İslam'da Astroloji - İmam-ı Aziz Nefesi ve Yıldızlar

İslam'da Astroloji - İmam-ı Aziz Nefesi ve Yıldızlar

İmam-ı Aziz Nefesi, Zübdetü'l-Hakayık isimli kitabında özetle şunları söylüyor.

"7 dış aza dünyanın yedi bölgesidir, yedi batın aza da yedi kat göklerdedir. Akciğer birinci semadır. Yıldızı felek-i kamerdir (Ay). Zira felek-i kamer, alem-i kebirin reisi mesabesindedir. Ve iki alem arasında vasıtadır.

Bu felekte melekler çoktur. İlimler tahsil eden ve akıl tedbiri üzere vakit tayin edilmiş olan melek bunların serveridir. Cibril bunlardandır. Ve Cibril alemin ilmine sebeptir. Dimağ (beyin) ikinci göktür. Yıldızı felek-i Utarit'tir (Merkür). Zira alem-i kebirin dimağı felek-i Utarit'tir.

Üçüncü göğün yıldızı felek-i Zühre'dir (Venüs). Zira Zühre alem-i kebirin böbreğidir. Bu felekte çok melaike vardır. Neşe sevinç ve şehvet üzere vekil olan melek bunların büyüğüdür.

Kalp; dördüncü göktür. Yıldızı Güneş'tir. Zira Güneş alem-i kebirin kalbidir. Bu felekte de çok melaike vardır. Hayat üzere vekil olan melek bunların reisidir. İsrafil bunlardandır. Zira, İsrafil kainatın hayatının sebebidir.

Öd kesesi beşinci göktür. Yıldızı Merih'tir (Mars). Zira, Merih alem-i kebirin öd kesesidir. Bu felekte de çok melaike vardır. Gazap ve kahır, vurmak ve öldürmek üzere vekil olan melek bunların büyüğüdür.

Karaciğer altıncı göktür. Yıldızı Müşteri'dir (Jüpiter). Zira, Müşteri alem-i kebirin ciğeridir. Burada da çok melaike vardır. Rızklar üzere vekil olan melek bunların büyüğüdür. Mikail bunlardandır. Zira Mikail alemin rızkına sebeptir.

Dalak, yedinci kat göktür. Yıldızı Zuhal'dir (Satürn). Bu felekte de çok melaik vardır. Ruhları almak için vekil olan melek bunların en büyüğüdür. Azrail bunlardandır. Zira, Azrail dünyadaki insanların ruhlarını almakla görevlidir.

İzinsiz alıntı ve kopyalama yapılamaz.

Yazılar

Etiketler

islamda astrolojiimam-ı aziz nefesizübdetül-hakayık