Sabit Yıldızlar

Sabit Yıldızlar

ACRAB: Beta, Scorpio, 2 derece 29' yay burcundandır. Mars ve Satürn karakterinde olup, kötülük ve bazen gaddarlık verir.

ACRUX: Alpha Crucis. 11 derece 11' Akrep burcundadır. Jüpiter karakterindedir. İhtişam, lüks ve gösterişi anlatır, bu tip bir yaşamı çok sevmeyi ifade eder.

ALDEBARAN: Alpha Tauri. 9 derece 05' İkizler burcundadır. Mor renkli bir yıldızdır. Mars karakterindedir. Genel ya da askeri şan, şeref ve cesareti ifade eder. Satürn ya da Mars ile birleşiyorsa ölüm ile tehdit edilmeyi anlatır. Boğanın güney gözünü sembolize eder.

AGENA: Beta Centauri. 23 derece 06' Akrep burcundadır. Venüs ve Jüpiter karakterindedir. Başarıyı simgeler.

ALGOL: Beta Persei. 25 derece 28' Boğa burcundadır. Satürn ve Jüpiter karakterinde olup mor renklidir. Cinayet ve adam öldürmeyi anlatır, Ay ile birleştiğinde başın kesilmesini ifade eder.

ALNILAM: Epsilon Orionis. 22 derece 46' İkizler burcundadır. Jüpiter ve Satürn karakterinde olup, geçici mutluluk ve başarıyı simgeler.

ALPHARD: Alpha Hydrae. 26 derece 36' Aslan burcundadır. Satürn ve Venüs karakterindedir ve moral bozukluğunu ifade eder.

ALPHECCA: Gamma, Alpha Coromae Borealis. 11 derece 32' Akrep burcundadır. Venüs ve Merkür karakterindedir. Sanatsal yetenekleri ifade eder.

ALPHERATZ: Sirrah, Alpha Andromedae. 13 derece 40' Koç burcundadır. Venüs ve Jüpiter karakterinde olup, sevgi, mutluluk ve zenginliği ifade eder.

ANTARES: Vespertillio, Alpha Scorpii. 09 derece 04' Yay burcundadır. Mars ve Jüpiter ile zayıf olarak Merkür karakterindedir. Akrebin başını sembolize eder. Düşüncesizliği, düşüncesizce cesareti, ani tavırları, girişim ve teşebbüsleri, zor kullanmayı, şiddet ve tecavüzü, zulüm ve baskıyı, verimliliğin yok olmasını, iflası ve ölümü anlatır.

ARCTURUSE: Arctur, Alpha Bootis. 23 derece 32' Terazi burcundadır. Mars ve Jüpiter karakterindedir. Şan ve şerefi anlatır.

ASELLUS AUSTRALIS: Delta Cancri. 08 derece 01' Aslan burcundadır. Mars ve Güneş karakterindedir. Kör olmayı, gözlerdeki ağır hastalıkları, sık sık yakalanılan mikrobik rahatsızlıkları ve yüksek ateşi ifade eder.

ATAIR: Alpha Aquilae. 01 derece 04' Kova burcundadır. Satürn ve Merkür karakterindedir ve çok parlak bir yıldızdır. Ağır hastalıkları, kayıplar ve iflası, aşırı hırs ve ihtirası, büyük acılar ve ızdırabı anlatan sert etkili bir yıldızdır.

BELLATRIX : Gamma Orionis. 20 derece 16' İkizler burcundadır. Mars ve Merkür karakterindedir. Para için evliliği, devamı olmayan şan ve şöhreti, sonradan yaşanacak yıkımları, iflas ve felaketleri, büyük tehlikeleri anlatır. Güneş veya Ay ile birleştiğinde kaza sonucu kör olmayı işaret eder. Orion'un sol omzunu sembolize eder.

BETEIGEUZE: Betelguese, Alpha Orionis. 28 derece 04' İkizler burcundadır. Mars ve Merkür karakterindedir. Zenginliği, evlilikle gelecek onur ve mutluluğu, cazibeyi ve tercih edilmeyi anlatır.

CANOPUS: Alpha Carinae. 14 derece 16' Yengeç burcundadır. Satürn ve Jüpiter karakterinde olup, gemi ile seyahatlerde tehlikeyi ifade eder.

CAPELLA: Alpha Auriage. 21 derece 10' İkizler burcundadır. Mars ve Merkür karakterinde tanınmış bir yıldızdır. Şan, şeref, korunma ve mutluluğu gösterir. Capella, MC' ye yakın yerlerde Güneş ya da Ay ile birleştiğinde veya ASC ile ilişkide iken evlilik ile gelecek olan zenginlik, onur ve mutluluğu anlatır.

CASTOR: Apollo, Alpha Aurıgae. 21 derece 10' İkizler burcundadır. Merkür karakterindedir ve hile, yalancılık, iki yüzlülüğü ifade eder.

DENEP: Alpha Cygni, 04 derece 46' Balık burcundadır. Venüs ve Merkür karakterinde olup, öğrenme hırsını anlatır.

DENEB: Zeta Aquilae. 19 derece 07' Oğlak burcundadır. Mars ve Jüpiter karakterindedir. Nüfuzlu olmak ve hükmetmeyi ifade eder.

DENEB KAITOS: Diphda, Beta Ceti. 01 derece 51' Koç burcundadır. Satürn karakterindedir. Ruhsal ve bedeni rahatsızlıkları ve bünyenin zayıflığını ifade eder.

DENEBOLA: Beta Leonis. 20 derece 57' Başak burcundadır. Şanssızlığı ve iyi giden bir olayın kötü sonuçlanacağını işaret eder. Kazanılan şan ve şöhretin felaketler sonucu yitirilmesi, Güneş ile birleşen yıldızın yaratacağı sonuçtur.

EL NATH: Beta Tauri. 21 derece 51' İkizler burcundadır. Mars karakterindeki yıldız başarıyı simgeler.

FORMALHAUT: Alrisha, Alpha Piscium. 03 derece 09' Balık burcundadır. Venüs ve Merkür karakterindedir. Ünü, şan ve şöhreti simgeler. Eğer MC' ye yakın yerlerde Güneş ile birleşiyorsa sosyal liderliği ifade eder.

GREDI: Alpha Capricorni. 03 derece 10' Kova burcundadır. Venüs ve mars karakterinde olup, muhabbeti, sevgiyi, hürmeti, feda etmeye hazır olmayı anlatır.

HAMAL: Alpha Arietis. 06 derece 59' Boğa burcundadır. Mars ve Satürn karakterindedir. Gaddarlık ve acımasızlığı ifade eder. Eğer Güneş ile birleşiyorsa ölüm ile sonuçlanacak çekişme ihtirası anlatır.

HYADEN: Regengestirn, Yıldız kümesi. 04 derece 06' İkizler burcundadır. Mars ve Neptün karakterinde olup, güdülerin hastalık derecesine yükselmesini ifade eder.

MARKAB: Alpha Pegasi. 22 derece 49' Balık burcundadır. Mars ve Merkür karakterindedir. Pegasus'un kanatlarını sembolize eder. Mor ve parlak bir yıldızdır. Yaralanmalara karşı dikkatli olmayı ifade eder. Güneş ya da Ay ile birleşiyorsa büyük açıların arkasından gelecek ün ve başarıları, acı, ızdırap ve çileyi, ölüm ile tehdidi anlatır.

MENKAR: Alpha Ceti. 13 derece 38' Boğa burcundadır. Satürn karakterinde sabit bir yıldızdır. Hastalık ve tarımsal başarısızlıkların beklentisini ifade eder. Güneş ya da Ay ile birleştiğinde hastalıklara neden olduğu gibi, MC üzerinde olduğunda utanç, onur yitirme, iflas, planların felaketle sonuçlanması etkilerini yaratır. Balinanın çenesini sembolize eder.

MIRACH: Beta Andromedae. 29 derece 46' Koç burcundadır. Venüs karakterindedir. Uzun sürecek evlilikleri, güzellikleri ve uygun fırsatları ifade eder.

PEJADEN: 29 derece Boğa burcundadır. Ay ve Mars karakterindedir. Işıklara yakın konumlarda, önemli açıların içinde bulunmaları halinde şanssızlığa işaret eder.

POLARIS: Alpha Ursa Minoris. Al Ruccab, Polar yıldız. 27 derece 54' İkizler burcundadır. Satürn ve Venüs karakterinde olup, tarımsal sıkıntılar ve kıtlık, hastalıklar ve özellikle salgın hastalıklar, şanssızlıkları ifade eder.

POLLUX: Beta Geminorum, Herkules. 22 derece 35' Yengeç burcundadır. Mars karakterinde bir yıldızdır. Utanmazlık, vurdumduymazlık, soğukkanlılık gibi davranış biçimlerini anlatır. Işıklar ile ilişkide ise ya da horoskopta güçlü konumda ise gaddarlık, acımasızlık uygularını verir.

PROCYON: Alpha Canis Mindris. 25 derece 10' Yengeç burcundadır. Mars ve Merkür karakterindedir. Sembolik olarak küçük köpeği temsil eder. Şiddete varan kuvvetli aktiviteyi, başarıya ulaşmak için hırs ve arzulu olmayı, ihtirası ancak sonuçta yaşanacak trajediyi anlatır.

RAS ALHAGUE: Alpha Ophiuchi 21 derece 42' Yay burcundadır. Satürn ve Venüs karakterindedir. Cinsel konulardaki saplantı ve çarpıklıkları, cinsel sorunları ve bunların ruhsal dışa vurumunu, cinsel yaşamın toplum ilişkilerine sorun olmasını ifade eder.

RASTABAN: Beta Drakonis. 11 derece 15' Yay burcundadır. Satürn ve Venüs karakterindedir. Küçük kazaları ifade eder.

REGULUS: Ksalb, Alpha Laonis. 29 derece 21' Aslan burcundadır. Mars ve Jüpiter karakterindedir ve mor renkli parlak bir yıldızdır. Genel konumlarda şansı ifade eder. Işıklar ile birleştiğinde ise evliliğin getireceği şans ve zenginliği, ancak hayatın sefalet ile son bulmasını anlatır. Sembolik olarak aslanın başını temsil eder.

PLAIDES: 20 derece 30' Boğa burcunda bulunan yedi yıldızdır. Boğanın boynuzunu sembolize eder. Yıldızlar Güneş yada Ay ile birleştiklerinde yada doğum sırasında ASC üzerinde iseler, yüzde yaralara, utanç ve onur yitirmeye, tutuklanma ve hapis olmaya, insani duyguların yitirilmesine, agresifliğe işaret ederler. Çok sert etkili bir gruptur.

RIGEL: Beta Orionis. 16 derece 08' İkizler burcundadır. Boğanın güney gözünü temsil eden iyi huylu bir yıldızdır. Jüpiter ve Mars karakterindedir. ASC yada MC ile birleşiyorsa yüksek onur, zenginlik ve her alanda mutluluk habercisidir. Ün ve buluş yeteneğini simgeler.

SCHEAT: Beta Pegasi. 28 derece 43' Balık burcundadır. Satürn karakterinde olup, şiddetli ölümü ifade eder.

SIRIUS: Alpha Canis Majoris, Canicula. 13 derece 23' Yengeç burcundadır. Mars, Jüpiter ve Satürn karakterindedir. İtibarı ve sosyal mevkii ifade eder.

SPICA: Azimech, Alpha Virginis. 23 derece 08' Terazi burcundadır. Venüs ve Mars karakterinde olup, sanat ve bilim sevgisini ifade eder. Varlık ve servet, ün, şeref ve onur, çekiciliği temsil eder.

UNUK EL HAIHA: Alpha Serpentis. 21 derece 23' Akrep burcundadır. Satürn ve Mars karakterindedir. Her tür kaza ve aksilikleri, kullanılan cihaz ya da eşyaların arızalarını ifade eder.

VEGA: Wega, Alpha Lyrae. 14 derece 36' Oğlak burcundadır. Venüs ve Merkür karakterindedir. Zenginlik ve itibarı temsil eder.

VINDEMIATRIX: Epsilon Vinginis. 09 derece 16' Terazi burcundadır. Satürn ve Venüs karakterindedir. Zor konumları ifade eder.

ZOSMA: Delta Leonis. 10 derece 35' Başak burcundadır. Satürn ve Venüs karakterindedir. Egoistliği ve moralsizliği ifade eder.

ZUBAN EL GENUBI: Kiffa Australis, Alpha Librae. 14 derece 23' Akrep burcundadır. Satürn ve Mars karakterindedir. Şanssızlığı ifade eder.

ZUBAN EL SCHEMALI: Kiffa Borealis, Beta Librae. 18 derece 40' Akrep burcundadır. Jüpiter ve Merkür karakterindedir. Başarı ve şansı temsil eder.

İzinsiz alıntı ve kopyalama yapılamaz.

Yazılar

Etiketler

sabit yıldızlar