Astroloji Evrenine Yolculuk

Astroloji Evrenine Yolculuk

Neden bu kadar insan Astroloji'ye inanıyor? Gerçekten işe yarıyor mu? Astroloji, fanatik olmamanız kaydıyla hayatınızı kolaylaştıran, yararlı bir uyarı sistemi olarak dikkat çekiyor.

İnsanlar Astroloji'ye binlerce yıldır inanıyor. Sanıldığı gibi son zamanlarda da moda olmadı. Araştırmalarda insanların Astroloji'ye iki şekilde inandıkları ortaya çıkıyor: Deneyip sonuçları kontrol ederek veya güdüsel, geleneksel ve yöresel etkiler altında kalarak. Astroloji'nin zaman zaman çok başarılı olması elbette raslantı kurallarıyla açıklanabilir. Astroloji'nin temel yasaları içinde raslantıların şuursuz olmadığı, aksine belli bir sayısal düzene ve periyoda dayandığı mantığı vardır.

Astroloji çalışmasında, Güneş sistemindeki gezegenlerin hareketleriyle, insanın dünya yaşamındaki olayların zamanlamaları arasında bir ilişkinin varolduğu temel unsur olarak kullanılır. Örneğin 40 yaşındasınız, son on yıl içinde hastalık, mali sıkıntı, aşk ve duygu sorunları gibi negatif olayları (tabii pozitif de olabilir) 15 defa yaşadınız. Gerçek bir astroloğa bu olayların zamanlarını doğru verirseniz bunlardan çok şey çıkarılabilir. Bu bilgilerden yola çıkılarak, gelecekteki benzeri olayların hangi zamanlarda ortaya çıkabileceği tahmin edilebilir. Bu bir mucize değildir, istatistik tahmin metodları benzeri şekilde endüstri alanında da kullanılmaktadır.

Astroloji'den etkilenen ikinci tip insanı işte bu noktada görürüz, yani mistik tipleri... Ortada hazır olan bir inanç vardır ve bu inancın temelinde öncelikle geleceği öğrenme ihtiyacı yer alır. Bu bir haktır ve geleceği öğrenme isteğine kimse müdahale edemez. Zaten bazı politika ve medya ustalarının başarıları da uzman oldukları konu ile ilgili tahminlerinin doğru çıkmasıyla ölçülür. Astroloji'nin yararlı olup olmadığı ancak, denemekle mümkün olabilir. Talep edersiniz veya bir raslantı sonucu yaşarsınız. Kısacası Astroloji, yararlı bir uyarı sistemidir.

Farklı bir hobi
Fanatik olmamanız kaydıyla yaşamınızı kolaylaştırabilir. Bu Batı'da da böyledir, Doğu'da da. Bazen de terapik bir hobi veya eğlencedir. Uzakdoğu'da saygınlığın ötesinde bir gelenektir.

Kozmik şifre
Ünlü düşünür Guitton, evreni gizli şifre ile verilmiş bir mesaj, yeni yeni çözmeye başladığımız bir hiyeroglif olarak tasvir ediyor. Mesajın farklı yanlarını vurguluyor. "Bu mesaj neyi içeriyor? Önce madde sonra enerji, en sonunda da bilgi. Ötede başka bir şey var mı? Evrenin bir gizli mesaj olduğunu düşüncesini kabul edersek, bu mesajı kim yazmıştır? Bu kozmik şifrenin gizi bize yazarı tarafından zorla benimsetildiyse, şifreyi çözme girişimlerimiz, içinde bu yazarın kendisi hakkındaki bilgiyi yinelediği bir tür örgü, bir tür gitgide kendini daha net gösteren ayna oluşturmuyor mu?"

İzinsiz alıntı ve kopyalama yapılamaz.

Yazılar

Etiketler

astroloji işe yarar mıastrolojiye inanmak