Astroloji'de Öngörü Yöntemleri

Astroloji'de Öngörü Yöntemleri

Astroloji'de olaylar, yerler, insan ilişkileri ve temel olarak kişisel doğum haritaları için çeşitli öngörü yöntemleri vardır. Bir olayın, bir şehrin veya ülkenin astrolojik haritası için, o olayın, şehrin veya ülkenin tam ve kesin “doğum” anını en iyi simgeleyen tarihi bilmek gerekir. Örneğin bir anlaşma imzalanması veya politik ya da coğrafi varlığının kabul edilmesi gibi. Kişisel öngörülerde olduğu gibi bu doğum haritası da tıpkı bir bireyin doğum haritasının incelendiği yol ve yöntemlerle incelenir.

İlişkiler için işlem biraz daha karmaşıktır. Yine de, aynı öngörü teknikleri kullanılır. Tek fark ilişkideki iki kişinin doğum haritalarının karşılaştırılması (sinastri) ya da birleştirilmesi (kompozit kart) sonucu elde edilen ilişki haritalarının aşağıdaki öngörü teknikleri ile incelenmesidir.

Dört temel öngörü metodu vardır: Güneş ve Ay dönüşleri, ilerletmeler, saatlik astroloji ve transitler.

Güneş Dönüşleri ve Ay Dönüşleri
Güneş dönüşü (Solar Return, SR) aynı zamanda Güneş devri metodu olarak adlandırılır. Ay dönüşüne (Lunar return, LR) ise Ay devri adı da verilir. Bu yöntemler oldukça yenidir ve Güneş ile Ay sırasıyla kendi natal konumlarına geri döndükleri anda yeni bir doğum haritasının ortaya çıktığı prensibinden doğmuşlardır.

Örneğin, Güneş dönüşü yönteminde doğum haritası, belli bir yılın belli bir gününe ve saatine göre ve bireyin doğum yerine göre oluşturulur. Dönüş haritasında Güneş'in konumu doğum haritasındaki konumuyla aynıdır. Güneş dönüşü haritası yeni bir doğum haritası gibi yorumlanır. Tek fark, bu haritanın sadece bir yıl geçerli olmasıdır.

Bir doğum gününden diğer doğum gününe kadar olan bir yıllık süre içerisindeki temel olayları ve konuları saptamak, ortaya çıkabilecek genel gerilimleri, sorunları ve uyumlu enerjileri görmek mümkün olur. Ayrıca dönüş haritasını doğum haritasıyla da karşılaştırmak ve bunların ortak noktalarını belirlemek gerekir. Dönüş haritasının doğası gereği, olaylara incelenen, üzerinde durulan yıl içerisinde bir tarih verilemeyeceğinin altını çizmekte fayda var.

Astroloji bölümündeki Ay Dönüşü servisimizden dilediğiniz bir tarih ve yer için renkli kart grafiği ile Ay Dönüşü Haritası (Lunar Return Chart) çıkartabilirsiniz.

İlerletmeler
Kişisel doğum haritasındaki gezegenler doğumdan sonra bir günün bir yıla eşit olduğu kabul edilerek ilerletilir. Bu yeni gezegen konumlarıyla yeni bir doğum haritası oluşturulur. Eski çağlardan gelen bu teknik günümüzde nadiren kullanılmaktadır, çünkü dış gezegenlerin (Jüpiter'den Pluto'ya kadar olan gezegenlerin) önemi artmıştır ve bu nedenle transitler ve Güneş dönüşü teknikleri çok daha kolay ve etkileyici addedilmişlerdir. İlerletme yönteminin kullanılmamasının bir diğer nedeni de bir insanın ömrü boyunca dış gezegenlerin konumlarının önemli ölçüde değişmemesidir. Dolayısıyla ilerletmeler somut olaylara yönelik öngörüde bulunma tekniği olarak değil, kişiliğin yavaş ve derin gelişiminin, evriminin analizinde kullanılabilecek uygun bir araç olarak kabul edilmiştir.

İlerletmeler, bir diğer deyişle yönelimler için çeşitli yöntemler vardır:

- İlerletmeler veya sembolik yönelimler: bunlar hesaplanması en kolay olanlardır, çünkü yöntem şu eşitliğe dayanır: Güneş'in zodyaktaki bir derecelik hareketi insan hayatının bir yılına eşittir. Dolayısıyla, gezegenler belli bir yaşa (yıla) ilerletilir ve ilerletilmiş bu gezegenlerin natal gezegenlerle oluşturabilecekleri muhtemel görünümler yorumlanır.

- İlerletmeler veya Güneş Yayları Yönelimleri: Yukarıda bahsedilen sembolik ilerletmelerle benzerlik gösterirler. Buradaki tek fark şudur: insan ömrünün bir yılı Güneş'in tam bir derecelik hareketine eşit değildir. Burada doğum anındaki asıl hareket referans alınır. Tüm doğum haritası Güneş'in günlük hareketinin X katı ilerletilir, bu da X yaşa eşittir.

- İkincil ilerletmeler veya yönelimler: bu durumda, gök günlüğündeki bir gün insan ömrünün bir yılına eşittir. Diğer bir deyişle doğumdan X gün sonrası için hesaplanan harita = X yaş.

-İkinci derece ters ilerletmeler veya yönelimler: yukarıdaki gibidirler fakat yukarıdakinin tersi bir yolla hesaplanırlar. Burada, doğumdan X gün öncesi için hesaplanan harita X yaşa eşittir.

- Üçüncül İlerletmeler veya yönelimler: bunlar şu eşitliğe dayanır: bir ay = bir yıl. Doğumdan X ay sonrası için hesaplanan doğum haritası X yaşa eşittir.

- Birincil yönelimler: Zodyaktaki bir ekvatoral derece insan ömrünün bir yılına eşittir. Bu yöntem daha karmaşıktır ve açıklanması daha güçtür. Seçilen ev sistemine (genellikle Campanus, Placidus ve Regiomontanus) dayanır. Birincil yönler evlerdeki transitlerin bazı türleridir.

Bütün bu öngörü yöntemlerinin astroloji literatüründe kendi ispatları ve haklı gerekçeleri vardır. Bazen tam doğum saati, dakikası biliniyorsa şaşırtıcı derecede doğru sonuçlar verirler. Yine de, tedbirli yaklaşmak şarttır, çünkü tüm bu yöntemler hala yıllar süren istatistiksel araştırmaların testinden geçmek zorundadırlar.

Saatlik Astroloji
Eski çağlardan kalma bu tekniğin nihai amacı belli bir soruya yanıt vermektir. Soruyu soran kişinin sorusunu kesin ve net olarak ifade ettiği yere ve zamana göre bir harita oluşturulur. Yorumlar belirli bir kurallar bütününe göre yapılır. Saatlik astroloji öngörü astrolojisinin orijinal bir dalıdır ve görünüşe göre etkinliğini ispatlamıştır. Yine de, bu yöntemi kullanmak hala riskli olabilir, çünkü henüz modern araştırmalar bu konuyu doğru ve eksiksiz bir biçimde belgelememiştir.

Transitler
Güneş dönüşleri pek çok sadık destekçiye sahip olsa da transitler tüm öngörü yöntemleri arasında tartışmasız en popüler olanıdır. Bir gezegenin burçlar kuşağı boyunca doğum haritasının hassas bir noktasından (bir açı veya bir gezegen) geçmesine transit adı verilir. Transit gezegen bu hassas natal noktalarla görünüm oluşturabilir.

Sitemizin Astroloji bölümünde yer alan Transitler servisini bu tekniği kullanarak geliştirdim. Benzer şekilde sitemizdeki Astrorehber Astroloji Rapor Servisi yine bu tekniğin gelişmiş ve mükemmel bir uygulamasıdır.

Bu teknikle, söz konusu görünümlerin düştüğü astrolojik evlerin veya görünümü oluşturan gezegenlerin hakimiyetinin verdiği bilgilere bakılarak çok önemli, temel olayları önceden görmek ya da en azından bunların doğası, niteliği ile ilgili fikir edinebilmek mümkündür. Transitler hızlı hareket eden bir natal gezegeni harekete geçirdiğinde çok daha önemli ve kişiseldir. Bir dış gezegeni harekete geçirdiklerinde bu kadar önemli ve kişisel değillerdir. Hızlı hareket eden natal gezegeni harekete geçirdikleri durumlarda kişi bunun etkilerini muhtemelen çok güçlü bir biçimde hissedecektir.

Astrologlar anlamlı olayları saptamak için transit dış gezegenlerin oluşturduğu görünümleri çok dikkatli bir biçimde incelerler, çünkü bunlar belli bir noktada daha uzun süre kalırlar ve etkileri doğum haritasının kritik, çok önemli noktalarına derinden nüfuz eder.

Temel sorunlar, engeller ve insan hayatını ciddi biçimde etkileyen, değiştiren olaylar üzerinde Satürn ve Jüpiter'in de güçlü etkileri olmasına rağmen bu tür olayları genellikle Uranüs, Neptün ve Pluto transitleri tetikler.

Dış gezegenler geri gidiş sürecine girdiğinde, etkileri transitlerinin süresiyle orantılıdır (Dünyadan görüldükleri haliyle ve yörüngelerine göre gezegenler geri gidebilirler ve bu nedenle ilk baştaki konumlarına geri dönerler).

Doğum haritasındaki görünümlerin değerlendirilmesinde olduğu gibi, transit tekniğinde de transit gezegenler (yani analizin yapıldığı andaki gezegenler) arasında meydana gelen görünümler ve doğum haritasındaki önemli noktalar dikkate alınır. Burada bir derecelik daha dar bir çark içerisine düşen noktalar göz önüne alınır. Bu tür görünümlerin yorumlanması, seçilen zaman dilimi içerisindeki olaylara yönelik öngörülerin temelini teşkil eder.

Olayların tetiklendiği tarihlerin belirlenebilmesi için öngörüler genellikle hızlı hareket eden gezegenlerin (Merkür'den Mars'a kadar olan gezegenlerin) transitlerine göre çok hassas ve titiz bir biçimde ayarlanır. Bazı durumlarda Ay da birkaç saatliğine doğum haritasındaki belli bir noktayı harekete geçirebilir ve ek bir yardımcı rol oynar. Pek çok durumda transit yöntemi şaşırtıcı derecede somut sonuçlar verir.

Transitler Güneş dönüşü yöntemiyle birleştiğinde çok güçlü bir öngörü aracı haline gelir. Her zaman olduğu gibi burada da tedbirli yaklaşımı elden bırakmamak gerekir, çünkü astrologlar asıl potansiyelin doğum haritasında olduğunu, doğum haritasında vaat edilmeyen hiçbir şeyin gerçekleşemeyeceğini çoğu kez unuturlar. Bu tür dikkatsizlikler genellikle hatalı teşhislere ve yanlış bulgulara yol açar. Olayların önem derecesi ve içsel deneyimler doğum haritasındaki görünümlerin tekrarı olan yeni görünümlere bağlıdır. Yoksa yeni oluşmuş görünümlerin etkileri daha güçsüzdür.

Son olarak, tüm bireylerin transitlere verdikleri tepkilerin aynı olmadığının altını çizmekte fayda var. Bazıları transitleri içsel olarak yaşarken bazıları çok somut bir biçimde yaşar. Doğum haritası analizi aracılığıyla, örneğin Kuzey veya Güney Yarımkürenin ne oranda güçlü bir biçimde vurgulandığına bakılarak bazı ipuçları yakalamak mümkündür.

Hayatlarımız boyunca bir demir parçasının mıknatısa doğru çekilmesi gibi kendi deneyimlerimizi elde edeceğimiz olay ve durumlara doğru çekiliyoruz. Astroloji'deki öngörü yöntemleri bu deneyim ve alanların önceden belirlenebilmesine yardımcı olur.

Yukarıda açıkladığım yöntemlerinin çalışması ve doğru sonuç vermesi hepimizin içimizde mikro ve makro kozmozu taşıyor olmamıza bağlı. Ayrıca evreni sadece içimizde taşımakla kalmıyoruz, aynı zamanda her birimiz onun niteliklerini kendimize özgü bireysel bir anlatımla ifade ediyoruz.


Transitler ve ilerletmelerle ilgili olarak daha ayrıntılı bilgiler edinmek için aşağıdaki yazılarımızı okuyabilirsiniz.

Transitlerin Anlamı
Transitler: Astroloji'nin Güçlü Öngörü Yöntemi
Transitler İşe Yaramadığında
Transitlerle İlerletmeler Arasındaki Fark
Parlak Yaratıcılık ve Evler

İzinsiz alıntı ve kopyalama yapılamaz.

Yazılar

Etiketler

öngörü yöntemlerigüneş dönüşleriay dönüşleriilerletmelersaatlik astrolojitransitler