Numeroloji - Sayıların Gizli Anlamları

Numeroloji - Sayıların Gizli Anlamları

Mitolojide, dinsel inançlarda, batıl inançlarda ve halkbiliminde, kıtadan kıtaya ve uygarlıktan uygarlığa, sayılara bir önem, bir değer ve matematiksel işlevlerini aşan bir anlam tanındı. Sayılar simgesel bir boyut kazanarak, gerek doğayı gerekse insanı, giderek evreni ve evreni şekillendiren gücü açıklayabilecek nitelikte bir bilgi, ölçü ve yöntem aracı sayıldı.

Eski uygarlıklarda ve çeşitli toplumlarda sayıların bu şekilde önemli birer simge teşkil etmelerinden dolayı bir yerden sonra bunların özel bir fal şeklinde kullanılması kaçınılmaz olmuştu.

Astroloji yıldızlara, el falı eldeki çizgi, işaret ve şekillere dayandığı gibi, Numeroloji'deki sayı falı da sayıların var olduğu ileri sürülen gizli anlamlarına dayanarak oluşturuldu.

Aşağıda sayıların Numeroloji'deki gizli anlamlarını bulacaksınız.

BİR özün sayısıdır, tüm sayıların başlangıcıdır, tekliktir, uğurludur, iyiliği, dengeyi, uyumu simgeler. Bir yoruma göre "ilkel unsur"dur. Eliphas Levi'nin deyimi ile, "Anlaşabilen nesne"dir. Ruhun özü olduğu gibi tek Tanrının sayısı sayılır, herşey tek olan bir ile başlar ve herşey bire dönmekle sonuçların. Bire dönüş iyiliğe, yaratıcı güce, Tanrı'ya dönüştür.

İlişkili Renk: Kırmızı - Taş: Yakut - Gezegen: Güneş


İKİ birin karşıtıdır, değişkendir, çoğu yorumculara göre olumsuzdur. Teklik (bir) gerçek ve doğru olanı yansıtıyorsa, iki sahtekarlığın, aldatmacanın sayısı oluyor (ikiyüzlü, iki ruhlu gibi). Pitagor için değişkenliğin, eşitsizliğin, ayrılabilenin işaretidir.

İlişkili Renk: Turuncu - Taş: Aytaşı - Gezegen: Ay


ÜÇ doğanın, tanrısal yaratıcı gücün sayısıdır. Üç uğurlu bir sayıdır, verimlidir, dengelidir (üçgen gibi), sevgidir, bilgi ve başarıdır.

İlişkili Renk: Sarı - Taş: Sarı Yakut - Gezegen: Venüs


DÖRT dünyanın ve dünyayı meydana getiren unsurların (toprak, su, ateş, hava) sayısıdır. Yüceliği, ölümsüzlüğü, umudu, başarıyı, dayanıklılığı simgeler. Felsefeci Hegel için "Dörtgen doğaldır" ve ilginçtir ki birçok dinlerde Tanrının adı 4 harf ile ifade edilir. Latince'de Deus, Mısır'da Amun, Sümer'de Jabe, Asur'da Adad vb.

İlişkili Renk: Yeşil - Taş: Zümrüt - Gezegen: Satürn


BEŞ uğursuz sayılan bir sayıdır. Mücadeleyi, savaşı, inatçılığı, rekabeti simgeler. Kimine göre gizemli bir sayıdır, kimine göre yazgıdır.

İlişkili Renk: Turkuvaz - Taş: Akuvamarin - Gezegen: Mars


ALTI, üç artı üçün toplamı olduğundan kusursuz, eksiksiz bir sayı sayılır. Venüs gezegeninin de sayısı olduğundan aşkın, aşk ilişkilerinin, evliliğin sayısıdır. Altının anlamı değişken ve tartışmalıdır. Bazen birleşmeyi ve mutluluğu, bazen ise çatışmayı ve düşkırıklıklarını simgeler. Kusursuzluğu ve eksikliği ise özellikle ruhsal, inançsal ve anlamı için geçerlidir.

İlişkili Renk: Mavi - Taş: Safir - Gezegen: Jüpiter


YEDİ, Babil'den kalma ve Kral Assunbanipal'ın emri ile kaleme alınan, Belo'nun ışığı adlı metinden başlamak üzere yedi, kutsal bir sayıdır, olağanüstü sayılır. Yedi sayısı şan, şeref ve başarının, yaşamın sayısıdır.

İlişkili Renk: Mor - Taş: Kuvars - Gezegen: Merkür


SEKİZ, yüce bir sayı olan dördün iki katına eşit olmasına karşın çok yönlü, bazen olumlu bazen olumsuz bir sayıdır. Korkuyu, tehdidi, yıkılışı, iticiliği simgelediği gibi adaletin ve ödüllenmenin de işaretidir.

İlişkili Renk: Açık Pembe - Taş: Elmas - Gezegen: Güneş


DOKUZ genelde olumlu bir sayıdır. Bilgeliği, ahlaksal değerleri, yönetici gücü, verimliliği ve gizemleri simgeler.

İlişkili Renk: Safran - Taş: Opal - Gezegen: Tüm Gezegenler


ON, tümü ile olumlu ve uğurlu bir sayıdır. Bazı antik kaynaklara göre güç veren, onur ve saygı kazandıran tanrısal bir sayıdır.

İlişkili Renk: Kurşuni - Taş: Lal - Gezegen: Satürn


Numerolojik sayılarınızı alttaki servislerimizde hesaplatabilirsiniz.
Kişisel Sayınız
Doğum Sayınız
Uğurlu Sayınız

İzinsiz alıntı ve kopyalama yapılamaz.

Yazılar

Etiketler

numerolojisayı falısayılarsayıların sırrı