5 Mayıs 2000 Sendromu

Bugünlerde tüm dünya 5 Mayıs günü evrende meydana gelecek 7 gök cisminin tek sıra haline gelmesini konuşuyor. O gün Güneş sistemindeki 7 gezegen tek sıra halinde yaklaşık bir doğru üzerinde (26 derecelik bir eğimle) yan yana dizilecek.

Daha önce benzeri bir olay 1812 yılında meydana gelmiş ve 1813 yılında yaz ayları hiç yaşanmamıştı. Bunun sonucu olarak topraktan ürün alınmadığı için büyük bir açlık yaşanmıştı.

4 gezegenin yan yana dizildiği 5 Şubat 1962 yılında ise büyük İran depremi meydana gelmiş ve 20 bin kişi can vermişti. Aynı yıl Avrupa'yı silip süpüren sel dalgası da 600 kişinin ölümüne neden olmuştu. Bu dizilme Kova burcunda meydana gelmişti. Gezegenlerin gruplaşması yaklaşık 16 derecelik bir eğimle idi.

5 Mayıs'ta 7 gezegenin Boğa'da birleşmesi başta Boğa Burcu ve onun karşıtı olan Akrep Burcunu etkileyecektir. Ayrıca doğum haritalarında çok sayıda değişmez burç olan kişiler de (Boğa, Aslan, Akrep ve Kova burçları değişmez, sabit burçlardır) bu birleşmeden etkilenecektir.

Birleşim, meydana geldiği evde ve o evde yer alan gezegenlerde baskı yaratacaktır. Bu etki yaklaşık 21 gün sürecektir. Bu tarih Boğa burcunun temsil ettiği alanlarda büyük bir değişimin başlangıç noktası olacaktır. Yeryüzü ürünlerinden finans alanına, yerkabuğu hareketlerinden aşk ve sevgideki anlayışa, günlük hayatı etkileyen ne varsa büyük reform ve değişimler yaşanmaya başlayacaktır. Boğa burcu değerli olan maddeyi temsil etmektedir. 5 Mayıs'ta başlayacak olan gerilim başta Boğaların maddeye daha sıkı bağlanmasına, katı bir maddeci olmasına neden olur. Bu birleşme sırasında bir Hava burcu olan Kova'da bulunan Uranüs ve Neptün bu birleşmeyi sert bir şekilde etkilemektedir. Yine bunun sonucu olarak hava ve karada ani değişikliklerin meydana gelmesi büyük olasılıktadır.

Ekonomi açısından bu dizilmenin sonucu gerçekleşecek oluşumun borsaları bir süre olumsuz yönde etkileyeceği düşünülmektedir.

Jüpiter ve Satürn de bu birleşimin parçasıdırlar. Bu, yirmi yılda gerçekleşen bir olaydır. 5 Mayıs'taki birleşme yeni bir Jüpiter/Satürn döngüsü başlatacaktır. Bu birleşim sırasında, hep sıfırla biten yıllarda seçilen ABD başkanları, görevleri sırasında ölmüşlerdir. Harrison (1840), Lincoln (1860), Garfield (1880), McKinley (1900), Harding (1920), Roosvelt (1940), Kennedy (1960). 1980 yılında seçilen Reagan bir istisnadır, ancak o da suikast girişimine maruz kalmıştır.

Genel olarak 5 Mayıs ve sonrası için şunları söyleyebiliriz. Kişisel olarak bu tarihinden itibaren içimizde oldukça yüksek ve yoğun bir enerjiyi hissetmeye başlayacağız. Hareketlilik ve seyahat etme isteğimizin arttığını, iş, aile, sosyal ilişkiler, alışkanlıklar ve yaşantımız üzerinde değişiklikler yapma ihtiyacı hissetmeye başladığımızı göreceğiz.

Altan Yıldız, 5 Mayıs 2000
www.yorumcu.com

(Bu yazı 5 Mayıs 2000 tarihli Akşam gazetesi İnci ekinde yayınlanmıştır).


Kavuşumun Burçlar Üzerindeki Etkisi

KOÇ
Boğa'daki birleşme Koç'larda büyük bir ağırlık altında oldukları duygusu yaratacaktır. Birleşen 7 gezegen bu burçta olmasa bile Koç'ların güneşinin hemen yanında birleşmektedir. Bu olay 5 Mayıs günü öğleden biraz sonra gerçekleştiğinde, bu burçta hiçbir gezegen olmayacaktır. Neticede bu birleşme Koç'lar için tam bir hızlandırıcı olacaktır. Yani yaşamındaki değişiklikleri görmeleri için kozmik bir darbe. İlişkilerine ayırdıkları vakit, yaptıkları işten sıkılma, başka bir iş alanında çalışmayı tercih etme gibi birçok alanda baskı yaşayacaklardır. Bu baskı 2000 yılı Ağustos ayının sonunda sona erecektir.

BOĞA
Boğalar için bu birleşme tam bir hızlandırıcı olacaktır. Sadece burçlarında 7 gezegen bir araya gelmekle kalmayacak, aynı zamanda Kova'daki Neptün ile Uranüs'le aralarında kare (90 derece) açı gerçekleşecektir. Boğalar kendilerini derin inançlarını sorgulamaya zorlanmış hissedeceklerdir. Hangi inançlarının işe yaramadığı, kendini ve olmak istediği kişiyi daha iyi yansıtacak bir yapı kurmak için inançlarını ne yönde değiştirmek gerektiği gibi. Bu birleşimin Jüpiter/Satürn kısmı, meslek yaşamlarında beklenmedik değişimler yaratabilir, yeni fırsatların önünü açabilir.

İKİZLER
Büyük kavuşumda Neptün ile Uranüs'ün Kova'da buluşmaları İkizler'in iç dengelerinin bir süre için şaşmasına neden olacak. Kavuşum, kişisel bilinçdışını temsil eden 12. evlerini etkileyecek; bu nedenle uğraşmaları gereken bir sürü şeyin ortaya çıkması söz konusu. Bu kavuşum sırasında Jüpiter ile Satürn'ün Boğa'da birleşmesi, İkizler'i uğraştıracak meselelere daha geniş bir açıdan ve sağlam bir zeminden hareketle bakmalarını sağlayacak.

YENGEÇ
Yengeçler, bu dönemde yeni ilkelere ve inançlara sahip olmaya başlayacaklar. Bütün gezegenlerin Boğa'da birleşmesi, dostlarıyla birlikte olma ihtiyaçlarını, ailelerini özellikle de evli olanların çocuklarına ayırması gereken vakit konusunda sıkıntıya düşmelerine ve dengesizliğe yol açabilir. İyimserlik alanlarında kendilerini biraz sabırsız ve rahatsız hissetmeye başlayacaklar. Temmuz ayında ise bu olumsuz etkiler Jüpiter'in İkizler burcuna girmesiyle sona erecek. Sezgi güçleri derinleşecek, ve çevrelerindeki değişimlere ayak uydurmak için kendi sezgilerinden yararlanmaya başlayacaklar.

ASLAN
Boğa'daki büyük kavuşum Aslan'ların 10. evinde gerçekleşecek. Bu da meslek yaşamlarına bir canlanma getirecek. Kavuşumun, burçlarıyla kare açı içinde olması, değişime karşı bir direnç göstereceklerini işaret ediyor. Jüpiter/Satürn kavuşumu iş hayatlarında başarı kazanacaklarının bir göstergesi. Ancak zaman zaman iki kutup arasında gidip geldiklerini hissedecekler. Jüpiter bu burcu bir yandan açılmaya sevk ederken, diğer yandan Satürn sürekli sınırlarını hatırlatacak. Bu iki enerji bu dönem boyunca adeta birbirleriyle savaş içinde olacak. 2000 yılının yazında Jüpiter ile Satürn İkizler'e girerek Aslan burcuyla 60 derecelik açı içine girdiğinde üzerlerindeki baskı biraz daha hafifleyecek.

BAŞAK
Mayıs'ta gezegenlerin Boğa'da dizilmesi, dünya görüşlerini ve inançlarını yöneten 9. evlerini etkileyecek. Bu kavuşumda yer alan Jüpiter/Satürn ikilisi, karşılarına seyahat ve öğrenimle ilgili birtakım fırsatlar çıkaracak. Bu dönemde yabancı kültürlerle ya da yabancılarla tanışma olanaklarına sahip olacaklar. Karşılarına çıkan her yeni şeyle birlikte dünya görüşleri ve inançları da değişecek. Bu dönemde o kadar çok yenilikle karşılaşacaklar ki, eski inançlarına bağlı kalmaları onlar için oldukça zor olacak. Satürn'ün de katılmasıyla, bu deneyimleri kendi yararlarına kullanabilmek için onları yaşamlarıyla bütünleştirmeleri gerekecek. Bu kavuşum sırasında yaşamlarına hakim olacak temalar, yeni milenyumdaki girişimlerine de hakim olacak.

TERAZİ
Boğa burcunda gerçekleşecek kavuşum, Terazi'lerin maddi kaynaklarını, vergileri, sigorta ve metafizik olayları yöneten 8. evlerini etkileyecek. Jüpiter/Satürn kavuşumu onların parasal işlerini bir şekilde yoluna koymaya sevk edecek. Borçlanmışlarsa kredi almaları söz konusu. Borçlar yoksa da, maddi imkanlarında yeni düzenlemeler yapabilirler. Yeni ortaklıklar veya işbirliğine yönelmeleri söz konusu olabilir.

AKREP
Büyük kavuşum, Akrep burcu ile karşıt açı içinde olacak ve birtakım kutuplaşmalar ortaya çıkacak. Bu, ilk başlarda Akrep'lerin dengesini biraz sarsacaktır. Bu kavuşumun Jüpiter/Satürn bileşimi bir döngünün sona erip yenisinin başladığı bir dönemi temsil eder. Bu dönem yorgun düşmelerine ve umutsuzluklara kapılmalarına neden olabilir. Yine bu dönemde onları kısıtlayan ilişkilerin sona ermesi olasıdır. Her ne kadar yaşadıkları sırada öyle gözükmese de, sonuçta bu bitişler onların yararlarına olacaktır. Kavuşum dönemi sonrası yaşamlarının diğer alanlarında bir canlanma olacaktır. Mesleklerindeki başarıları artacak, maddi durumlarını geliştirmek için yeni fırsatlarla karşılaşacaklardır.

YAY
Kavuşum, Yay'ların sağlık ve işle ilgili olayları temsil eden altıncı evlerini etkileyecektir. Bu, omuzlarındaki yükü ve sorumluluğu arttıracak, ve onları oldukça strese sokacaktır. Bu dönemde sıkıntılarını boşaltmaya ve yalnız kalmalarına yardımcı olacak şeyler yapmaya dikkat etmelidirler: koşmak, yüzmek ya da bunun gibi fiziksel etkinlikler. Yeni işlere başlamadan önce ellerindekileri tamamladıklarından emin olmalıdırlar. Kavuşumun bir parçası olan Jüpiter/Satürn birleşimi, yirmi yıllık bir döngünün bitip yenisinin başladığını göstermektedir. Jüpiter iş yaşamında güzel fırsatların ve şansın işaretidir ve Yay'ları yaratıcılığa, gelişmeye sevk edecektir. Satürn ise, sürekli sağlam bir yapının gerekliliğini hatırlatarak bazen onları yeni bir girişime atılmaktan alıkoyacaktır.

OĞLAK
5 Mayıs'ta Boğa'da gerçekleşecek büyük kavuşum, Oğlak'ların yaratıcılığı, eğlenceyi ve çocukları temsil eden 5. evlerini etkileyecektir. 28 Mayıs'taki Jüpiter/Satürn kavuşumu da yaratıcı ifadelerini öne çıkaracak ve yirmi yıllık yeni bir döngü başlatacaktır. Bu dönemde zihinleri yepyeni fikirlerle dolup taşacaktır. Azim ve enerjileri sayesinde bu fikirleri gerçekleştirmelerini sağlayacak koşullara sahip olacaklardır. Ayrıca yarattıkları onlara daha çok para getirecektir. Bunlar kavuşumun Jüpiter kısmıyla ilgilidir. Satürn de onlara zamanlarını doğru kullanmayı, kendilerini disipline etmeyi, sorumluluklarını ihmal etmeden yaratıcılıklarını geliştirmelerini öğretecektir.

KOVA
Kova'lar için büyük kavuşum, evlerini, yakın çevrelerini, anne ya da babasını, ve çocukluğunu temsil eden 4. evlerini etkileyecektir. Bu dönemde evlerine veya ailelerine karşı sorumlulukları çok ağır, hatta bunaltıcı olabilir. Çocukluklarında yaşadıkları olayların gündeme gelmesi söz konusudur. Ya da anne veya babasıyla ilgili bir sorun yaşayabilirler. Bu kavuşumda Jüpiter/Satürn buluşması 90 derecelik açı içinde olacak. Bu transitin Jüpiter kısmı genellikle iyi geçer. Ailelerine yeni üyeler katılabilir, bir çocuk doğabilir, evlat edinebilirler, ya da anne veya babalarının yanına taşınmaları söz konusu olabilir. Genel olarak ev hayatları ve yakın çevreleriyle ilgili gelişimlere katkıda bulunacak fırsatlarla karşılaşacaklardır.

BALIK
5 Mayıs'ta Boğa burcunda gerçekleşecek kavuşum, Kova burcuyla 60 derecelik açı içinde olacak ve iletişimi temsil eden 3. evlerini etkileyecektir. Bu ev, seyahatler ve günlük etkinliklerin yanı sıra yakın çevrelerini ve temel düşünce kalıplarını temsil eder. Bu dönemde birtakım ayrıntıların bütün enerjilerini alıp götürdüklerini hissedeceklerdir. Bir süre için böyle olacaktır. Mayıs ayının sonuna doğru Jüpiter/Satürn kavuşumuyla birlikte sorumlulukları daha da artacaktır. Bu dönemde düşünce kalıpları genişleyecektir. Tek tek ağaçları görmek yerine ormanı görmeye başlayacaklardır. Ufuklarını genişleten seminerlere, çalışma gruplarına katılabilirler. Balık'ların gelecek için planlar yapmasının tam zamanıdır. Yaşamlarının bütünlerine ilişkin kararlar alabilecekleri, hedefleriyle yapmak istediklerinin belirginlik kazandığı bir dönemdir.

İzinsiz alıntı ve kopyalama yapılamaz.

Yazılar

Etiketler

5 mayıs 2000yedi gezegenin dizilimibüyük kavuşumjüpiter satürn kavuşumu