Numeroloji - Cetveller ve Hesaplama

Numeroloji - Cetveller ve Hesaplama

Eski uygarlık ve inançlarda kişinin adı ayrı bir değer taşırdı. Kişinin adı, belirli bir yorum şeklinden, bir sanatın süzgecinden geçtikten sonra, bu kişi hakkında bilgi verilebilir, bu kişinin kaderi, geleceği açıklanabilirdi. Ad bir önem taşıyorsa, sayı ile ad arasındaki ilişki de önemlidir. Böylece sayılar kişinin tanımlanmasına yarayan bir başka ölçü oluşturur.

Sayı falı çok eskilerden beri uygulanan bir yönteme bağlıdır. Bu yönteme göre her harfe bir sayı uygun görülür ve sayıların toplamından çıkan sayı, ad sahibinin falını açıklar.

Kişinin adından ve soyadından elde edilen bir sayı olduğu gibi üzerinde durulacak başka sayılarda vardır ve bunlar ad ve soyadındaki sesli ve sessiz harflerin toplamlarından çıkar. Böylece birbirinden farklı 4 Numerolojik sayı elde edilir.

Numeroloji'ye dayanan sayı falında uygulanan cetveller, çizelgeler değişiktir. Kimi antik kaynaklara dayanır, kimi eski yazıya, kimi de çağdaştır. Bizim burada verdiğimiz cetvel (tablo) Çağdaş diye nitelendirilenidir.

Bu tabloyu esas alarak bir örnek ad ve doğum tarihi için Numerolojik sayıları hesaplayalım.
1AJS-Ş
2BKT
3C-ÇLU-Ü
4DMV
5ENW
6FO-ÖX
7G-ĞPY
8HQZ
9I-İR 

Ali Gür, 25 Mart 1995

A L İ : 1 + 3 + 9 = 13 => 1 + 3 = 4
G Ü R : 7 + 3 + 9 = 19 => 1 + 9 = 10 => 1 + 0 = 1

1. Kişisel Sayı (Tüm harflerin toplamı): 4 + 1 = 5

2. Gönül Sayısı (Sesli harflerin toplamı): A, İ, Ü : 1 + 9 + 3 = 13 => 4

3. Kişilik Sayısı (Sessiz harflerin toplamı): L, G, R : 3 + 7 + 9 = 19 = 10 => 1

4. Doğum Sayısı (Tüm sayıların toplamı): 25 + 3 + 1 + 9 + 9 + 5 = 52 => 5+2 = 7

Numerolojik sayılarınızı alttaki servislerimizde hesaplatabilirsiniz.
Kişisel Sayınız
Doğum Sayınız
Uğurlu Sayınız

Sayıların simgesel anlamlarını, olumlu ve olumsuz yönlerini değerlendiren Numeroloji araştırmacıları, sayıları özelliklerine göre aşağıdaki şekilde ayırırlar.

73'ü aşan her sayı bir toplama işlemine tabi tutulur, örneğin 328; (3 + 2 + 8 = 13).

Olumlu Sayılar: 1, 3, 4, 7, 10, 17, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 34, 37, 40, 46, 52, 55, 61, 64, 69, 70, 73.

Kuşkulu Sayılar: 9, 11, 13, 20, 21, 29, 36, 38, 45, 47, 49, 51, 54, 56, 63, 65, 67, 72.

Olumsuz Sayılar: 2, 4, 6, 8, 12, 14, 15, 16, 18, 22, 26, 28, 32, 33, 35, 39, 41, 42, 43, 44, 48, 52, 53, 57, 59, 60, 62, 66, 68, 71.

Not: İsimlerin Astroloji esasına dayanan karakter yorumlarını öğrenmek için Akrofonoloji bölümümüzü, günlük kullanımdaki anlamlarını öğrenmek için ise BabyPlan bölümümüzü ziyaret edebilirsiniz.

İzinsiz alıntı ve kopyalama yapılamaz.

Yazılar

Etiketler

numerolojisayı falıcetvellersayılarsayıların anlamlarıkişisel sayıgönül sayısıkişilik sayısıdoğum sayısıolumlu sayılarkuşkulu sayılarolumsuz sayılar