Kara Ay, Siyah Ay veya Lilith

Kara Ay, Siyah Ay veya Lilith

Kara Ay ya da Lilith burcunuzu doğum haritası ve yıldız haritası servislerimizden öğrenebilirsiniz.

Kara Ay, Siyah Ay veya Lilith'in; Astroloji'deki bu kuramsal noktanın birkaç ismi vardır. Bazıları bu üçünün bir birlerinden farklı üç ayrı şey olduğunu iddia eder. Gerçek şu ki, Lilith adında bir gök taşı vardır fakat bu Kara veya Siyah Ay ile aynı değildir. Yine de, doğum haritasında bir nokta olarak kullanıldığında üç isim de aynı şeyi tanımlıyormuş gibi göründüğü için geçerli kabul edilir.

Bu durum Ay'ın ekliptik çevresindeki yolculuğu sayesinde ortaya çıkar. Bu yolculuk sırasında Ay'ın yörüngesinin Dünya'ya en yakın olduğu sırada Yerberi (Lunar perigee), en uzak olduğu sırada da Yeröte (lunar apogee) oluşur. Burası boş bir alan, boş bir odak (empty focus), karanlık bir kozmik boşluktur.

Kara Ay Lilith bir gezegen değildir; Dünya ile Ay'ın doruk noktası arasındaki matematiksel bir noktadır. Kara Ay'ın rotası yılda yaklaşık 40 derece hareket eden Yerberi'den itibaren hesaplanır. Tam bir dönüş 8 yıl 10 ay sürer. Her bir burçta yaklaşık 9 ay kalır.

Astroloji'de Kara Ay yaradılışımızın karanlık, olumsuz yönünü temsil eder. Varlığından haberdar olduğumuz fakat henüz keşfetmeyi tercih etmediğimiz derinlikleri ifade eder. Dışarıdan çok hafif ve etkisiz görünse de aslında içi oldukça yoğundur. Bizi şok eden ve genellikle inkar ettiğimiz ve başkalarına yansıttığımız gerçeklerdir. Kişiliğimizin derinliklerinde yatan bilgilerdir. İçimizde gerçekten ne olduğunu görmeyi inkar etmektir. Hayatımızın hangi alanında hoşa gitmeyecek, kötü birtakım oyunlar, roller oynadığımızı, korkularımızı ne şekilde ifade ettiğimizi görüp bilmeyi inkar etmektir. Sağlıklı bir biçimde gelişip büyüyebilmek için kişiliğimizin karanlık yönlerini ele alıp ilgilenmek zorunda olduğumuzu, onunla yüzleşmek zorunda olduğumuzu içgüdüsel olarak biliriz fakat çoğu zaman bunu göz ardı etmeye çalışırız.

Kara Ay'dan en iyi şekilde yararlanabilmenin yolu belki de kendi gizli derinliklerimizi keşfetmek, herkesin karanlık bir tarafının olduğunu anlayıp kabul etmek ve kişiliğimizde bizi engelleyen, yavaşlatan ne varsa hepsini ortadan kaldırmaya çalışmaktır.

Kara Ay suçluluk, utanç, nefret, kıskançlık ve intikam gibi olumsuz duyguları temsil eder. Bu duygular genellikle kişisel ve duygusal yaralar, acılar sonucu ortaya çıkar. Her şeyin saklamaya çalıştığımız gerçek karanlık yönüdür.

Kara Ay'ın Astrolojik açıdan bir başka yönü daha vardır. Ünlü psikanalizci Carl G Jung, adına "anima" dediği bir şeyden bahsetmiştir. Anima, bir erkeğin gözündeki ideal kadın imajıdır ve aynı zamanda kendi kişiliğinin dişi yönüdür. Bir kadın için ise gözündeki ideal erkek imajıdır ve kişiliğinin erkek yönüdür. Dolayısıyla, doğum haritasındaki Kara Ay bu idealleri de temsil eder.

Aynı zamanda, cinselliği kullanarak birini ayartan, tuzağa düşüren alımlı, çekici birini temsil eder. Bu kişi, karşısındakini diğer tarafta her şeyin daha güzel olduğuna, kurtulabileceğine, rahata erebileceğine inandırarak baştan çıkarır. Oysa kendinden başka kimsenin kurtuluşunu veya rahatını düşünmüyordur. Tamamen bencilce hareket ediyordur.

Kara Ay, Lilith'in, zıddı olan Ay gibi annelikle ilişkisi vardır. Fakat Lilith'te besleme içgüdüsünün yerini öyle bir koruma içgüdüsü almıştır ki, herhangi bir tehlikeyle, tehditle karşılaştığında veya zarar gördüğünde gerekirse yavrusunu kendi öldürür. Ayrıca annelik duygusunun kapsadığı bağlara karşı, annelerin dış dünyadan soyutlanmaları sonucu zaman zaman içine düştüğü boşluğa ve bu boşluğun beraberinde getirdiği bireysellik, özgürlük ihtiyacına karşı tepkilidir.

Bütün bunlar sadece kadınlar için geçerli değildir. Erkekler için de geçerlidir, çünkü Siyah Ay kişiliklerinin, yaradılışlarının dişi yönünü temsil eder.

Kara Ay'ın kendini gösterme şekli içinde bulunduğu burcun ve o burcun yönetici gezegeninin özelliklerini taşıyacaktır. Örneğin Kara Ay'ınız Koç burcundaysa bu burcun davrandığı şekilde davranacak, arka plana da Mars'ın özelliklerini alacaktır.

Transit halindeyken Kara Ay bir tür kısırlaştırma, güçsüzlük veya hayal kırıklığına işaret eder. Bunlar özellikle arzularımız ve isteklerimiz için geçerlidir. Psikolojimiz güçsüzdür veya genel bir engellemeyle karşı karşıyayızdır. Öte yandan, kendimizi, yaşamlarımızı, işlerimizi ve inançlarımızı sorguladığımız noktayı gösterir. Bu önemlidir, çünkü bize bazı şeyleri "terk etme" fırsatı verir.

Lilith figürü Yüce Tanrıça'nın sadece bir yönünü temsil eder. Eski Babil'de ona Lilitu, İştar veya Lamaschutu adları altında tapılırdı. Yahudi mitolojisi onu daha karanlık birtakım kimliklere büründürür. Gecelerin kötülük saçan canavarı, Şeytanın eşi, erkekleri baştan çıkaran, çocukları öldüren kötü kadın gibi.

İzinsiz alıntı ve kopyalama yapılamaz.

Yazılar

Etiketler

kara aysiyah aylilithblack moon