Yazılar

Kiron, Şiron (Chiron) (12.01.2023)
Alçalan Balık Burcunda (18.12.2018)
Alçalan Kova Burcunda (18.12.2018)
Alçalan Oğlak Burcunda (18.12.2018)
Alçalan Yay Burcunda (18.12.2018)
Alçalan Akrep Burcunda (18.12.2018)
Alçalan Terazi Burcunda (18.12.2018)
Alçalan Başak Burcunda (18.12.2018)
Alçalan Aslan Burcunda (18.12.2018)
Alçalan Yengeç Burcunda (18.12.2018)
Alçalan İkizler Burcunda (18.12.2018)