müminler için ibret vardır.”
(Ankebut/44)

* “Göklerde ve yerde olanların tamamı o'nun dur. Hepsi o'na boyun eğicidirler.”
(Rum/26)

* “Gece, gündüz, güneş ve ay Allah'ın kudretine dalalet eden ayetlerindendir. Siz, Güneş'e ve Ay'a secde etmeyin. Onları yaratan Allah'a secde edin.”
(Fussulet/37)

* “Biz gökleri yeri ve aralarındakileri eğlence ve boş yere yaratmadık. Biz onları ancak Hak ile yarattık. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.”
(Dühan/38-39)

* “O göklerde ve yerdekilerin tamamını, kendi tarafından sizin hizmetinize verdi. Bunda tefekkür eden bir kavim için ayetler ve ibretler vardır.”
(Casiye/13)

* “Biz, yeri, göğü ve aralarındaki şeyleri kafirlerin zannettikleri gibi abes ve batıl, boş yere yaratmadık.”
(Sat/27)

* “Ve size geceyi, gündüzü, Güneş'i, Ay'ı ve yıldızları musahhar kıldı. Bütün bunlar O'nun emrine boyun eğmişlerdir. Bunların her birinde akıl kullanacak bir kavim için alametler vardır.”
(Nahl/12)

* “Gökten yere kadar bütün dünya işlerini o tedbir eder.”
(Secde/ 5)

* “Allah gökleri ve yeri ve ikisinin arasında bulunan şeyleri ancak Hakkı yerleştirmek için ve muayyen bir müddetle yarattı.”
(Rum/8)

* “Görmez misin ki, Allah, göklerde ve yerde olan şeyleri hep sizin menfaatinize musahhar kıldı. Üzerinize açık ve gizli olarak birçok nimetleri tamamladı.”
(Lokman/20)

* “Gece ile gündüzün birbiri ardınca gelmesinde, Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde muttaki kavim için özel ayetler vardır.”
(Yunus/6)

* “Göklerde ve yerde nice ayetler vardır ki onlar, o alametlerin üstüne basıp geçerler ve onlardan yüz çevirirler.”
(Yusuf/150)

* “Üstünüze yedi sağlam göğü bina ettik. Oraya parlayan bir kandil astık.”
(Nebe/13)

* “Biz dünya semasını yıldız ziynetleri ile süsledik. Ve onları azgın şeytanlardan koruduk.”
(Saffat/6-7)

* “Yeryüzünde veya nefislerinizde siz isabet eden bir olay, bizim onu yaratmamızdan evvel, mutlaka bir kitap da yazılmıştır. Bunu, önceden mukadder ve yazılı olduğunu bilip, elinizden çıkan şeylerden dolayı üzülmemeniz ve elinize giren ile de sevinip şımarmanız için , açıklıyoruz Allah, dünyalıkla böbürleneni sevmez.”
(Hadid/ 22-23)

İzinsiz alıntı ve kopyalama yapılamaz.

Yazılar

Etiketler

islamda astrolojiburçlarla ilgili ayetler