İskambil Falı Yorumu

Maça Ası
Bu kart içimizde yatan bir fırsatı simgeler. Mantığın üstünlüğü prensibinin açıklık, tutarlılık, kararlılık gibi güçlerinin karşılığıdır. Etkisi aydınlatıcı, açık ve kurtarıcı yönüyle kendini gösterir.• İskambil falı nasıl bakılır?
• İskambil falında kartların anlamları