Zodyak Nedir?

Zodyak Nedir?

Zodyak'ın ne olduğu konusuna girmeden önce ekliptik kavramını anlamamız gerekir. Eğer gökyüzüne baktığınızda gördüğünüz şeyi seçebiliyorsanız ve Güneş'in yörüngesini takip edebiliyorsanız bu durum için ekliptik kelimesi kullanılır. Kısaca ekliptik Güneş'in dünyadan görüldüğü şekliyle gökyüzünde kat ettiği yol anlamına gelir.

Zodyak, Güneş'in dünyadan görüldüğü şekliyle gökyüzünde kat ettiği yola zemin oluşturan ve ekliptiğin her iki tarafına doğru 9 derece uzanan bir grup takımyıldızdır. Gezegenlerin (ve Ay'ın) yörüngeleri de Zodyak'ın içinde kalır. Zodyak kelimesi eski Yunan'dan –zodiakos kyklos “hayvanlar döngüsü” kelimesinden ya da ta zodia “küçük hayvanlar” kelimesinden türemiştir. Çünkü ekliptiğin geçtiği takımyıldızların çoğu hayvanları temsil eder. Takımyıldızların ebatları ve şekilleri değişiklik gösterse de, Astroloji'deki 12 burcun her birine genellikle 30'ar derecelik alan verilmiştir.

Ekliptik M.Ö. 450'lerde Mezopotamya'da net bir biçimde tanımlanmış ve Zodyak'ın 12 eşit burcuna bölünmüştür. Pek çok referans kaynak Zodyak'ın Babil'ler tarafından keşfedildiğine işaret eder. Zodyak'taki burçlara dair en eski kayıt M.Ö 419'dan kalma bir çivi yazısı horoskoptur. Aynı zamanda, Yunan kaynaklar M.Ö. 5. Yüzyılın ikinci yarısı boyunca ekliptiğin keşfinin gerçekleştiğini iddia eder. Diğer pek çok tarihi gelişme gibi bu sistemin de hem Yunan hem de Babil kültürleri tarafından yaklaşık aynı zamanlarda geliştirilmiş olması mümkündür.

Sembolik olarak Zodyak'taki her burç çeşitli nitelikleri temsil eder. Örneğin Koç burcu bir koçla temsil edilir ve girişimcilik, ataklık, cesaret, öncülük gibi niteliklere işaret eder.

Güneş'in gökyüzünde izlediği (dünyadan görünen) yol temelde sabit ve süreklidir. Güneş'in her yıl aynı tarihte aynı noktadan geçtiği görülebilir. Güneş Burçlarını biz bu nedenle kullanmaya başlamışızdır: Zodyak'taki burçların oluşturduğu zemin üzerinde Güneş'in konumuna bakarak.

Bu sistemin uygun görülmesinin temel nedeni, bir insanın onu kişisel olarak hangi burcun etkilediğini bilmek için karmaşık gezegensel pozisyonlar üzerinde çalışmalar yapmasına gerek bulunmamasıdır. Pek çok durumda sadece doğum tarihi yeterlidir.

İzinsiz alıntı ve kopyalama yapılamaz.

Yazılar

Etiketler

burçlar kuşağızodyak nedirmezopotamya