Mısır Piramitleri - Keops - Büyük Galeri (Alt)

Piramitler
Uzunluk: 49 metre
Genişlik: 3 metre
Yükseklik: 11 metre

Yükselen Koridor'un kişiyi hapseden dar sınırları boyunca tırmandıktan sonra, bu koridorla aynı eğime sahip, Büyük Galeri'nin Kral Odası'na götüren yolu boyunca geniş alanlarında ayakta durabilirsiniz.

Koridor mükemmel bir dikdörtgen biçiminde değildir -- pürtüklü üçgen şeklindeki tavan çatıyı sınırlar.

Galerinin üst bölümünden itibaren, şu anda ziyaretçilere kapalı olan Kraliçe Odası'na gitmeye karar verebilirsiniz.Bulunduğunuz yer