Oniki Ev

Oniki Ev

Evler, burçların ve gezegenlerin bulunduğu burçların enerjilerine ait deneyim alanlarını temsil etmektedirler. Sadece dış deneyimleri ve en geleneksel astroloji ile tanımlanmış çevresel koşulları sembolize etmenin yanında evler ayrıca içsel durumu ve kişinin subjektif deneyim ve davranışlarını da açığa çıkarmaktadır.

Doğum haritasında gezegenlerin yerlerini not ederek bir astrolog kişinin yaşamındaki hangi seviyede ve alanlarda deneyim yaşanacağını söyleyebilir. Aşağıda belirtilmiş olan anahtar kelime sistemi evlerin psikolojik ve içsel önemlerinin temel anlamı ile yorumlanması ve anlaşılması için verilmiştir.

“Evler” olarak bilinen deneyim alanlarının temel anlamlarının algılanması teşebbüsüdür. Eğer temel anlamlar anlaşılır ise evler ile geleneksel olarak sembolize edilen faaliyetler ve deneyimlere uygulanabilecek ve bunlar aydınlatılacaktır.

Doğum haritasındaki gezegenlerin bulunduğu evlerin türlerinin vurgulanması haritanın bir bütün olarak görülmesine yardımcı olacaktır. Evlerin tanımlanmasında kullanılan en genel yollardan biri onları açısal, sahipli ve uyumlu olarak sınıflandırmaktır.

Açısal evler (1, 4, 7, 10) kişinin kendi niteliğimiz ile ilgilidir ve kişinin hayatı üzerinde ani ve derin etkileri vardır. Açısal evler için anahtar kelime HAREKETTİR.

Sahipli evler (2, 5, 8, 11), kişinin istekleri ile ve kontrol etmek ve bütünleştirmek istediğimiz yaşam alanları ile ilişkilidir. Bu türde bir ev için anahtar kelime GÜVENLİKTİR.

Uyumlu evler (3, 6, 9, 12), düşüncelerin ve gözlemlerin girişinin, değişiminin ve dağılımının olduğu alanlardır. Bu evler için anahtar kelime ÖĞRENMEDİR.

Açısaldan sahipliye ve uyumluya kadar evlerin ilerleyişi ve tekrardan açısala dönüşü yine yaşam deneyiminin akışı ile sembolize edilmektedir: hareket ederiz, güvenlik kazanmak için hareketlerimizin sonuçlarını birleştiririz, yaptıklarımızdan ders çıkarırız (öğrenme) ve diğer yapılması gerekenlerin farkına varırız; ve bundan dolayı da tekrar hareket ederiz. Bu nedenden dolayı gezegensel konum ile bu üç türde evden biri üzerinde kişinin kuvvetli bir vurguda bulunması değişmeyen bir enerjiyi ortaya çıkarmaktadır ve kişi hareket, güvenlik veya öğrenme ile ilgili farklı zorluklar deneyimlemektedir.

Evler de ayrıca kendi aralarında ilgili ev ile eşleştirilmiş burçların elementleri doğrultusunda üç guruba ayrılmaktadır. Bu gurupların daha iyi anlaşılması için anahtar kısaltmalar ve rehberler şu şekildedir. (Fizik Üçlüsü, “Sağlık Üçlüsü”, vs. oldukça eski terimlerdir ve burada uygun etiketler olarak kullanılmıştır.)

ATEŞ EVLERİ (“YAŞAM ÜÇLÜSÜ” – 1, 5, 9)
Bu evler kişinin yaşam içerisinde tavırları ve yaşamak ile ilgili deneyimledikleriyle ilgilidir. Dünyaya saçılan enerjiyi ve bunu yapmamızı sağlayan istekleri temsil ederler. Bu evlerin etkisinde olan kişi kendi isteklerini, ideallerini ve gelecek ile ilgili hayallerini yaşar. İnanç ve rahatlık (veya bunların olmaması) ve birinin inisiyatifleri aracılığı ile dünyayı daha geniş bir boyutta görebilme ihtiyacı pek çok kişinin yaşam faaliyetlerinde egemendir. Kişi, dünyadaki hayallerinin üzerine giderek onları gerçekleştirmeye çalışır ve onları gerçek olarak görür. Ateş evlerindeki gezegenler bireylerin YAŞAMIN KENDİNE KARŞI TAVIRLARINI ve kişinin bütün inanç ve rahatlık duygularını etkiler. Ateş evlerinin temel anlamını üstlenen anahtar kelime KİMLİKTİR; kimlik hissimiz, varoluş hissimiz genel anlamda yaşamdaki davranışlarımızı belirler.

TOPRAK EVLERİ (“SAĞLIK ÜÇLÜSÜ” – 2, 6, 10)
Bu evler uygulama dünyasında temel İHTİYAÇLARIMIZI tatmin etmemiz için yaşadıklarımızın seviyesi ile ilgilidir. Bu evlerdeki gezegenler genelde fiziksel dünya ile ilgilidir ve kaynakların yönetimi ile geliştirilebilir. Bu evlerde olan kişi fiziksel dünyada çok enerjiktir, durum ve güvenliğin sağlanması ile yaşamındaki amaçları belirler, gerçekleştirir ve tanımlar. Toprak evlerinde olanlar yaşamlarında uygun yerlerde olmak isterler, en verimli olacakları ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde giderebilecekleri bir yer arayışı içindedirler. Bu kişi çalışarak, kendini yararlı hissederek ve amaçlarını gerçekleştirerek kendini iyi hisseder. Dışarıdaki koca dünyadan bir rolü olmasını ve bunu yerine getirmek ister. Toprak evlerindeki gezegenler bireylerin tatil, kariyer ve etkin sonuçlar almaları açısından da kapasitelerini etkiler. Bu evler için anahtar kelime MADDİYATTIR, toprak evleri maddi dünya ile ilgilidir.

HAVA EVLERİ (“İLİŞKİLER ÜÇLÜSÜ” – 3, 7, 11)
Bu evler sadece sosyal iletişim ve diğer türde ilişkiler ile değil, aynı zamanda tüm KAVRAMLAR ile de ilgilenmektedir. Bu evlerden birinde olan kişi akıl ve ilişkilerde yaşar. Kavramlar ve bu kavramların paylaşılması kişinin yaşam faaliyetlerinde en fazla yeri kaplamaktadır. Kişi kendini ancak diğerleri tarafından anlaşıldığında, gerçeği fark ettiğinde ve ifade ettiğinde ve fikirlerin veya teorilerin önemini anladığında iyi hissetmektedir. Hava evlerindeki gezegenler kişilerin ilgi alanlarını, ilişkilerini, sözlü ifade yeteneklerini ve sosyal hayatı etkilemektedir. Hava evleri için anahtar kelimeler SOSYAL ve ENTELEKTÜELDİR.

SU EVLERİ (“RUHSAL ÜÇLÜ” – 4, 8, 12)
Bu evler geçmiş, şu an içgüdüsel olan şarta bağlı tepkiler ve duygularla hareket etme ile ilgilidir. Bu evlerdeki gezegenler bilinçaltında neler olduğunu gösterir ve geçmişin izlerinin sindirilmesi ile bilincin uyandırılmasını ifade etmektedir, aynı zamanda bizi geçmişe bağlayan gereksiz hatıraları ve korkuları da siler. Bu evlerde olan kişiler duygularına ve derin İSTEKLERİNE çok bağlıdır. Duygusallık ve ruhsal ihtiyaçlar kişinin yaşam faaliyetlerinde ve enerji harcamalarında oldukça fazla yer kaplamaktadır. Su evlerindeki gezegenler kişinin duygusallığa yatkınlığını, özel ihtiyaçlarını gidermek için neler yapması gerektiğini ve bağımlılık yaratan isteklerin üstesinden gelebilme duygusunu ve özel hayatında veya iç dünyasında kişinin yaşadıklarını etkilemektedir. Su evleri için anahtar kelimeler DUYGU ve RUHTUR.

İzinsiz alıntı ve kopyalama yapılamaz.

Yazılar

Etiketler

evleraçısal evlersahipli evleruyumlu evlerateş evleritoprak evlerihava evlerisu evleri