Kaderin Kapısı - Verteks ve anti-Verteks Noktaları (Vx)

Kaderin Kapısı - Verteks ve anti-Verteks Noktaları (Vx)

Verteks burcunuzu doğum haritası ve yıldız haritası servislerimizden öğrenebilirsiniz.

Verteks (ve bunun 180 derece karşı noktası olan anti-Verteks) bir doğum haritasındaki sanal noktalardandır. Sanal denmesinin nedeni haritaya bunları çeşitli hesaplarla belirleyip bizim işaretlememizdendir.

Bu teknik noktayı daha iyi açıklayabilmek için bir resim üzerinde Büyük Daireleri (Great Circles) ve bazı Kişisel Noktaları (Personal Points) işaretledim. Örneğin, Alçalan Burcunuz (DSC), Ufuk Çizgisi veya Düzlemi ile Ekliptiğin Batıda kesiştiği noktadır.

Verteksiniz ise bulunduğunuz yerde Başucundan geçen Ana Düşey Dairesi ile Ekliptiğin Ufuk Düzleminde batıda kesiştiği noktadır. Bu, daima Alçalan Burcunuza yakın bir noktadır.

Verteks ve anti-Verteks alt ve üst bölmeleri sembolize eden eksenlerdir. Verteks noktasının temeli diğer insanlardır. Bir doğum haritasının batı tarafını (önünüze aldığınızda sağ tarafı) temsil eder.

Verteks aktif olmayıp, aktifleştirilmiş, sorgulayıcı olmayıp cevap verici olan bir noktadır.

Yükselen Burç (ASC) kişisel bilinci, Başucu Noktası (MC) sosyal bilinci temsil ederken, Verteks noktası ise grup bilincini temsil eder. Daha basit bir şekilde ifade etmek gerekirse, biz yükselenimiz aracılığıyla kişisel kararlarımızı, başucumuz aracılığıyla sosyal kararlarımızı (kariyer, meslek, statü vb.) belirleriz. Verteks noktası ise tepkilerimizi belirler.

Verteks noktası gelecekle ilgili potansiyeller olarak görülür. Bu bir gezegen olmadığından kişi bunun farkında olmayabilir ama bu noktanın etkisi ile bilinçaltında gerçek nedenini bilmediği istekler ve ihtiyaçlar belirir.

Verteks ile ilgili diğer önemli bilgiler:

- Bulunduğu nokta ile yükselen arasında sarkaç hareketi gibi bir harekete sahiptir.

- Doğum haritasının sadece Batı veya sağ tarafında hareket eder.

- Doğum haritasında Güneş'in battığı nokta olan Alçalan tarafında yükselir ve alçalır.

- Yukarı sallanışında yedinci, sekizinci ve dokuzuncu astrolojik evlerde hareket eder.

- Aşağı sallanışında altıncı, beşinci ve dördüncü astrolojik evlerde hareket eder.

- Alçalan Burç çizgisinden (DSC) günde iki kez geçer, böylece aşağı ve yukarı hareketinde yükselen ile iki kez karşıt açı yapar.

- Verteks sinastride bir kişiyi (ve sizi nasıl etkilediğini) anlatabilir. Eğer diğer kişinin doğum kartında Güneş, Ay, Yükselen, Venüs veya Mars sizin doğum haritanızdaki Verteks veya anti-Verteks ile kavuşum yapıyorsa, etkisi yoğun olur.

- Transitler incelendiğinde ise bu bir zaman olabilir (örn. özel bir kişi ile buluşacağınız zaman). Transit halinde olan bir gezegen -özellikle Güneş- doğum kartınızdaki Verteks veya anti-Verteks ile kavuşursa daha çok etkili olur.

İzinsiz alıntı ve kopyalama yapılamaz.

Yazılar

Etiketler

verteksvertexanti-verteksanti-vertexkişisel noktalar