Astroloji'nin Katkıları

Astroloji'nin Katkıları

Aşağıda Astroloji'nin bize sağlayacağı faydalar sıralıdır. Doğum haritası bir insanın gelişime doğru izleyebileceği en mutlu, en doyumlu ve ruhsal olarak en yaratıcı yolun bir plan taslağıdır. Bütün bunları bildikten sonra doğum haritamızın mesajlarını dinleyebilir ya da onu yok sayabiliriz. Bu bizim kendi işimizdir. Ve onu yok saymayı seçsek bile, yaşamın kendisinin, er veya geç, aynı mesajı bize ileteceğini bilmeliyiz.

Peki, öyleyse Astroloji'ye neden ihtiyacımız var? Bir sebebi yok. Birçok insan o olmadan da gayet iyi yaşıyor. Doğum haritasında başka bir yerden öğrenemeyeceğiniz hiçbir şey yok. Terapiye gidin, meditasyon yapın, aşık olun, kayıp bir şehri keşfedin, tüm bunlar da aynı işi yapabilir. Astroloji kişinin kendini tanıma yollarından sadece biridir. Ve diğer bütün yollar gibi onun da avantajları ve dezavantajları vardır.

Astroloji'nin temel avantajı hızıdır. O olmadan yıllarca sendeleyerek, düşerek, kalkarak kim olduğumuz bilgisini sahte gerçekler ve boş hayaller içinde arayabiliriz. Terapi bu süreci hızlandırabilir. Aynı şekilde dinamik bir evlilik de. Benzer şekilde bütün dayanma limitlerimizi zorlayan, karakterimizin özü dışında her şeyi alıp götüren bir macera da. Ancak bütün bu süreçler zaman alır.

Astroloji'nin dezavantajları? Bütün bu değerli bilgiler insanın bir kulağından girip diğerinden çıkabilir. Astroloji insanı terapiden fazla değiştiremez. İnsanlar kendileri değişirler.

Astroloji'nin gerçek hedefi, gelişmekte olan benliğimize bir ayna tutarak, zaten en derinlerde bildiklerimizi bize anlatmak, kendimize şahit olmamızı sağlamaktır. Astroloji herhangi bir felsefi veya dini görüşle birleştirildiği zaman zarar görür. Bu sistemde kişinin kendinin farkına varmasına yoğunlaşılması dışında hiçbir şeyin önemi yoktur.

Astroloji'nin belirtilen ve sıralanan amaçlar dışında kullanımı veya uygulanması kesinlikle arzulanmamalıdır, çünkü o zaman bu evrensel sistem tam bir falcılık felaketine uğrar.

1. Modern bir yazar “Egonun ölümü geri kalan her şeyin doğumudur” diye yazmıştır. Astroloji'yi kullanarak aklımıza ve ego modellerimize belirli bir perspektiften bakabilir, onlardan uzaklaşabilir, böylece gerçeği algılayabiliriz. Çünkü bu modellerin kurbanı olduğumuz sürece tamamen karanlıkta kalırız. Doğum haritası bu modelleri net bir şekilde açığa çıkartarak alışkanlıklarımızla ve kendimizle etkili tarzda uğraşmamızı sağlar.

2. Astroloji sabrı öğrenmemize yardımcı olur; çünkü insanın varoluşunun temel yapılarında önceden belirlenmiş döngüsel ritim ve zamanlamanın bulunduğunu gördüğümüzde, mevcut durumun kendi gayesini gerçekleştirdikten sonra geçeceğini bilerek ve bugün buradayı sabırla kabullenerek şimdiki zamanın tadını çıkarabilirsiniz.

3. Astroloji diğer psikolojik araçlardan daha üstün bir büyüme ve gelişme modeli sunar. Bir insanın üzerinde uğraşması gerekenleri, belirli bir deneyimin veya yaşam döneminin esas anlamını, insanın hangi içsel düzenlerle karşı karşıya olduğunu, bir deneyimin yaklaşık süresini ve yaşamda önemli değişimlerin zamanlamasını gösterir.

4. Astroloji daha iyi bir varoluş için insanın içsel güçlerini ayarlamasını ve düşünce ve irade gücünü, yaratıcı canlılığını kullanmasını sağlar. Astrolojik döngülere dikkat ederek, yaşama yeni yaklaşım biçimlerini geliştirme fırsatını ne zaman yakalayacağımızı ve mevcut yaklaşımlarımızın ne kadar doyurucu ve yaratıcı bir yönde olduğunun sınavlarından geçeceğimizi görürüz.

5. Astroloji'yle uğraşmak veya bir astroloğa danışmak tüm yaşamda geçerli olan Evrensel Kuralları daha iyi anlamamızı sağlar ve insanın iç dünyasındaki evrensel doğrulara güvenmesine yardımcı olur. Bu evrensel doğrular arasında düzen, karşılık (veya denge), neden ve sonuç (karma), titreşim, döngüler, karşıtlık, “ne düşünürsen o olursun” ve “benzer benzeri yaratır”ı sayabiliriz.

6. Danışmanlık sanatında Astroloji bir deneyimin kişinin, temel yaşam yapısını veya yaşam planını oluşturan, büyük düzen modelinin neresinde oturduğunu açıklar.

7. Astroloji bize bir perspektif ve yaşamımızın farkındalığını arttıran bir olanak sağlar, böylece bir deneyime, bir hayal kırıklığına veya bir engele “asılı” kalmayız. Bizi tüm yaşamın dinamizmi ve dairesel yapısı ile temasa geçirir.

8. Astroloji bize ego bilincinden büyük bir inanç sunar, gerçek benliğimize inanmanızı sağlar.

9. Astroloji bize her insanın yaşamındaki başlangıçların (yüzleşme ve büyümenin önemli dönemlerinin) anahtarını sunar.

10. Astroloji kişinin en derin duygularının ve bilinçdışı arzularının açığa çıkartılması ve bir forma sokulması için araç sağlar. Daha önce belirsiz ve sorun yaratan bir kızgınlık genellikle insana yeni bir yön ve anlam duygusu veren özgünleşmiş bir yaratıcı enerjiye dönüşebilir.

11. Astroloji insana yaşam enerjilerinin en kolay ve en başarılı akabileceği aktivite biçimlerini gösterir.

12. Astroloji kişinin ifade etmeye veya güvenmeye çekindiği duyguları, önerileri ve içsel bilgileri onaylayarak kişinin kendisine daha fazla güvenmesinde yardımcı olur. Sık sık duyduğumuz, Astroloji'nin kişiyi kendi dışındaki güçlerden medet ummaya yönelterek acizleştirdiği eleştirisinin aksine, Astroloji'nin doğru uygulanması kişinin daha fazla güvenli olmasını sağlar ve kendi ayakları üzerinde durmasını kolaylaştırır.

13. Astroloji bütün dünyanın bir sahne olduğunu ve bizim bu engin dramda bir rolümüz bulunduğunu bilmemize yardım eder. Bu tür farkındalık yaşamı kolaylaştıran bir perspektif ve mizah duygusu geliştirmemizi sağlar. Ayrıca içimizde birbirleriyle iç içe geçmiş dinamiklerin bulunduğunu, maddi dünyadaki varlığımızın birçok gücü, ihtiyacı ve dürtüyü içerdiğini gösterir.

İzinsiz alıntı ve kopyalama yapılamaz.

Yazılar

Etiketler

astrolojiin faydaları