Tekrar Doğuş - Reinkarnasyon

Tekrar Doğuş - Reinkarnasyon

Dünyadaki en yaygın inançlardan biride, bazı durumlarda ölen birisinin kişiliğinin bazı koşullarda canlı bir vücuda geçerek yeniden doğmasıdır. Böyle bir ruh yeniden doğduktan sonra daha önceki yaşamını, ya da yaşamlarını pek hatırlamaz. Çünkü birkaç kere yeniden doğan ruhlar vardır. Bu inancın bazı öğelerine Hinduizm, Budizm, Sikhiler, Konfüçyanizm, Müslümanlık, İbrani ve Hıristiyanlık gibi dünyadaki belli başlı dinlerde de rastlanmaktadır. Ayrıca birçok gelenekte, bu inanç önemli bir yer tutmaktadır.

Yeniden dünyaya gelme (reincarnation) için hiçbir bilimsel açıklama yoktur; eğer gerçekse, gizemci (mistik) ve ruhsal bir olaydır ve dinsel yönden büyük bir anlam taşımaktadır. Daha önce yaşadığı duygusuna kapılan birçok kişinin ilk izlenimleri arasında bilmedikleri bir yerde daha önce bulunmuş gibi olma ya da kendilerine tamamıyla yabancı birini eskiden tanımış olduğunu düşünme gibi duygular vardır.

Modern araştırmacılar böyle duyguları bulunan kişilerin eski yaşamlarını hatırlamalarına yardımcı olmak üzere hipnoza başvurmaktadır.

Amerikalı psikiyatr Ian Stevenson, Yeniden dünyaya gelme olasılığı taşıyan 20 vakayı incelemiştir. Bu vakalar arasında, bir Lübnan köyünde yaşayan çocukla ilgili vaka, Tekrar Doğuş'a ilişkin son derece akla yatkın kanıtlar sağlamıştır.

Imad Elawar adlı çocuk, köyünde hiç kimsenin tanımadığı birkaç kişiyi tanıdığını iddia etti. Bir gün komşu köyden gelen yabancı birinin yanına giderek onu tanıdığını ileri sürdü. Bu tür bir vakada alışılmışın dışında olarak, çocuğun eski yaşamının geçtiği ortama giderek orayı görmesinden önce, Stevenson onunla görüştü ve böylece sonunda çocukla birlikte o köye gittiğinde onun anlattıklarını doğrulayabildi.

Başka bir garip vakanın kahramanı, 1931 yılında trans durumuna geçerek yabancı bir dili konuşmaya başlayan bir İngiliz kızıydı. Görünüşe göre, bu kız eski yaşamında Mısırlı bir tapınak dansözüydü ve o yıllarda pek alışılamayan Mısır dilindeki konuşmaları öylesine inandırıcıydı ki, sonunda ünlü bir bilgin Mısır dili uzmanı (ejiptolog) bu dilin doğruluğunu onayladı.

Arnall Bloxham
Başka bir modern araştırmacı olan Arnall Bloxham, bulduğu belgelenmiş Yeniden Dünyaya Gelme örnekleriyle büyük bir heyecan yaratmıştır. Bloxham hipnoz kullanarak deneklerinin eski yaşamlarına ilişkin birtakım ayrıntılı bilgiler anımsamalarına yardımcı olmuştur.

Bu deneklerden biri, önceki yaşamında Napolyon savaşları sırasında Fransız kıyılarını kuşatan bir İngiliz savaş gemisinde görevli bir denizciydi. Bu denizci bir bacağını gülle götürdükten sonra ölmüştü. Bu deneğin savaş sahnesini canlı bir biçimde yeniden yaşarken söyledikleri ve çıkardığı yürek parçalayıcı çığlıklar ses bandına kaydedilmiştir. Denizdeki bir savaş gemisi içinde geçen yaşamın bazı ayrıntılarını deniz tarihçileri önce yadırgamışlarsa da sonunda bu ayrıntılar da Greenwich Deniz Müzesi tarafından doğrulanmıştır.

Bloxham'ın başka bir deneği ortaçağda eski York kentinde yaşayan Musevilere karşı girişilen bir soykırımı sırasında öldürüldüğüne inanıyordu. Bu kadın denek de, bir kilise bodrumuna saklanan Musevilerin oradan sürüklenerek çıkarılıp vahşice öldürülmeleri sahnesini ayrıntılarıyla anlatmıştır.

Bu deneğin anlattıkları önceleri fazla ilgi uyandırmamıştı, çünkü York'taki kiliselerden hiçbirinin bodrumu olmadığı biliniyordu. Ama çok yakın zamanlarda, bir kilisenin onarımı sırasında, yerde girişi tuğlalarla örtülmüş, varlığı bilinmeyen bir bodrum bulunmuştur.

İzinsiz alıntı ve kopyalama yapılamaz.

Yazılar

Etiketler

parapsikolojitekrar doğuşreinkarnasyonhipnoz