Astroloji ve Çocuklar

Astroloji ve Çocuklar

Çocuk büyütmek dünyanın en zor işlerinden biridir. Ebeveynlerin bir sonraki nesil üzerinde bıraktıkları etkiler, genel olarak insan yaşamının gelecekteki kalitesini belirler. Buna karşın, çok az insan anne baba olmak konusunda yeterli eğitim ve donanıma sahiptir.

Astroloji aileler için çok yararlı bir araç olabilir. Herkesin bir doğum haritası (doğdukları tarihte, saatte ve yerde gökyüzün durumunu gösteren harita) vardır. Bu harita bireyin kişilik özelliklerini, güçlü ve zayıf yönlerini, yeteneklerini ve özel ihtiyaçlarını yansıtır.

Eğer ebeveynler çocuklarını yetiştirirken bir astroloğa danışırlarsa işlerine yarayacak birçok faydalı bilgi ve ipucu elde edebilirler. Bir astrolog onlara çocuklarının yetenekleri, becerileri hakkında bilgi verebilir ve bu sayede onlar da erken yaşta çocuklarının bu yetenek ve becerilerini destekleyici tedbirler alma şansı elde edebilirler. Bir astrolog, her ebeveynin çocuğun yaşamının çeşitli alanlarda ne gibi etkilere sahip olacağını da söyleyebilir. Örneğin bir çocuk zeka gelişimi açısından annenin etkilerine karşı aşırı duyarlıyken, sosyal beceriler veya paraya olan yaklaşımı konusunda babanın yoğun etkisi altında olabilir. Ebeveynler sahip oldukları bu etkileri bilirlerse onları mümkün olduğunca yapıcı bir biçimde kullanabilirler.

Doğum haritası bireyin kendine has ihtiyaçlarını ve zorluk yaşayacağı alanları gösterir. Örneğin bazı çocuklar özgüvenlerini ve kendilerine olan saygılarını büyük oranda kazandıkları başarılara bağladıklarından, çok erken yaşlardan itibaren sorumluluk alma ihtiyacı içindedirler. Daha yeni yürümeye başladıklarında bile yemek masasını hazırlamaya yardım etmekte veya yaşlarına uygun diğer görevleri yerine getirmekte çok başarılı olurlar. Bazı çocukların sosyal etkileşim içinde olmaya çok ihtiyacı vardır. Dolayısıyla bu çocukları oyun gruplarına dahil etmek, sosyal iletişim kurabilecekleri oyun parklarına götürmek, büyüdükçe arkadaş edinmelerine yardımcı olacak ortamlara sokmak gerekir. Bazı çocuklar diğerlerine göre daha fazla yalnız kalmaya ihtiyaç duyarlar ve hayal güçleri daha belirgindir. Özel yaşamlarına ve yalnız kalma ihtiyaçlarına saygı duymak gerekir ve onlara hayal güçlerini dışa vurabilmeleri için sağlıklı ortamlar sunulmalıdır.

Astroloji ebeveynlere bir tür erken uyarı sistemi şeklinde hizmet edebilir. Her çocuğun potansiyel zayıflıkları, zorlanacağı noktalar hakkında ipuçları vererek ebeveynlere çocuklarının temel hassasiyetlerini keşfetme ve zayıflıklarını yenmesini sağlayacak önlemler alma şansı sunar. Örneğin, eğer bir ebeveyn çocuğunun iktidar ve güç çekişmelerine girme eğilimi olduğu konusunda önceden bilgi sahibiyse buna göre hareket edebilir. Çocuğuna sürekli seçenekler sunabilir (yulaf ezmesi mi istersin mısır gevreği mi? Yoksa yumurtayı mı tercih edersin? Gibi) böylece çocuğunun sonuç üzerinde söz sahibi olmasını sağlayabilir. Ayrıca, çocuk uygun yaşa gelir gelmez onu belli konular üzerinde tartışma, fikir alışverişinde bulunma, görüş birliği sağlama gibi konularda cesaretlendirebilir. Çocuğunu rekabete dayalı oyunlar, sportif faaliyetler (ileriki yaşlarda politika veya iş) gibi alanlara yönlendirerek gücünü olumlu bir hedefe yönlendirmesini sağlayabilir. Çocuğunda empati duygusunu açığa çıkarabilir ve başkalarının duygularını, hislerini anlamasına yardımcı olabilir. Hepsinden önemlisi, çocuğuna tehdit ve zorlamayla yaklaşmak yerine, mantıklı düşünen, başkalarını önemseyen ve işbirliğine açık bir insan modeli sunabilir.

Eğer bir ebeveyn çocuğunun kendini herhangi bir şeye aşırı derecede kaptırma eğilimi olduğunu bilirse, evde beslenme, alkol tüketimi ve ilaç kullanımı gibi meseleleri nasıl ele alması gerektiğini de bilir ve bu konuda tedbirli, bilinçli davranabilir. Çocuğuna ılımlı ve makul olmayı, aşırıya kaçmamayı öğretebilir, ona iradesine sahip çıkması konusunda iyi örnek olabilir. Yine benzer biçimde eğer çocuk kendini ve ihtiyaçlarını inkar etme, aşırı derecede fedakarlık yapma ve kendini gereğinden fazla eleştirme eğilimine sahipse ve ebeveynler bunu önceden biliyorsa, çocuklarının özgüvenini ve öz saygısını destekleyici, kendinden ve hayatından memnun olmasını, yaşamdan keyif almasını, sahip olamadıklarından ziyade sahip olduklarına önem vermesini sağlayıcı tedbirler alabilirler.

Doğal olarak çocuklar ebeveynlerinin ne söylediğinden çok ne yaptığından etkilenir ve bunlardan çok şey öğrenirler. Karşılarındaki anne, baba modeli diğer her şeyden daha güçlü ve etkilidir. Dolayısıyla, ebeveynlerin kendi doğum haritalarını yorumlatmaları ve bilmeleri çok büyük önem taşır. Astroloji çok yararlı bir aynadır ve kişinin kendi güçlü ve zayıf yönlerini tarafsız bir biçimde yansıtmasından dolayı ebeveynlere çok yardımcı olabilir. Ayrıca, Astroloji ebeveynler ve çocukları arasındaki benzerlikler, örtüşen yönler kadar güçlü farklılıkları da gösterebilir. Ebeveynler, çocuklarının onlara hangi konularda benzediğini, nerede ve ne zaman onların izinden yürüme eğilimi gösterdiğini bilmelidirler (ve eğer yapıcı sonuçlar doğurmayacaksa bunu engellemelidirler). Öte yandan, çocuklarının hangi alanlarda onlardan tamamen farklı olduklarını da bilmeli, onları kendilerine, ailelerine uydurmaya çalışmak yerine bu farklılıkları olduğu gibi kabul etmelidirler.

Ebeveynler kendilerinin olduğu kadar çocuklarının eğilimlerini, kişiliklerini ve karakter yapılarını ne kadar iyi tanırlarsa, onları yetiştirirken o kadar başarılı olurlar. Astroloji sevgi bağlarının, sıcaklık ve samimiyetin güçlü ve devamlı olduğu, herkesin kendini olabildiğince iyi ve yeterli ifade edip yeteneklerinden maksimum oranda yararlanabildiği sağlam aileler kurmakta insanlara yardımcı olabilir.

Ebeveynler için sunduğumuz Astroloji raporu olan "Astrorehber Genç Portre", çocuğu sürekli öğrenen bir varlık olarak ele alarak, hayatı boyunca karşılaşacağı zorluklarla başarılı bir biçimde mücadele edebilmesi için ihtiyacı olan belli nitelikleri vurguluyor.

Benzersiz Astroloji yazılımımız Astrorehber, birkaç saniye içinde çocuğunuzun doğum haritasını hazırlayıp analiz ederek, onu anlamanız ve büyürken karşılaşacağı problemlerin üstesinden gelmesi için ona ne şekilde destek olabileceğinizi bulmanız konusunda size yardımcı oluyor. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

İzinsiz alıntı ve kopyalama yapılamaz.

Yazılar

Etiketler

astrorehberdoğum haritasıbebek haritasıçocuk haritası