İslami Usturlap (Astrolabe) ve Astrolojik Kullanımı

İslami Usturlap (Astrolabe) ve Astrolojik Kullanımı

Bir horoskop düzenlemek ve çeşitli tahminlerde, öngörülerde bulunabilmek için Güneş'in, Ay'ın, yıldızların ve gezegenlerin birbirlerine göre konumlarını bilmek gerekir. Astroloji'deki en temel hesaplamalardan biri Güneş'in zodyaktaki burçlara göre konumudur. Güneş'in Dünya'dan görünen rotasına ekliptik (tutulum çemberi) denir ve usturlap (Astrolabe) Güneş'in bu rotadaki konumunu hesaplar.

Ekliptik 12 eşit bölüme ayrılır ve bunların her biri zodyaktaki burçları temsil eder. Dolayısıyla, Güneş'in tutulum çemberindeki konumu aynı zamanda içinde bulunduğu burcu da belirler.

Usturlap, bu işlemi son derece kolaylaştırmıştır çünkü matematikçi olmayan kişilerin gök cisimlerinin konumlarını ve açılarını hesaplayabilmelerine olanak sağlamıştır.

Usturlap hakkında yapılmış ve kolaylıkla ulaşılabilen birçok çalışma vardır. Ayrıca yine Usturlapla ilgili yazılan eserlerde en önemli astrolojik hesaplamalardan bahsedilmiştir.

Usturlap üzerine yapılmış ve Messahalla'ya ithaf edilmiş bilimsel çalışmalar usturlabın yaklaşık yarısı astrolojik hesaplamalarla ilgili olan 47 farklı kullanım şeklini açıklar. Bu bilimsel çalışmalara dahil edilen tablo ve şemalar, usturlaptan elde edilen astronomik verilerden yola çıkarak birinin ömrünün ne kadar uzun olacağı gibi bilgilerin nasıl elde edileceğini açıklar.

Bazı usturlapların arkasına, içinde burçlar, yöneticileri ve özellikleri gibi bazı astrolojik bilgilerin bulunduğu tablolar, şemalar kazınmıştır. Bazı (arkasında boş yere rastlamanın neredeyse imkansız olduğu) çok küçük usturlapların arkasında sadece astrolojik kullanıma yönelik cetveller bulunmuştur. Bunlar usturlap kullanan Araplar için Astroloji'nin ne kadar önemli olduğunun da kanıtıdırlar.

Yargıcı Astroloji (gökyüzüne bakarak gelecekte meydana gelecek olayların öngörülmesi) İslam'da Hıristiyanlıkta gördüğünden daha fazla kabul görüyordu. Çünkü özgür iradeyi veya Allah'ın otoritesini tehdit ettiği düşünülmüyordu. Oysa Ortaçağ'da Astroloji'nin Hıristiyanların Tanrı'sının hakimiyetine zarar verdiğine, onu tehdit ettiğine inanılıyordu.

Yorumcu LogoKuran'da Tanrı'nın yıldızları yarattığı ve insanoğlunun onların rehberliğinden yararlanması gerektiği yazar ki bu da astroloji ve astronominin İslam'daki yerini, ne ölçüde kabul gördüğünü gösterir.

12 Ocak 2009 tarihinde yenilenen sitemizin logosunda usturlap çizgileri bulunmaktadır. Yeni logomuz ve usturlap hakkında buraya tıklayıp bilgi alabilirsiniz.

Usturlap hakkında diğer bilgiler için İslam Ansiklopedisi (Türkiye Diyanet Vakfı) sitesini ziyaret edebilirsiniz.

İzinsiz alıntı ve kopyalama yapılamaz.

Yazılar

Etiketler

islamiusturlapusturlabastrolabeastrolab.com.tr