Numeroloji - Cetveller ve Hesaplama

Sayıların simgesel anlamlarını, olumlu ve olumsuz yönlerini değerlendiren numeroloji araştırmacıları, sayıları özelliklerine göre aşağıdaki şekilde ayırırlar.

73'ü aşan her sayı bir toplama işlemine tabi tutulur, örneğin 328; (3 + 2 + 8 = 13).

Olumlu Sayılar: 1, 3, 4, 7, 10, 17, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 34, 37, 40, 46, 52, 55, 61, 64, 69, 70, 73.

Kuşkulu Sayılar: 9, 11, 13, 20, 21, 29, 36, 38, 45, 47, 49, 51, 54, 56, 63, 65, 67, 72.

Olumsuz Sayılar: 2, 4, 6, 8, 12, 14, 15, 16, 18, 22, 26, 28, 32, 33, 35, 39, 41, 42, 43, 44, 48, 52, 53, 57, 59, 60, 62, 66, 68, 71.
Yorumcu Numeroloji Cetveller ve HesaplamaEski uygarlık ve inançlarda kişinin adı ayrı bir değer taşırdı. Kişinin adı, belirli bir yorum şeklinden, bir sanatın süzgecinden geçtikten sonra, bu kişi hakkında bilgi verilebilir, bu kişinin kaderi, geleceği açıklanabilirdi. Ad bir önem taşıyorsa, sayı ile ad arasındaki ilişki de önemlidir. Böylece sayılar; kişinin tanımlanmasına yarayan bir başka ölçü oluşturur.

(İsimlerin astroloji esasına dayanan karakter yorumlarını öğrenmek için Akrofonoloji bölümümüzü, günlük kullanımdaki anlamlarını öğrenmek için ise Bebek bölümümüzü ziyaret edebilirsiniz.)

Sayı falı çok eskilerden beri uygulanan bir yönteme bağlıdır. Bu yönteme göre her harfe bir sayı uygun görülür ve sayıların toplamından çıkan sayı, ad sahibinin falını açıklar.

Numeroloji'ye dayanan sayı falında uygulanan cetveller, çizelgeler değişiktir. Kimi antik kaynaklara dayanır, kimi eski yazıya, kimi de çağdaştır. Bizim burada verdiğimiz cetvel çağdaş diye nitelendirilenidir.

1 A J S-Ş
2 B K T
3 C-Ç L U-Ü
4 D M V
5 E N W
6 F O-Ö X
7 G-Ğ P Y
8 H Q Z
9 I-İ R  

Bu tablo esas tutularak bir örnek ad (Altan Yıldız) üzerinde duralım:

A L T A N   Y I L D I Z
1 3 2 1 5 7 9 3 4 9 8
Toplam: 12 Toplam: 40
Altan Yıldız'ın Kişisel Sayısı = 7 [ (12)+(40) ] = [ 52 ] = [5 + 2]

Kişinin adından ve soyadından elde edilen sayıdan başka üzerinde durulacak sayılarda vardır ve bunlar ad ve soyadındaki sesli ve sessiz harflerin toplamlarından çıkar.

Yukarıdaki örnekte olduğu gibi sesli harflerin toplamı: A, A, I, I; 1+1+9+9 = 20 => 2 gönül sayısını, sessiz harflerin toplamı ise
L, T, N, Y, L, D ,Z; 3+2+5+7+3+4+8 = 32 => 5 kişilik sayısını verir.

Doğum sayısı ise şu şekilde hesaplanır: bu kişinin doğum tarihi 25 Nisan 1965 olsun,
25+4+1+9+6+5 = 50 => 5+0 = 5

Böylece elimizde birbirinden farklı 4 sayı bulunur:
Ad sayısı (kişisel sayı): 7, kendi kişisel sayınızı hesaplamak için burayı tıklayın
Gönül sayısı : 2
Kişilik Sayısı : 4
Doğum Sayısı: 5, kendi doğum sayınızı hesaplamak için burayı tıklayın