Astroloji'yle İlgili Temel Bilgiler

Astroloji'yle İlgili Temel Bilgiler

Doğum Haritası (Natal Kart) Nedir?
Natal kart ifadesi sitemizde (ve birçok yerde) Doğum Haritası olarak geçer ve bu şekliyle size daha fazla anlam ifade ediyor olabilir. Temelde natal kart doğduğunuz sırada gezegenlerin gökyüzündeki konumlarını gösteren bir gök haritasıdır. Doğduğunuz yerden gökyüzünün nasıl göründüğü çok önemlidir. Örneğin iki kişi aynı gün aynı saatte fakat farklı ülkelerde, farklı şehirlerde doğmuşlarsa doğdukları yerden bakıldığında gökyüzünün görüntüsü de farklı olacaktır. Bu, doğum haritalarının gösterdiği gezegen yerleşimlerinin de birbirinden farklı olacağı anlamına gelir.

Dolayısıyla Astroloji uygulamalarının ilk adımı bireyin doğduğu anda gökyüzünün durumunu gösteren bir harita çizmektir. Bu haritada bütün gezegenlere ek olarak ufuk çizgisi ve gökyüzünün doğum yerinin tam üzerine denk gelen orta noktası gibi önemli unsurlara değinilir. Kişinin doğum saatinin net olarak bilinmesi çok önemlidir çünkü haritanın çeşitli alanlarının, özellikle de Zodyak'ın en doğu ufuk çizgisinde bulunan burcun (Yükselen Burç) ve doğum yerinin tam üstüne denk gelen noktanın (Başucu) belirlenmesi buna bağlıdır.

Doğum Saati Bilinmiyorsa
Eğer doğum saati bilinmiyorsa, Astroloji'nin bu alanında uzmanlaşmış deneyimli bir danışman, kişinin hayatındaki en önemli olaylar ve deneyimler yoluyla doğum saatini bulabilir. Bunun için o astroloğa mümkün olduğunca çok sayıda önemli olaydan bahsetmelisiniz. Örneğin evlilik, çocukların doğumu, taşınmalar, boşanma, ölüm, yeni iş girişimleri ve hayatınızda bunlara benzer diğer önemli değişiklikler gibi.

Doğum saatinizi bulmanın bir diğer yolu da doğduğunuz hastaneyle bağlantıya geçmektir. Genellikle hastane kayıtlarında bu bilgi mevcuttur.

Doğum Haritası (Natal Kart) Yorumları
Doğum haritası hazırlandıktan sonra farklı burçlardaki (örneğin Koç, Boğa, İkizler vs.) gezegen konumları yorumlanabilir. Bu, Astroloji'yle ilgilenen insanların genellikle Astroloji'nin geçerliliği hakkında az da olsa şüpheye düştükleri bir konudur, çünkü her astrolog farklı yorumlar yapabilir. Yorumlardaki farklılığın nedenini anlamanın bir yolu, natal karttaki gezegenlerin ve diğer noktaların sembol olarak kullanıldığını anlamaktır. Bu semboller bireylerin yaşına, cinsiyetine, medeni haline, inandığı dine vb. göre çok farklı nitelikleri temsil edebilirler.

Ayrıca, yorumlar astroloğun uzmanlık alanına göre de değişiklik gösterir. Örneğin, bazı astrologlar psikoloji, geçmiş yaşam, tıp, çocuk astrolojisi gibi bazı alanlarda uzmanlaşmışlardır.

Doğum haritasından elde edilen bilginin türü çocukluk ve gençlik dönemindeki aile yaşantısını, ebeveynlerle ilişkileri ve bu ilişkilerin yetişkinlik dönemine olan etkisini içerir. Bunların dışında incelenebilecek daha pek çok alan vardır. Örneğin çevrenizdeki insanlar tarafından nasıl algılandığınız, duygusal ihtiyaçlarınız, aşkınızı ve tutkunuzu nasıl ifade ettiğiniz gibi.

Doğum haritasında bulunan bilgiler bireyin henüz fark etmediği ya da tam kapasiteyle kullanmadığı yeteneklerinin keşfedilmesine de yardımcı olabilir.

Doğum haritaları kendimizi daha iyi tanımamıza, anlamamıza yardımcı olur. Bireylerin kendilerine yepyeni bir açıdan bakmalarını, hayatta kendilerine farklı bir yön çizebilmelerini ve hem fiziksel hem de psikolojik olarak yeni fırsatlara, olasılıklara kapılarını açmalarını sağlar.

Öngörüler
Öngörü yoluyla ne tür bilgilerin elde edilebileceğini anlamak için hava durumu öngörülerini düşünebiliriz. İnsan hayatının çeşitli dönemlerdeki genel durumuna bakabiliriz: güneşli, bulutlu, rüzgarlı vs. Mesela, o gün yağmur yağacağını biliyorsanız muhtemelen piknik düzenlemek için başka bir gün seçersiniz. Aynı şey Astroloji'nin günlük yaşamdaki kullanımı için de geçerlidir.

Bir öngörü hazırlamanın çeşitli yolları vardır. En basiti transitlerden yararlanmaktır. Transitler için hareketler de denebilir. Burada hareketlerden kasıt gezegensel hareketlerdir. Doğum haritası, kişinin doğduğu yere, tarihe ve saate bağlı olarak gökyüzündeki gezegensel hareketleri gösteren haritadır ve bu harita değişmez. Gerçekte gezegenler asla durmazlar. Güneş etrafında sürekli dönerler. Gezegenlerin bu sürekli hareketi transit olarak adlandırırlar. Öngörüler Transit gezegenlerin doğum haritasıyla ilişkilendirilmesiyle yapılır.

Bu öngörüler karşınıza çıkabilecek fırsatları görmeniz ve anlamanızı sağlayabileceği gibi hayatın beraberinde getirebileceği zorluklarla başa çıkmanız için size çok yardımcı olabilir.

Sitemizin Astrorehber servisinden yetişkinler ve çocuklar için doğum haritası raporları ile transit analizi ile öngörü raporlarını satın alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

İzinsiz alıntı ve kopyalama yapılamaz.

Yazılar

Etiketler

temel bilgidoğum haritasınatal karttransit