Büyü ve Büyücülük

Büyü ve büyücülükİlkçağ insanlarının, mağara duvarlarına çizdiği bizon resimleriyle başlayan büyü, MÖ. 3000 yılında, Mısır ve Kalde’de altın çağını yaşadı. Mezopotamya’da filizlendi. Eski Yunan ve Roma’da gelişip, nesilleri ve çağları aşarak dünyanın dört bucağına yayılmıştır.

İnsanoğlu yaratılışından bu yana, her çağda bilinmezliğin kapılarını zorlamak, yaratılışın, yaşam ve ölümün sırlarını çözmek, doğaüstü güçlere hükmetmek merakını yenemedi.

Büyünün ve büyücülüğün çağdışı kaldığı modern dünyamızda, eski insanların neler yaptığını sizlere açıklamakta yarar olduğunu sanıyoruz.