El Falı

Aşağıda elinize en çok uyan el çizgilerini ve tipini belirleyip altındaki kutuları işaretleyin. Daha sonra butona tıklayarak El Falı yorumumuzu okuyun. Çizgi seçimi ve El Falı hakında fazla bilgi için alttaki rehberimizden yararlanabilirsiniz.

El Çizgileri Seçimi

Hayat Çizgisi
Hayat Çizgisi


Hayat Çizgisi, hayatın uzunluğu, sağlık ve canlılığı (yaşama gücü) temsil eder.

Akıl Çizgisi
Akıl Çizgisi


Akıl Çizgisi, zekamızı ve zihinsel yapımızı, yaratıcı veya mantıksal eğilimlerimizi, ve duygusal durumumuzu temsil eder.

Kalp Çizgisi
Kalp Çizgisi


Kalp Çizgisi duygusal eğilimleri, sevme ve sevilme yetisini, aşk ilişkilerini çevreleyen sevinçleri ve düş kırıklıklarını gösterir.

Kader Çizgisi
Kader Çizgisi


Kader Çizgisi başarıyı temsil eder ve çoğunlukla yaşantınızda parasal olarak bağımsızlığınızı kazandığınız noktayı gösterir.

Şöhret Çizgisi
Şöhret Çizgisi


Şöhret Çizgisi servet, mutluluk ve kişisel başarıyı gösterir. Bu çizgi insanların ancak %20'sinde vardır.

El Tipleri
El Tipleri


Avuç içinizin şekli ve parmaklarınızın boyu, bazı kişisel karakter ve size uygun potansiyel mesleğinizi işaret eder.

El Falı Servisi Rehberi

Hayat çizgisi, baş parmağın altından başlar ve bileğe doğru uzanır.

Akıl çizgisi, hayat çizgisinin başlangıç yerinin yukarısında, (bazen bu iki çizgi başlangıç yerinde birleşir) baş parmakla işaret parmağı arasındaki bölgede başlar ve elin ortasına yatay olarak uzanır.

Kalp çizgisi, eldeki iki yatay çizgiden üstte olanıdır. İşaret parmağı ya da orta parmağın altından başlar ve avucun dışına, küçük parmağın altına doğru uzanır. Çoğumuz için bu çizgi eldeki en ilginç çizgidir. Bazen bu çizgi kayıptır. Avuçta sadece bir tane yatay çizgi varsa bu, akıl çizgisidir. Bu durumda akıl çizgisi ile kalp çizgisinin birleşmiş olduğu varsayılır. Akıl kalbi yönetecektir.

Kader çizgisi, avucun ortasında, bileğe yakın yerden başlar ve ayanın ortasından orta parmağın dibine doğru çıkar.

Şöhret çizgisi, avucun değişik yerlerinde olabilir ve çoğunlukla elin aşağı kısmında, başparmağa zıt tarafta başlar ve dikey olarak yüzük parmağının aşağısına doğru, kader çizgisine paralel bir biçimde çıkar. Bu çizgi insanların ancak %20'lik bir kesiminde vardır.

Avuç içinizin şekli ve parmaklarınızın boyu, bazı kişisel karakter ve size uygun potansiyel mesleğinizi işaret eder. Ateş (kısa parmaklar, dikdörtgen şeklinde avuç), Toprak (kısa parmaklar, kare şeklinde avuç), Hava (uzun parmaklar, kare şeklinde avuç), Su (uzun parmaklar, dikdörtgen şeklinde avuç) olmak üzere dört temel el şekli vardır.

El Falı Nedir?

Yorumcu El Falı El falı sanatı (şiromansi, chirognomonie) Eski Mısır'a, Hindistan'a ve çok eski çağlara bağlanabilecek kadar uzak bir geçmişi olan bir gizli bilimdir. Özellikle Bohemyalılar (çingeneler) tarafından uygulana gelmiştir. Okültistler de (gizli bilimciler) bunu eski devirlerden beri uygulamaktadırlar.

Eskiden, sol elin ruhsal doğaya (karanlık yan) ve sağ elin de aktif doğaya (aydınlık) ait olduğu kabul edilirdi. Daha sonra, karanlık ile kötünün yanlış bağdaştırılması sonucu sol el karanlık güçlerle özleştirildi. Kötü (sinister) sözcüğünün orijinal karşılığı "sol"dur. El ve iskambil falını Batı'da kuşaklar boyu sürdüren çingeneler geleneksel olarak sol eli okurlar. Bunun nedeni belki, sol elin, kişinin ezoterik ya da gizemli yanını temsil etmesi, belki de "kalbe daha yakın" olmasıdır.

Ellerimiz, avuçlarımızdaki çizgiler, parmaklar ve tırnaklar karakterimizin, hedeflerimizin ve kaderimizin ipuçlarıdır. Bu mesajları bir kez öğrendiğinizde, tüm gücünüzü daha zengin ve dolu bir yaşam için kullanabilirsiniz.

Hepimiz geleceğe çeşitli umutlarla bakarız ve o, orada, tam ellerimizin içindedir. El falının gerçek önemi kaderinizi anlamanızda yardımcı olmasında yatmaktadır.

Güçlü ve zayıf yanlarınızı, yeteneklerinizi ve sınırlarınızı anlamada, tüm çok benli kişiliğinizi geliştirmede size yardımcı olur. "Ben neysem oyum", diyebilirsiniz; fakat neyseniz o olabilmeniz için, önce ne olduğunuzu bilmeniz gerekir.

El falı hakkında daha fazla bilgi için tıklayın.

Servisler

Yazılar