Ticari Markalar

Yayımlanma Tarihi: 23 Aralık 2008 | Son Değişiklik: 3 Mayıs 2016
Aşağıdaki markaların hepsi Aler Ltd. Şti.’nin tescilli ticari markaları olup 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ile korunmaktadırlar.

Marka  Koruma Tarihi TPE Tescil Belge No Koruma Alanları
Aler® 01.11.2006, 11.06.2009 96/016112, 2009/30659 07 / 09 / 12
06 / 07 / 09 / 12 / 14 / 16 / 20 / 21 / 28 / 35 / 38 / 40 / 41 / 42 / 45
Yorumcu® 02.10.2001, 12.01.2007, 03.09.2007, 08.11.2008 2001/19957, 2007/00953, 2007/46934, 2008/64559 03 / 04 / 06 / 09 / 14 / 16 / 18 / 20 / 21 / 24 / 25 / 28 / 32 / 35 / 38 / 40 / 41 / 42 / 45
Astroloji® 24.06.2004, 12.01.2007, 03.09.2007, 07.04.2008 2004/19179, 2007/00954, 2007/46940, 2008/19457 09 / 16 / 38 / 41 / 42 / 45
Astroloji Dünyası® 31.12.2008 2008/75134 03 / 09 / 14 / 16 / 18 / 20 / 21 / 24 / 25 / 35 / 38 / 40 / 41 / 42 / 45
Astroloji Rehberi® 31.12.2008 2008/75112 09 / 16 / 35 / 38 / 41 / 42 / 45
Astrorehber® 02.10.2001, 21.07.2006, 12.01.2007, 03.04.2008 2001/19956, 2006/35534, 2007/00952, 2008/18953 09 / 16 / 35 / 38 / 41 / 42 / 45
Astrolog® 14.03.2014 2014/21841 09 / 16 / 35 / 38 / 41 / 42 / 45
Astrology® 11.03.2008 2008/14141 09 / 16 / 38 / 41 / 42 / 45
Astro® 20.07.2010 2010/47711 09 / 35 / 38 / 42 / 45
Akrofonoloji® 19.06.2009 2009/32900 09 / 16 / 35 / 38 / 41 / 42 / 45
BabyPlan® 30.12.2009 2009/70727 09 / 10 / 16 / 38 / 42 / 45
Tarot® 11.01.2010 2010/01414 09 / 16 / 38 / 41 / 42 / 45
Fal® 22.02.2010 2010/11097 38 / 42
Burçların Buluşma Noktası® 08.11.2008 2008/64560 09 / 16 / 35 / 38 / 41 / 42 / 45

Yorumcu.comALER'den önceden yazılı izin alınmadan; ALER'in ticari markaları ve ticari şekilleri, ticari markaların bölümleri ve/veya alan adlarının bölümleri olarak da dahil olmak üzere, bir ürün veya servisin herhangi bir karışıklığa yol açabilecek şekildeki bağlantılarında kullanılamaz, kopyalanamaz, taklit edilemez, tamamen ya da parça halinde kullanılamaz.

Markaların Korunması Hakkında 556 Sayılı KHK’de Değişiklik Yapılmasına Dair 5833 sayılı Kanun 28 Ocak 2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun, marka tescilinden doğan hakların kapsamını, marka hakkına tecavüz sayılan fiilleri ve bu fiillere verilecek cezaları düzenlemektedir.

Logomuz ve görsel tasarımımız, bir başka web sitesi veya serviste, bir başka mecrada herhangi bir karışıklığa yol açabilecek şekilde kullanılamaz, kopyalanamaz, taklit edilemez, tamamen ya da parça halinde kullanılamaz.