Görünümler (Açılar) - Gezegenlerin Bakış Açıları ve Etkileri

Görünümler (Açılar) - Gezegenlerin Bakış Açıları ve Etkileri

GEZEGEN GÖRÜNÜMLERİ
Yaşamın farklı enerjileri arasındaki dinamik etkileşimler doğum haritasındaki “görünümler” ile ayrı ayrı gösterilmektedir. Bunlar gezegenlerin kendi aralarındaki ve Yükselen veya Başucu ve gezegenler arasındaki açılardır. Görünümler ayrıca haritada gösterilen enerji alanındaki çeşitli enerji merkezleri (gezegenler) arasındaki “güç hatları” olarak da bilinmektedir. Bu enerji alanlarının açık şekilde belirtildiği doğum haritasında görünümler 360 derecelik açı içerisinde ölçülmektedir. Burada en çok kullanılan görünümler üzerinde duracağız; güvenilir ve aydınlatıcı olan ve “temel görünümler” olarak adlandırdığımız her 30 derecede bir ortaya çıkan görünümler.

Görünümler iki grup olarak kategorize edilebilir:

DİNAMİK veya ZORLAYICI GÖRÜNÜMLER
Bunlar kare (90°), karşıt (180°), beşli (150°) ve bazen de bulunan gezegenlerin ve burçların uyumuna bağlı olarak da kavuşum (0°) ve yarı altmıştır (30°).

UYUMLU veya AKAN GÖRÜNÜMLER
Bunlar üçgen (120°), altmış (60°), ve bazen de kavuşumlar (0°) (bulunan gezegenlere bağlı olarak) ve yarı altmışlar (30°) (bulunan gezegenlerin uyumuna ve burçların elementlerine bağlı olarak).

TEMEL GÖRÜNÜMLER

KAVUŞUM (0°)
Kişinin doğum haritasındaki kavuşumların her biri çok önemlidir, çünkü iki hayat enerjisinin birleşmesi ve etkileşimini göstermektedir. Kavuşumların en güçlüsü “kişisel gezegenlerden” birinin (Güneş, Ay, Merkür, Venüs ve Mars) ve Yükselen ile ilgili olanlardır. Bu tür kavuşumlar her zaman çok güçlü enerji akımları, kişisel ifade (gezegen ve burç ile) ve kişinin yaşamındaki egemen vurgular (ev ile) karakterize edilmektedir. Kavuşumun temeli eylem ve kendini göstermektir.

YARIALTMIŞ (30°)
Bu genelde ikincil görünüm olarak değerlendirilmektedir, ama bazen de bulunan gezegenlere ve iki gezegene ait diğer görünümlere bağlı olarak kavuşumdan daha da fazla belirgin olabilir. Yarı altmış içindeki gezegenler sürekli etkileşim içerisindedir ve birbirleri üzerinde enerji yapılandırmasında bulunurlar. Genelde karede baskı yaratmazlar ve aslında kavuşumsuzdan daha da yumuşak bir etkiye sahiplerdir, ama inatçıdırlar ve görünüm çok yakın olduğunda neredeyse her zaman kanıt peşindedir.

ALTMIŞ (60°)
Altmış, yeniliğe açılan görünüm gibi görünmektedir; yeni insanlar, yeni fikirler, yeni tavırlar ve yeni bir öğreti ile ilgili olan insanlar veya fikirler ile yeni bağlantılar kurmak için potansiyeli sembolize eder. Bu görünüm genelde uyumlu elementlerin burçlarını içerir ve bundan dolayı da uyumlu enerjileri kapsamaktadır. Altmış, sadece yeni bir anlama seviyesini geliştirebileceğimiz bir yer sağlamanın yanında ayrıca bizi daha fazla özgürlüğe götürecek olan tarafsızlıkta daha da yükseklere çıkmamızı da sağlar. Otomatik, doğal tavırlar ve bazen de belirgin becerilere işaret etmektedir.

KARE (90°)
Kare genelde uyumsuz elementlerin gezegenlerini kapsamaktadır ve bundan dolayı da bu farklı enerjileri bütünleştirmek için önemli çaba sarf etmektedir. Kişisel gezegenlerden herhangi birini içeren bir yakın kare görünüm yaşam zorluklarını temsil etmektedir. Kare görünüm enerjinin bırakılması gereken yeri göstermektedir, genelde bu belirli türden bir eylem ile yapılır, çünkü yeni bir yapının inşa edilmesi gerekmektedir. Pek çok astrolog kare görünümün Satürn' ün doğasına sahip olduğunu yazmıştır; ne ile uğraşmanız gerektiğini temsil eder. Kare ile ilgili diğer bir Satürnlü özellik korkudur, genelde yapmaya korktuklarımız doğum haritalarımızdaki kareler ile sembolize edilmektedir. Korkutucu zorluklar, mevcut problem ne olursa olsun etkin şekilde enerjinin çıkmasını engellemektedir.

ÜÇGEN (120°)
Üçgen görünüm, kurulu ifade kanallarına enerjinin kolay şekilde akmasını temsil etmektedir. Kişinin kendi hayatında bu enerjiyi yaratıcı bir şekilde kullanmak için yeni bir yapı inşa etmesine veya düzenlemeler yapmasına gerek yoktur. Üçgen içerisindeki gezegenler doğal olarak bütünleşmiş olan yaşamın boyutlarını ve belirgin enerjileri açığa çıkarmaktadır ve bunlar uyumlu şekilde akıp gitmektedir. (Şunu unutmayınız ki üçgen genelde aynı elementin burçları arasındadır, bu da enerjilerin uyumu için esastır.) Bu türde bir görünüm genelde var oluşu göstermektedir, ancak kişi genelde üçgen tarafından gösterilen yetenekler ve beceriler sergilemektedir, bundan dolayı da enerjiyi yapıcı şekilde kullanmak için gerekli çabayı göstermek için zorluk çekmeyeceklerdir.

BEŞLİ (veya KAVUŞUMSUZ - 150°)
Bu görünüm; bulunan gezegenler ile sembolize edilen yaşam boyutları arasındaki güçlü enerji akımını göstermektedir, ama kişi bu enerjilerle yaşadığı tecrübeleri çok zorunlu veya sinir bozucu bulabilir. Her iki enerjinin her zaman farkında olmak zordur ve kişinin her zaman bilinçli olması gerekmektedir. Kavuşumsuz görünümü genelde uyumsuz elementlerin burçlarını ve ayrıca farklı halleri kapsamaktadır. (Örneğin; İkizler ve Oğlak burcundaki gezegenler arasındaki kavuşumsuz içerisinde değişken Hava ve öncü Toprak vardır – oldukça farklılardır, ama potansiyel anlamda derin bir anlaşma ve pratik beceri kombinasyonudur.) Her iki enerjinin de farkında olmak oldukça önemlidir, çünkü ifadelerin genelde tam olarak bütünlük içerisinde olmadığı görülmektedir. Bu görünüm, bir çözümün bulunması için çaba gösterme yerine etkin şekilde kişinin yaşam alanlarındaki yaklaşımlarını ayarlayarak farklılık yaratmak ister.

KARŞIT (180°)
Karşıtlık, genelde uyumlu gezegenler ile ilgili olduğundan komple karşıt eğilimlerin ortasında kalma duygusunu ortaya çıkaran kişinin enerji alanındaki aşırı uyarılma seviyesini göstermektedir. Bu genelde kişisel ilişkiler alanında sabit zorluklar olarak hissedilmektedir. Kişinin diğerlerinin farklı taraflarını “görebilme” ile uğraşma eğiliminde olmasından dolayı tarafsızlık eksikliği olarak da tanımlanmaktadır; bundan dolayı da size ve başkasına ait olanlar arasında ayrım yapmak bazen zordur. Kişinin doğum haritasında bir karşıtın olması iki karşıt arasında kalmaya benzemektedir, bazen de karmaşık eğilimlere. Karşıt burçlar pek çok şekilde birbirine benzemektedir ve aslında birbirini tamamlayıcıdır, ama pek çok konuda da tamamen farklı oldukları görülmektedir.

İzinsiz alıntı ve kopyalama yapılamaz.

Yazılar

Etiketler

açılargörünümlerkavuşumyarıaltmışaltmışkareüçgenbeşlikarşıt