I-Ching - Trigramlar ve Özellikleri

Sembol ve Anlamı Özellikleri Mevsim

Gök
Yang, güçlü, yaratıcı, baba Sonbahar sonu, kış başı

Gök gürültüsü
Canlanma, güçlü, heyecanlı, hareketli büyük oğul İlkbahar

Su
Derin, tehlikeli, uçurum gibi, kurnaz ortanca oğul Kış

Dağ
Sessiz, inatçı, durağan, en küçük oğul Kış sonu, ilkbahar başı

Toprak, yeryüzü
Yin, bağlı, kabul edici, karanlık, kabullenici anne Yaz sonu, sonbahar başı

Rüzgar, tahta
İçe işleyici, kabullenici, iyi huylu, en büyük kız evlat İlkbahar sonu, yaz başı

Ateş, şimşek, güneş
Sıkıca yapışan sıcak, heyecanlı, güzel ortanca kız evlat Yaz

Göl
Neşeli, yumuşak, gülen, en küçük kız evlat Sonbahar