MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

SATICI BİLGİLERİ
Unvanı: Aler Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.
MERSİS Numarası: 0051-0037-2880-0015
Adresi: Fırat Cad. No: 2 Avcılar / İstanbul

www.yorumcu.com portalında aşağıda ayrıntıları belirtilen siparişi onaylamakta ve aşağıdaki fiyat ve koşullarla satın almayı kabul etmektesiniz. Siparişin gerçekleşmesi durumunda işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılırsınız.

CAYMA HAKKI
Yorumcu'da sunulan hizmet ve ürünler anında teslim edilen gayri maddi mal niteliğindedir. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin aşağıdaki "Cayma Hakkının İstisnaları" maddeleri gereğince; cayma hakkınız bulunmamaktadır.

15(b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
15(ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
15(h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Alıcı, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereği cayma hakkına ilişkin bilgilendirmenin gereği gibi yapıldığını kabul eder.

SATICI: Aler Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.

ALICI: ..........

Tarih: 28 Eylül 2023


MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Tarih: 28 Eylül 2023
Sözleşme No:

1. TARAFLAR
SATICI (ALER)
Unvanı: Aler Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.
MERSİS Numarası: 0051-0037-2880-0015
Adresi: Fırat Cad. No: 2 Avcılar / İstanbul
İletişim: Destek Merkezi

ALICI (ÜYE)
Adı Soyadı: ..........
Telefonu: +..........
Kullanıcı Adı: ..........

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (bundan sonra tüm ekleri ile birlikte Sözleşme olarak anılacaktır) Aler tarafından işletilen www.yorumcu.com portalında alışveriş yapan kullanıcı (bundan sonra Üye oarak anılacaktır) Üye arasında karşılıklı olarak kabul edilmiş olup, elektronik olarak onaylanması ve siparişin gerçekleşmesi durumunda yürürlüğe girer.

İşbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ekler:

Ek-1 Servisler (Üyelik kapsamı)
Ek-2 Kullanım Koşulları
Ek-3 Gizlilik Politikası (GKVKP)

2. TANIMLAR
Yorumcu: www.yorumcu.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan İnternet sitesi.
Servisler: Üye'ye Yorumcu aracılığı ile Astroloji, bilgi ve eğlence, içerik ve araçlarını sağlayan servislerdir.
Üyelik Dönemi: Servisler'den 1 Günlük, 1 Haftalık, 1 Aylık, 3 Aylık, 6 Aylık, 1 Yıllık ve 2 Yıllık yararlanma süreleridir.
Astrorehber: E-kitap formatındaki "Astroloji Raporu" ürünleridir. Astroloji raporları Yorumcu üyeliğinden ayrı satılır.
Akrofonoloji: E-kitap formatındaki "Akrofonoloji Raporu" ürünleridir. Akrofonoloji raporları Yorumcu üyeliğinden ayrı satılır.
Ürünler: Yorumcu marketinde satılan Astrorehber ve Akrofonoloji raporları ile diğer "E-kitap" ürünleridir. E-kitaplar Yorumcu üyeliğinden ayrı satılır.
Üye Puan: Satın alınan Servisler ve Ürünler karşılığı puan kazanım uygulamasıdır. Yorumcu'ya özel bir ödeme aracı olan Üye Puan, ücret karşılığı da satın alınabilir.
• Üye, Yorumcu üyelik sistemine giriş yapmak ve/veya Servis/Ürün satın almak için kendisine ait bir e-posta adresinden oluşan Kullanıcı Adı ve kendisinin belirlediği bir Parola kullanacaktır.

İşbu Sözleşme'nin konusu, Yorumcu'da satışa sunulan Servisler ve Ürünler ile bunlardan yararlanma koşullarına ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

3. SERVİSLER VE ÜRÜNLER

3.1. SERVİSLER - Yorumcu üyeliği, sadece Servisler'den dönemsel olarak yararlanmayı kapsar. Astroloji raporu, e-kitap vb. ürünler içermez.

ÜYELİK KAPSAMI BİLGİ: Servisler Bölümü

Üye, satın aldığı Üyelik Dönemi boyunca Servisler sayfasındaki ve Yorumcu'daki diğer servislerden yararlanır. Üyelik Dönemleri fiyat bilgisi yeni kayıt ve üyelik yenileme bölümlerinde bulunmakta, Üye'ye güncel tutar ödeme aşamasından önce bildirilmektedir. Aler, promosyon olarak ücretsiz kayıt imkanı sunabilir. Üyelik Dönemi sona eren Üye'nin Servisler'e erişimi kapanır. Üye yeniden bir Üyelik Dönemi satın alıp Servisler'den yararlanma süresini uzatabilir.

3.2. ÜRÜNLER - Astrorehber Astroloji raporu, Akrofonoloji raporu ve E-kitap ürünleri Yorumcu üyeliğinden ayrı satılır.

ASTROLOJİ RAPORLARI BİLGİ: Astrorehber Bölümü
İSİM ANALİZİ RAPORU BİLGİ: Akrofonoloji Bölümü

Bir ürün satın alındığında, eğer üye kaydı yoksa ürünlere erişim, indirme, destek vb. gereksinimler için otomatik olarak ÜCRETSİZ bir yeni üye kaydı oluşturulur. Satın alma işlemi ile birlikte Üye'nin Servisler'den yararlanmasını sağlayan süreli bir Üyelik Dönemi promosyon amaçlı olarak hediye edilebilir. Hediye Üyelik Dönemi (olması halinde), satın alma ekranlarında belirtilmektedir. Üye'nin satın aldığı E-kitap sistemde erişime ve indirmeye hazır olarak 12 ay süre ile saklanır. 12 aylık sürenin dolmasından itibaren sistemden silinir.

BİLGİ HATALARI
Yorumcu'da sunulan rapor ve e-kitap ürünleri, özel istek ve talepler uyarınca kişisel bilgiler kullanılıp üretilerek kişiye özel hale getirilen türdendir.

Aler'den kaynaklanan bilgi hataları, mümkün olan en kısa süre içinde bedelsiz olarak düzeltilir.

Üye'den kaynaklanan bilgi hataları (örneğin kişiye özel üretilen bir rapor ve e-kitapta isim, doğum bilgisi vb. verilerin hatalı girilmesi), ürün bedelinin onda biri (1/10) karşılığı giderilir. Ancak Aler, hatanın boyutuna göre ürün bedelinin tamamını talep etme hakkını saklı tutar.

4. YÜRÜRLÜK VE SÜRE
İşbu Sözleşme Üye'nin bilgilerini kayıt formuna girerek, kayıt işlemini tamamlayıp Aler'in sağladığı Yorumcu alanına ilk girişi ile yürürlüğe girecek ve süresiz olarak yürürlükte kalacaktır. Şu kadar ki, Üye tarafından seçtiği Servisler'in ve/veya Ürünler'in ücretinin ödenmesi ve Yorumcu alanına giriş yapılması ile, işbu Sözleşme ve eklerindeki bütün hükümlerinin aynen kabul edildiği manasına gelir.

5. TARAFLAR'IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.1. Aler, Üye'nin, kredi kartı ile güvenli bir şekilde alışveriş yapacağını, satın alınan servisin yaşanan teknik arızalar dışında tam ve eksiksiz elde edileceğini kabul ve taahhüt eder. Satın alma aşaması sırasında bankalarla yaşanabilecek sorunlardan Aler sorumlu olmayacaktır.

5.2. Üye'nin işbu Sözleşme'nin konusu olan Yorumcu'ya bağlanmak, Servisler ve Ürünler ile ilgili satın almak ve daha sonra bunlardan faydalanmak için sürekli olarak ihtiyaç duyacağı Kullanıcı Adı ve Parola bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye'nin sorumluluğundadır.

5.3. Üye, Aler tarafından istenen tüm bilgilerin Yorumcu'ya eksiksiz iletilmesini ve Servisler ya da Ürünler'e ait ödemenin yapılmasını takiben, işlemini tamamlamış olacaktır. İşlem başarıyla tamamlandığında Üye'nin Yorumcu posta kutusuna ve sistemde kayıtlı e-posta adresine bir mesaj iletilir. Üye, kendisine ait Kullanıcı Adı ve Parola ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4. Üye, kullanıcı adını ve parolasını başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Üye'nin iş bu Sözleşme ile sahip olduğu kullanım hakları sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez. Hesabını başkasına kullandırttığı veya devrettiği tespit edilen Üye'nin hesabı iptal edilir.

5.5. Üye'nin kayıt sırasında ve daha sonra verdiği tüm bilgiler doğru olmak zorundadır. Üye, hesabında yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler (e-posta adresi, ikametgâh adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri) kullanamaz. Bu bilgilerin hatalı girilmesinden kaynaklanabilecek sorun veya yanlışlıkların sorumluluğunun kendisine ait olacağını peşinen kabul ve taahhüt eder. Aler, bu bilgilerin doğruluğunu dilediği aralıklarla kontrol edebilir. Aler, hesabında geçersiz veya sahte bilgiler bulunan bir Üye'nin Yorumcu'ya erişim hakkını kısıtlama ya da üyeliğini iptal etme hakkını saklı tutar.

5.6.  Üye, Aler'in yetki verdiği şahısların Üye bilgilerine (isim-soyisim, telefon, e-posta veya adres gibi) ulaşmasına ve gerektiğinde bu bilgileri kullanarak kendisi ile iletişim kurulmasına muvafakat etmektedir.

5.7. Üye'ye yapılacak bütün bildirimler, Yorumcu üzerinde elektronik ortamda ya da yazılı olarak sistemde belirttiği e-posta adresine veya fiziksel adresine yapılacaktır. Üye, herhangi bir e-posta veya adres değişikliğini yazılı olarak bildirmediği veya Yorumcu'da güncellemediği takdirde, mevcut e-posta adresine veya fiziksel adresine yapılacak tebligat geçerli kabul edilecektir.

5.8. Üye'nin, Yorumcu'dan yararlandığı sırada, herhangi bir yardıma ihtiyacı olması halinde gerekli yardım ve destek, Aler tarafından görevlendirilmiş kişiler tarafından ve sadece sitenin Yardım Merkezi bölümünde yer alan Destek Merkezi aracılığı ile web tabanlı olarak verilecektir. Tüm iletişim Yorumcu üzerinden olup telefon ile destek verilmemektedir.

5.9. Destek Merkezi sadece Üyelik Dönemi aktif Üye'lere ve/veya satın alma/ödeme/kullanım işlemleri vb. konularda hizmet vermektedir. Yardım ve destek kapsamı sadece Servisler ve Ürünler ile sınırlı olup, bireysel ve özel danışmanlık hizmetine giren konuları, ayrıca olduğu gibi verilen üyelik gerektirmeyen ve/veya ücretsiz servisleri kapsamaz. Kişiye özel çalışma ve yoğun emek gerektiren bireysel danışmanlık hizmeti, sadece konunun uzmanlarınca ve belli ücretler karşılığında verilmektedir.

5.10. Üye, diğer İnternet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde Aler'in bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Üye'ye aynen rücu edilir.

5.11. Üye'nin İnternet kanalı ile beyan edeceği her türlü fikir ve düşüncesi tamamen kendi kişisel görüşüdür ve sadece Üye'yi bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Aler ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Üye, söz konusu servisi hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, belli bir politik görüşü destekleyici, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Başkalarının İnternet'i kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlerde bulunamaz.

5.12. Yorumcu, sadece bireylerin kişisel kullanımına açıktır ve hiçbir şekilde ticari amaçlarla kullanılamaz. Üye, diğer üyelere, reklam ya da ticari amaçlar taşıyan mesajlar gönderemez, toplu mesaj yolu ile e-posta, ev, iş, cep telefonu vb. iletişim bilgilerini dağıtamaz, diğer üyeleri bir başka internet sitesine veya alana yönlendiremez. Aler ve Yorumcu çalışanlarına e-posta, telefon, mobil vb. yazılı veya sesli kanalları kullanarak rahatsız edici mesajlar gönderemez. Üye, yukarıda belirtilen kısıtlamalara uymayı kabul ve taahhüt eder. Aksi halde Üye'nin Yorumcu'ya erişim hakkı kısıtlanabilir ya da üyeliği iptal edilebilir. Aler, ayrıca bu gibi durumlarda hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar.

5.13. Lisanslı yazılımlar ve içerikler Üye tarafından ancak telif haklarına uyularak kullanılabilir. Hukuken korunan bu yazılım ve içerikler, telif hakkı sahibinin yazılı izni dışında sistem üzerinden kopya edilip çoğaltılamaz. Aksi halde yasal ve cezai sorumluluk Üye'ye aittir. Ayrıca Üye'ye bu servisten faydalanması için Aler tarafından verilen yazılımlar ve içerikler, Aler tarafından yazılı olarak açıkça yetki verilmedikçe, Sözleşme'de belirtilen amaçlar dışında kullanılamaz, başkalarına ücretli veya ücretsiz olarak verilemez, yeniden satılamaz, çoğaltılamaz, takas edilemez, herhangi bir ticari amaçla kullanılamaz, yeniden oluşturulamaz, sistem dışına taşınamaz. Ücretli veya ücretsiz olarak, Aler tarafından Üye'ye verilen yazılımlar ve içerikler, sadece üyeliğin devam ettiği süre boyunca kullanılmak üzere verilecek olup, mülkiyeti her zaman Aler veya Aler'in lisans anlaşması olan yazılım üreticilerinde kalacaktır.

5.14. Aler, herhangi bir gerekçe göstermeksizin Servisler'in ve Ürünler'in kapsamında ve ücret tarifelerinde her zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir. İstediği zaman bunlara yeni işlev veya özellikler ekleyebilir ya da mevcut işlev veya özellikleri kaldırabilir, bir bölümünü veya tamamını askıya alabilir veya durdurabilir. Aler'in İnternet, e-posta veya WWW servisi ile yayınladığı tarife ve duyurular Üye'ye yapılmış tebligat yerine geçecektir. Üye işbu tasarrufları peşinen kabul eder ve tarifenin kendisine zamanında intikal etmemiş olduğunu öne sürerek itirazda bulunma hakkından peşinen vazgeçmiştir.

5.15. Üye'nin satın aldığı Üyelik Dönemi'nin süresi dolduğunda, otomatik olarak yenilenmez ve Servisler'e erişim kapanır. Üye, Üyelik Dönemi'nin dolmasından sonra bir Üyelik Dönemi seçip ödemesini yaparak Servisler'e erişimini tekrar açabilir ve yararlanma süresini uzatabilir. Üyelik Dönemi sona ermeden yenilendiğinde, satın alınan Üyelik Dönemi'nin süresi mevcut Üyelik Dönemi'nde kalan gün sayısına eklenir. Aler veya Üye tarafından işbu Sözleşme sonlandırılmadığı sürece burada belirtilen şartlar ve geçerli tarifeler çerçevesinde servis devam eder. Üyelik Dönemi, sona erdiği tarihten itibaren 2 (iki) yıl veya daha uzun bir süre bir yenilenmediğinde, Aler Sözleşme'yi bildirimsiz feshetme hakkına sahiptir. Fesih ile birlikte hesap dondurulabilir ve/veya tamamen silinebilir ve bu durumda tekrar geri alınamaz. Üye, Fesih nedeni ile dondurulan ve silinen kayıtları ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunmamayı kabul ve taahhüt eder.

5.16. Aler, Üye'nin sistemi işbu şartlara ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, Üye'yi yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca bu durumda Aler, Üye'nin Yorumcu'ya erişim hakkını kısıtlama ya da üyeliğini iptal etme hakkını saklı tutar.

6. GİZLİLİK
Aler, Üye'nin kendisine sağladığı kişisel verilerin GKVKP'na uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. GKVKP, işbu Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçasıdır. GKVKP hakkında detaylı bilgi için: www.yorumcu.com/gizlilik.asp

7. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
Yorumcu'nun tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Aler tarafından oluşturulan her türlü marka, logo, ticari sunum şekli, tasarım, isim, slogan metin, içerik, video, müzik, ses, grafikler, fotoğraflar, resimler, çizimler, ve diğer materyaller ve tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile Aler'in mülkiyetindedir. Üye, Aler'in veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını Aler'in izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Yorumcu'nun bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda Aler'in izni olmaksızın kullanamaz. Üye'nin, üçüncü kişilerin veya Aler'in fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, Aler'in ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

8. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
Aler, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla uygun göreceği herhangi bir zamanda, Yorumcu'da ilan ederek işbu Sözleşme'yi tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Sözleşme'nin değişen hükümleri, Yorumcu'da ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Üye; son güncelleme tarihinin sayfanın altında yer aldığı işbu Sözleşme'yi, düzenli olarak ziyaret edip okumalıdır.

9. MÜCBİR SEBEPLER
Aler, işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin kesintisiz olarak sağlanabilmesi hususunda elinden gelen her türlü çabayı sarf edecektir. Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve İnternet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya Aler'in kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar (Mücbir Sebep) Aler'in işbu Sözleşme'nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Aler ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Sözleşme'nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

10. FESİH VE TAZMİNAT
Üye, işbu Sözleşme'den doğacak borç ve taahhütlerinden herhangi birini zamanında yerine getirmediği veya eksik yerine getirdiği, yükümlülüklerine uymadığı takdirde, Aler bu Sözleşme'yi herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek yanlı feshetme hakkına haizdir.

İşbu Sözleşme'ye konu Servisler veya Ürünler'in ücretinin ödenmesi ile Sözleşme'ye konu Servisler veya Ürün Üye'nin kullanımına sunulur. Servisler ve Ürünler Üye'ye elektronik ortamda anında teslim edilir ve niteliği gereği Üye tarafından iadesi mümkün değildir. Bu nedenle Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 15. (b), (ğ) ve (h) maddeleri uyarınca da Üye'nin cayma hakkı bulunmamaktadır. Ödemeden sonra işlemden vazgeçilmesi ve ödenen ücretin geri iadesi mümkün değildir.

Üye, dilediği zaman Hesap Yönetimi sayfasında bağlantısı yer alan, Üyelik İptali sayfasından üye kaydını kapatarak işbu Sözleşme'yi sona erdirebilir. Üye, üyeliğini iptal etmekle ücretli hizmetler için ödediği ama henüz kullanılmamış kısmından feragat etmiş olacağı için yaptığı ödemeleri geri alamaz. Yeni Üye kayıtları 48 saat geçmeden iptal edilemez.

11. MUHTELİF HÜKÜMLER
Delil Sözleşmesi: Üye, işbu Sözleşme'den doğabilecek uyuşmazlıklarda Aler'in resmi defter ve ticari kayıtları ile Aler'in veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü: İşbu Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; Türk Mahkemeleri yetkili olup; uygulanacak hukuk Türk Hukuku'dur.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerli olmak üzere her yıl Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar olan ihtilaflar için Üye işleminin yapıldığı veya Üye ikametgahının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Üye işleminin yapıldığı veya Üye ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri Yetkili olacaktır.

11 (onbir) maddeden ibaret işbu Sözleşme, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle 28 Eylül 2023 taihinde yürürlüğe girmiştir.

SATICI (ALER): Aler Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.

ALICI (ÜYE): ..........

Tarih: 28 Eylül 2023


23012022