Aşıklar Tarotu

Yorumcu Aşıklar Tarotu Aşıklar Tarotu’nda 22 Büyük Arkana kartı aşk ve ilişkiler hakkındaki sorularda odaklanmak üzere özel olarak tasarlanıp yorumlanmıştır.

Aşk ve ilişkiler hepimizi ilgilendiren ezeli sorunlardır. Karmaşa ve belirsizlik anlarında hepimiz akıllı bir rehberin yardımına ihtiyaç duyarız. Böyle anlarda başvurmamız gereken kendi iç dünyamızdır. Kehanetlere başvurmak kendi anlık sezgilerimizle kontak kurma yollarından biridir.

Eski çağlarda fal açma bir çeşit yaraları iyileştirme yöntemiydi. Şamanları mistik inisiyasyona iten mitlerin ve rüyaların dinamik ve berrak simgelerinin yaşamın ayrılmaz bir parçası olmasıydı; sağaltımcıyı teşhis koymaya, arayış içinde olanı doğruya ve aydınlanmaya yönelten de aynı sebeptir.

Yoruma BaşlaKartların her biri için yorumlar dört ayrı bölüme ayrılmaktadır: Sizin Hakkınızda, Partneriniz Hakkında, İlişkiniz Hakkında ve Gelecek Hakkında. Bunlar, her bir kartın sembolik anlamlarının yorumlanmasıyla sunulur. Bu durum, daha ileri düzeyde keşifler yapmanıza olanak sağlayacak modellerin kartlarda temsil edildiğini ortaya koyar.

Bu bölümlerin her biri Ödül (The Gift) ve Mücadele (Challenge) olarak ikiye ayrılmıştır. Ödül, kartların düz konumdaki anlamlarını tanımlar. Kartların karıştırılıp tersyüz edilmesi yoluyla elde edilen Mücadele, karşıt anlamlar üzerine yoğunlaşır. Eğer bir kart ters pozisyonda düşerse, asıl anlamı tümüyle değişmez, sadece küçük değişimlere uğrar. Burada, rasyonel açıklamalar yeterli olmayabilir. Çünkü ortaya çıkan şey bilinçaltıyla ilgilidir ve anlaşılması daha güçtür.

TarihçeKaderiniz, dilediğinizce şekillendirip tadını çıkarabilmeniz için kendi ellerinizdedir. Kartlar önüne geçilmez akıbetler ortaya sermez. Koşullarınızı ve yapmanız gereken değişiklikleri belirterek size yol gösterir.