Numeroloji - Sayıların Gizli Anlamları

Yorumcu Numeroloji Sayıların Gizli AnlamlarıEski uygarlıklarda ve çeşitli toplumlarda sayılar birer simge teşkil ettiklerine göre bir yerden sonra bunların da özel bir fal şeklinde kullanılması kaçınılmaz oluyordu.

Astroloji yıldızlara, el falı eldeki çizgi, işaret ve şekillere dayandığı gibi, numeroloji'deki sayı falı da sayıların var olduğu ileri sürülen gizli anlamlarına dayanarak oluşturuldu.

Aşağıdaki tabloda sayıların Numeroloji'deki gizli anlamlarını bulacaksınız.

Sayı ve Gizli Anlamı, İlişkili Renk - Taş - Gezegen Sayı ve Gizli Anlamı, İlişkili Renk - Taş - Gezegen
BİR özün sayısıdır, tüm sayıların başlangıcıdır, tekliktir, uğurludur, iyiliği, dengeyi, uyumu simgeler. Bir yoruma göre "ilkel unsur"dur. Eliphas Levi'nin deyimi ile, "Anlaşabilen nesne"dir. Ruhun özü olduğu gibi tek Tanrının sayısı sayılır, herşey tek olan bir ile başlar ve herşey bire dönmekle sonuçların. Bire dönüş iyiliğe, yaratıcı güce, Tanrı'ya dönüştür.

Kırmızı, Yakut, Güneş
ALTI, üç artı üçün toplamı olduğundan kusursuz, eksiksiz bir sayı sayılır. Venüs gezegeninin de sayısı olduğundan aşkın, aşk ilişkilerinin, evliliğin sayısıdır. Altının anlamı değişken ve tartışmalıdır. Bazen birleşmeyi ve mutluluğu, bazen ise çatışmayı ve düşkırıklıklarını simgeler. Kusursuzluğu ve eksikliği ise özellikle ruhsal, inançsal ve anlamı için geçerlidir.

Mavi, Safir, Jüpiter
İKİ birin karşıtıdır, değişkendir, çoğu yorumculara göre olumsuzdur. Teklik (bir) gerçek ve doğru olanı yansıtıyorsa, iki sahtekarlığın, aldatmacanın sayısı oluyor (ikiyüzlü, iki ruhlu gibi). Pitagor için değişkenliğin, eşitsizliğin, ayrılabilenin işaretidir.

Turuncu, Aytaşı, Ay
YEDİ Babil'den kalma ve Kral Assunbanipal'ın emri ile kaleme alınan, Belo'nun ışığı adlı metinden başlamak üzere yedi, kutsal bir sayıdır, olağanüstü sayılır. Yedi sayısı şan, şeref ve başarının, yaşamın sayısıdır.

Mor, Kuvars, Merkür
ÜÇ doğanın, tanrısal yaratıcı gücün sayısıdır. Üç uğurlu bir sayıdır, verimlidir, dengelidir (üçgen gibi), sevgidir, bilgi ve başarıdır.

Sarı, Sarı Yakut, Venüs
SEKİZ yüce bir sayı olan dördün iki katına eşit olmasına karşın çok yönlü, bazen olumlu bazen olumsuz bir sayıdır. Korkuyu, tehdidi, yıkılışı, iticiliği simgelediği gibi adaletin ve ödüllenmenin de işaretidir.

Açık Pembe, Elmas, Güneş
DÖRT dünyanın ve dünyayı meydana getiren unsurların (toprak, su, ateş, hava) sayısıdır. Yüceliği, ölümsüzlüğü, umudu, başarıyı, dayanıklılığı simgeler. Felsefeci Hegel için "Dörtgen doğaldır" ve ilginçtir ki birçok dinlerde Tanrının adı 4 harf ile ifade edilir. Latince'de Deus, Mısır'da Amun, Sümer'de Jabe, Asur'da Adad vb.

Yeşil, Zümrüt, Satürn
DOKUZ genelde olumlu bir sayıdır. Bilgeliği, ahlaksal değerleri, yönetici gücü, verimliliği ve gizemleri simgeler.

Safran, Opal, Tüm Gezegenler
BEŞ uğursuz sayılan bir sayıdır. Mücadeleyi, savaşı, inatçılığı, rekabeti simgeler. Kimine göre gizemli bir sayıdır, kimine göre yazgıdır.

Turkuvaz, Akuvamarin, Mars
ON tümü ile olumlu ve uğurlu bir sayıdır. Bazı antik kaynaklara göre güç veren, onur ve saygı kazandıran tanrısal bir sayıdır.

Kurşuni, Lal, Satürn