Kirlian Kamerasının Yapısı

Türkiye'deki ilk Kirlian Fotoğraf Makinası Yorumcu yayın yönetmeni Altan Yıldız tarafından 1983 yılında gerçekleştirilmiştir. Yıldız, Semyon Davidoviç Kirlian'ın yaptığı çalışmalardan yararlanarak, çeşitli fotoğraf çekme parametreleri ayarlanabilen bir makina ile yüzlerce canlı ve cansız obje üzerinde çalışarak fotoğraflar çekmiştir. Altta gerçekleştirdiği makinanın prensip şemaları bulunmaktadır.

Kirlian Kamerası, cansız nesne veya canlı varlıkların fotoğraf görüntülerinin yüksek değerli bir elektriksel alan vasıtasıyla elde edildiği cihazdır.

Teknik bakımdan, bu görüntülerin elde edilmesinde kullanılan iki yöntem vardır.

Birinci yöntem, söz konusu nesneye kuvvetlice elektrik vermek ve ondan yayılan radyasyonun karanlıkta normal bir kamera ile fotoğrafını çekmekten ibarettir.

Kirlian kamerasının yapısı İkinci yöntemde nesneye birinci yöntemde olduğu gibi doğrudan değil de, nesnenin çok yakınına yerleştirilmiş voltajı farklı bir veya iki tane metal plakadan geçirilen yüksek gerilimli akım uygulanır. Bu metotta kamera kullanılmaz; hassas fotoğraf materyali, nesneden doğrudan doğruya görüntü alacak şekilde düzenlenir.

Birinci yöntem (en azından teorik olarak) daha kapsamlı görüntülerin elde edilmesini mümkün kılar.

İkincisi, daha düşük güçlü elektrik kullanarak çok daha fazla ayrıntının görülmesini sağlar. Bu nedenle deneycilerin çoğu güvenlik ve kullanım kolaylığı açısından birinci yöntem yerine ikincisini tercih ederler.

İkinci yöntemde kullanılan sistem yandaki şekillerde şematik olarak gösterdiğimiz gibi, sandviç biçiminde düzenlenmiş bölümlerden oluşur. Cihaz metal plakaya yüksek gerilimli elektrik uyarıları sağlayacak şekilde düzenlenmiş bir araçtır. Bu metal plakaya belli bir poz süresince yüksek gerilimli uyarı uygulanır ve daha sonra üzerine obje konulup pozlandırılmış olan fotoğraf kağıdı banyo edilir.

Kirlian kamerası prensip şeması Banyo sonucunda fotoğraf kağıdı üzerinde; renkli fotoğraflarda mavimsi menekşe rengi haleler, siyah-beyaz fotoğraflarda ise, fırça veya tüy görünümünde karakteristik bir siyahlıkta ortaya çıkmaktadır.

Aura ve biyoenerji