I-Ching - Nedenler ve Tavırlar

Yorumcu I-Ching Nedenler ve TavırlarKılavuzu sorgulama ve anlamlandırma, hem titizlik hem açık fikirlilik getirir. İnanmayan bir tavırdan kesinlikle uzak durarak, karmaşık görüntülerin insanın zihnine sızmasına izin vermek şarttır. Fiziksel yetenek gerekmemekle birlikte kişisel tavır son derece önemlidir.

I-Ching kılavuzumuz, bir eğlence oyuncağı gibi görülürse vereceği cevaplar da o doğrultuda eğlencelik cevaplar olacaktır. İlk adım saygılı davranmaktır. Bu yüzden bazı törensel formalitelerden yararlanılabilir.

Yanıtı bozacak veya gölgelendirebilecek bencil sorular dışında her konuda, her türden soru sorulabilir.

Sorular zaman faktörü ve tarifi gereken koşullar içeriyorlarsa en açık şekilde cevaplanacaktır. Oysa Evet Hayır cevaplı sorulara verilen yanıtlar netlikten daha uzak olacaktır.

I-Ching kılavuzumuza, açık seçik bir şekilde tasarlanmış olan sorunuzu yönelttikten sonra, onu düşünün. Ona, saygıdeğer bir kişiymiş gibi davranmalısınız.