Kullanım Koşulları

Kullanım Koşullarının Kabulü
www.yorumcu.com İnternet Sitemize ("YORUMCU") girdiğiniz için teşekkür ederiz. YORUMCU'yu kullanmadan önce lütfen Yorumcu Kullanım Koşullarını ("Koşullar") okuyunuz.

İşbu İnternet Sitesi merkezi Tahtakale Mah. Fırat Cad. No: 2/52 34325 Avcılar / İstanbul, Türkiye adresinde bulunan Aler Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti ("ALER") veya bağlı şirketleri tarafından işletilmektedir. ALER'in erişim sağlaması vasıtasıyla YORUMCU'yu kullandığınızda Koşulları kabul etmiş sayılacaksınız.

ALER, bu Koşulları dilediği zaman değiştirebilir. Koşullardaki değişiklikler YORUMCU'ya konulmalarından itibaren geçerlidirler. Dolayısıyla, YORUMCU'ya girdiğiniz veya YORUMCU'yu kullandığınız her zaman Koşulları gözden geçiriniz. Eğer herhangi bir zamanda bu Koşulları kabul etmek istemezseniz, YORUMCU'yu kullanmayabilirsiniz.

Yayımlanma: 23 Aralık 2008 - Son Değişiklik: 7 Nisan 2018

Çekinceler
ALER, YORUMCU'daki bilgilerin doğruluğunu sağlamak için çaba harcanmış olsa da bu konuda bir sorumluluk almayı açık bir şekilde reddeder. YORUMCU'da verilen içerik ve bilgiler, "olduğu gibi", "mevcut olduğu şekilde" ve "erişilebildiği gibi" sunulmaktadır. Ancak ALER, YORUMCU'daki bu bilgi veya materyallerin doğruluğunu, zamanlılığını veya eksiksizliğini garanti etmemekte veya böyle bir garanti vermemekte, bunlardaki hatalar ya da eksiklikler nedeniyle sorumluluğu, açık bir şekilde reddetmektedir.

Garanti
• ALER, YORUMCU'nun kesintisiz ve hatasız çalışacağını ve YORUMCU'daki hataların düzeltileceğini garanti etmez.
• ALER, Üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi; mülkiyet, satılabilirlik, belirli bir amaç için uygunluğa ilişkin garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir.
• ALER, YORUMCU'nun bilgisayarınızla uyumlu olduğunu ve YORUMCU'nun ve sunucunun hatasız olduğunu, virusler, solucanlar ve/veya virüs benzerlerinden yoksun olduğunu garanti etmez. ALER söz konusu özellikler sonucunda uğranılacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.
• ALER, üçüncü kişiler tarafından sağlanan içeriklerden sorumlu tutulamaz. ALER ayrıca, YORUMCU'ya erişmek için kullandığınız telefon hatlarının güvenilirliğinden ve bu hatların sürekli kullanılabilirliğinden sorumlu değildir.

Sorumluluğun Sınırlandırılması
YORUMCU'nun ve İçeriğinin kullanım riski sizin üzerinizdedir. Eğer, YORUMCU'dan memnun değilseniz Koşullara veya İçeriğe ilişkin başvurabileceğiniz tek yol YORUMCU'yu kullanmayı bırakmaktır.

Fikri Mülkiyet
YORUMCU, metin, içerik, yazılım, video, müzik, ses, grafikler, fotoğraflar, resimler, çizimler, isimler, logolar, markalar, hizmet markaları ve diğer materyaller ("İçerik") dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, telif hakları, markalar ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ile korunmaktadır. İçerik, hem ALER'in sahibi olduğu ve onun tarafından kontrol edilen içeriği hem de üçüncü kişilerin sahibi olduğu ve onlar tarafından kontrol edilen ancak ALER'e lisans verilmiş olan içeriği kapsamaktadır. Münferit makaleler, raporlar ve YORUMCU'yu oluşturan diğer tüm unsurlar telif hakkına tabi eser olabilir. YORUMCU'da yer alan bütün uygulanabilir telif hakkı kanunları ve bütün ek telif hakkı bildirimleri veya kısıtlamaları ile bağlı ve bunlara tabii olduğunuzu kabul etmektesiniz.

ALER'in herhangi bir markasını veya ticaret unvanını ALER'in önceden açık yazılı iznini almadan kullanamazsınız ve bu unvanlar ve markalar üzerinde hiçbir mülkiyet hakkınızın olmadığını kabul etmektesiniz. ALER'in ticari markalarına buraya tıklayıp erişebilirsiniz.

Herhangi bir kişi tarafından YORUMCU'ya yapılmış herhangi bir yetkisiz girişi veya yetkisiz kullanımı veya YORUMCU'nun veya YORUMCU İçeriğinin herhangi bir kişinin telif hakkını, markasını veya diğer sözleşmesel kanuni hakkını ihlal ettiğini fark ettiğiniz anda ALER'e derhal yazılı bildirimde bulunmayı kabul etmektesiniz.

Lisans ve Yükleme Hakları
YORUMCU ve/veya İçeriği ile ilgili burada belirtilen Koşullarla sınırlı kullanımları ve bu bölümde belirtilen koşullara göre yapılacak yüklemeler dışında herhangi bir hak veya lisans elde edemezsiniz. Bu bölümde belirtilenler dışında, YORUMCU'nun herhangi bir bölümünü kopyalamazsınız, çoğaltamazsınız, kaynak koda dönüştüremezsiniz, yeniden derleyemezsiniz, tersine çeviremezsiniz, tersine mühendislik yapamazsınız, dağıtamazsınız, yayınlayamazsınız, teşhir edemezsiniz, uygulayamazsınız, değiştiremezsiniz, işleme eser yaratmak için yükleyemezsiniz, aktaramazsınız, veya herhangi başka bir şekilde yararlanamazsınız.

ALER, yüklemeye aşağıdaki hallerde izin verir:
(i) yükleninin birden fazla basılı kopyası yapılmazsa ve bu basılı kopya çoğaltılmazsa,
(ii) bu yükleme ve/veya basılı kopya sadece kişisel, ticari olmayan amaçla kullanılırsa, ve
(iii) yüklenen ve/veya basılı kopyaların üzerine telif hakkı bildirileri koyulursa ve bu madde ve bildirimleri ile bağlı kalınırsa.

Ayrıca, İçeriğin veya herhangi bir bölümünün başka bir araç (bilgisayar ağı, televizyon ve radyo yayınları vb. üzerinden dağıtımı dahil) üzerinden satışı teklif edilemez, satılamaz, dağıtılamaz. YORUMCU'nun herhangi bir bölümünü internet üzerinde hiperlink bağlantısı ile veya başka bir şekilde başka bir internet sitesinin bölümünde kullanılır hale getiremezsiniz. YORUMCU ve burada bulunan bilgi (bütünü veya bir parçası) herhangi bir veri tabanı oluşturmak için kullanılamaz veya sizin veya üçüncü kişilerin erişimi için veri tabanı olarak saklanamaz veya YORUMCU'nun tamamını veya bir bölümünü içeren veri tabanı internet sitelerine dağıtılmak için kullanılamaz.

İzinler
Herhangi bir içeriği kullanmak için ALER'in iznini elde etmek hakkında bilgi edinmek istiyorsanız veya İnternet Sitenizi YORUMCU'ya bağlamak istiyorsanız buraya tıklayıp lütfen bizimle iletişim kurunuz.

Değişiklikler
ALER, YORUMCU'nun içeriğini veya teknik özelliklerini, YORUMCU'da sunduğu hizmetin şeklini kendi takdirinde olmak üzere dilediği zaman değiştirme ve/veya sonlandırma hakkına sahiptir. ALER, üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir, ilave servisler açabilir, servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir, süreli veya süresiz sona erdirebilir, ya da ücretli hale getirebilir. Bu değişikliklerin sizin YORUMCU'ya erişiminizi engelleyebileceğini kabul etmektesiniz. ALER, hizmetin şeklinin değiştirilmesinden ve/veya sona erdirilmesinden dolayı oluşabilecek bilgi kayıplarından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bağlantılar
Bu web sitesinde YORUMCU'nun kontrolünde olmayan web sitelerine linkler bulunmaktadır. YORUMCU'nun bağlı olduğu internet siteleri veya sayfalar sadece bilgi için olup ALER tarafından incelenmemektedir. ALER'in YORUMCU'nun bağlandığı veya bağlantılı olduğu internet sitelerinin veya sayfalarının içeriği ile ilgili sorumluluğu bulunmamaktadır. ALER'in herhangi bir bağlantının herhangi bir bağlantılı internet sitesi üzerindeki herhangi bir lokasyon dolayısıyla uğranılan zarar veya cezalardan bir sorumluluğu veya yükümlülüğü olmayacaktır.

Fesih
ALER veya siz işbu Koşulları herhangi bir neden göstermeksizin ve bir bildirimde bulunmaksızın her zaman feshedebilirsiniz. Eğer, ALER işbu koşulları feshederse, ALER, YORUMCU'ya kayıt sırasında verdiğiniz adrese e-posta gönderecektir. Bu e-postanın iletiminden itibaren siz bu e-postayı almış sayılacaksınız ve fesih bu andan itibaren geçerli olacaktır. E-posta adresinizdeki herhangi bir değişikliği bildirmek sizin sorumluluğunuzdadır. YORUMCU'ya üye iseniz, üyelik iptali sayfasından üyeliğinizi ve bu Koşulları fesedebilirsiniz. Fesih üzerine YORUMCU'dan elde ettiğiniz bütün İçeriği ve kopyaları yok etmelisiniz.

Tazminat
İşburada belirtilen Koşulların ihlali nedeniyle ve/veya ilgili yasal mevzuata aykırı hareket edilmesi sonucu meydana gelecek zararlardan ötürü ALER'in ihlalde bulunan ve/veya ilgili yasal mevzuata aykırı hareket eden kişilere rücu etme hakkı saklıdır.

Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme
İşbu Koşullar Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabiidir ve taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

Bağlantı Bilgileri
Herhangi bir soru veya şikayetiniz olursa lütfen Yardım bölümündeki iletişim formunu kullanarak bize mesaj gönderin.

Ekler
• Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası
• Yorumcu Üyelik Sözleşmesi