Konuşan Tahta OUIJA

Konuşan Tahta OUIJA

1853 yılında, M. Planchette isimli Fransız ruhbilimcisi, bir alet geliştirdi (her nasılsa rivayetlere göre -- Fransızca "planchette" isminin anlamının "küçük tahta" ["little plank"] olduğu dikkat çeker ve bu hikayeyi bir parça şüpheli hale getirir).

Bununla beraber kısa bir zaman sonra, herkes tarafından benimsenerek kullanılacak başka bir yenilik yapıldı. Kullanmak için bir deneyim veya ruhsal yetenekler gerekmiyordu. Bu aletin ruhsal alandaki faaliyetlerde yarattığı devrimin güçlü etkisi günümüzde bile duyulmaktadır.

"Planchette" küçük, kalp şeklinde bir tablaydı ve çeşitli yerlerine kalemler eklenmişti.

Onu kullananlar, ruhsal güçler ve hayaletler yardımıyla diğer dünyadan aldıkları mesajları yazdığını öne sürüyorlardı. Bu yeni buluş medyumlar tarafından sıkça kullanılmaya başlandı, ancak halk tarafından çekici bulunmayıp yaygın bir kullanıma sahip olmadı.

Planchette'nin Amerika'ya gelmesinden kısa bir süre sonra, Maryland'den E.C. Reiche isminde bir kabin ve tabut imalatçısı ölülerle iletişim kurmak için yeni bir yöntem geliştirdi. Tahtanın ortasında iki sıra halinde alfabenin harflerinin yer aldığı ahşap bir tabla hazırladı. Bu harflerin altına, 1-10 arasında sayılar, köşelerine ise EVET ve HAYIR kelimelerini yerleştirdi.

Reiche tahtasında yine planchette'yi kullandı, ancak kalemlerin yerlerine alt kısma ahşap çubuklar ekledi. Bu şekilde planchette tahta üzerinde serbestçe hareket edebiliyordu.

Konuşan Tahta OUIJA Reiche'nin tahtasını "Ouija" olarak adlandırma nedeninin, Fransızca ve Almanca "evet" anlamına gelen "oui" ve "ja" kelimelerinin birleşiminden geldiğine her zaman inanıldı. Ancak durum bu şekilde değildi. O, bu şekilde adlandırdı, çünkü "Ouija" kelimesi aslında Mısır'da şans demekti. Bu ismi tahtada iletişim kurduğu bir ruhtan aldığını açıkladıktan sonra isim bu şekilde kaldı.

Ancak Reiche ruhlarla, para kazanmaktan daha fazla ilgileniyordu ve buluşunu Charles Kennard isimli arkadaşına sattı. Arkadaşı kısa süre sonra Kennard Novelty Co. şirketini kurdu ve böylece 1886 yılında ilk ticari Ouija tahtaları ortaya çıktı.

İzinsiz alıntı ve kopyalama yapılamaz.

Yazılar

Etiketler

parapsikolojiouijakonuşan tahtaplanchetteevethayırruhe.c. reiche