Biyoritim Hesaplayıcı

Biyoritimler, doğumla başlayıp hayat boyunca devam eden üç farklı biyolojik evreyi ifade eder. Uygulamamız girdiğiniz bir doğum tarihi için anlık biyoritimleri hesaplayıp yorumlar.

Biyoritimler

Biyoritimler Nedir?

Biyoritimler Bu yüzyılın başlarında, Dr. Hermann Swoboda ve Dr. Wilhelm Fliess, hastalarının psikolojik incelemelerinde kullandığı istatistik bilgi ve raporlarından yola çıkarak özdeş bazı ritimlerin farkına vardılar. İnsanların fiziksel, duygusal ve zihinsel durumlarının aktif ve pasif evrelerini gözlemleyerek, bu gözlemlerin ışığında biyoritimlerin temel prensiplerini ortaya koydular.

Biyoritim teorisi bize doğumumuzla başlayan ve hayatımız boyunca devam eden üç farklı biyolojik evreden etkilendiğimizi ifade eder: Fiziksel değişim eğrisi 23, duygusal değişim eğrisi 28 ve zihinsel değişim eğrisi ise 33 günlük periyotlara sahiptir.

Bu üç devre, üç ayrı davranış alanındaki faaliyetleri idare eder. Bununla beraber, bu devrelerin söz konusu faaliyetler üzerinde doğrudan bir sebep-sonuç etkisi yoktur, fakat faaliyetler, her durumda o anın baskın çevre şartlarına tabidirler. Her bir ritim ile davranışımızdaki belirli faktörler arasında bir bağıntı olduğu bulunmuştur.

Dahası, ritim kademesinin ya da fazının farkına varılması halinde, kişi bu duruma uygun olarak davranışını düzeltmek ya da ayarlamak fırsatına sahip olur. Açıktır ki, böyle bir tutum ile büyük başarılar elde edilir.

Biyortim grafiğinde yataydaki koyu renkli çizginin üstünde kalan eğriler pozitif, altında kalan eğriler negatif dönemleri gösterir. Eğrinin yatay çizgiyi kestiği günler ise kritik günler olarak adlandırılır. Biyoritimler ve grafiğin yorumlanması hakkında daha fazla bilgiyi bu yazımızda bulabilirsiniz.

Servisler

Yazılar