Yorumcu Üyelik Sözleşmesi

Lütfen, yorumcu.com'a (www.yorumcu.com) üye olmadan, üyeliğinizi yenilemeden ve/veya bir servis/ürün satın almadan önce aşağıda yazılı olanları dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Eğer bu sayfada belirtilen sözleşmenin şartlarından herhangi biri sizin için uygun değilse lütfen yorumcu.com üyelik sistemini kullanmayınız. Sisteme üye olmanız ve kullanmanız bu sayfalarda yazılı şartları peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

yorumcu.com aşağıda belirtilen sözleşme koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. yorumcu.com'u ziyaret ettiğinizde bu sayfayı da tekrar ziyaret etmeniz değişebilecek üyelik ve kullanım koşullarını görmeniz açısından önemlidir.

Yayımlanma Tarihi: 23 Aralık 2008 - Son Değişiklik: 21 Haziiran 2018

MADDE 1: TARAFLAR
İşbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ekler:

• EK-1 Yararlanılan Servisler
• EK-2 Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası
• EK-3 Kullanım Koşulları

ile Portal dahilindeki hizmetlerin kullanımına ilişkin açıklamalardan oluşan işbu ÜYELİK SÖZLEŞMESİ (bundan böyle tüm ekleri ile birlikte SÖZLEŞME olarak anılacaktır) ALER ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (bundan sonra ALER olarak anılacaktır) ile ALER tarafından işletilen www.yorumcu.com portalına üye olmaya elektronik olarak onay veren kullanıcı (bundan sonra ÜYE oarak anılacaktır) ÜYE arasında karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

MADDE 2: TANIMLAR
• YORUMCU: www.yorumcu.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan İnternet sitesi.
• SERVİSLER: ÜYE'ye YORUMCU üzerinden Astroloji, bilgi ve eğlence, içerik ve araçlarını sağlayan servislerdir.
• ÜYELİK DÖNEMİ: SERVİSLER'den 1 HAFTALIK, 1 AYLIK, 3 AYLIK, 6 AYLIK ve 1 YILLIK yararlanma süreleridir.
• ASTROREHBER: ÜYE'ye YORUMCU üzerinden "Astroloji Raporları" ürünleri oluşturan servistir.
• AKROFONOLOJİ: ÜYE'ye YORUMCU üzerinden "Akrofonoloji Raporları" ürünleri oluşturan servistir.
• ÜRÜN: YORUMCU üzerinde satışa sunulan ASTROREHBER ve AKROFONOLOJİ raporları ile E-KİTAP ürünleridir.

• ÜYE, YORUMCU'ya bağlanmak ve/veya ÜRÜN satın almak için kendisine ait bir e-posta adresinden oluşan KULLANICI ADI ve kendisinin belirlediği bir PAROLA ile kullanacaktır.
• KULLANICI ADI ve PAROLA, YORUMCU'daki tüm alanlarda ortak olarak kullanılacaktır.

YORUMCU'da sunulan hizmet ve ürünler, doğum tarihi vb. kişisel bilgiler kullanılıp, özel istek ve talepler uyarınca üretilerek veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ya da niteliği itibariyle iade edilemeyecek türdendir. Bunlar niteliği itibarıyla elektronik ortamda anında ifa edilen ve ÜYE'ye anında teslim edilen gayri maddi mal niteliğinde olduğundan, ÜYE cayma hakkını kullanamaz.

Ödeme gerçekleştikten sonra işlemden vazgeçilmesi ve ödenen ücretin geri iadesi mümkün değildir.

Sorularınız olması halinde işleminizi gerçekleştirmeden önce bizimle iletişim kurmanızı öneriyoruz
.

SERVİSLER ve erişim alanları hakkında ayrıntılı ve güncel bilgilerin bulunduğu YORUMCU ÜYELİĞİ İLE YARARLANILAN SERVİSLER sayfası, kayıt olmadan veya herhangi bir ürün/hizmet/servis satın almadan önce mutlaka incelenmelidir.

ASTROREHBER hakkında ayrıntılı bilgilerin ve örnek raporların bulunduğu ASTROREHBER BÖLÜMÜ bir ürün satın alınmadan önce mutlaka incelenmelidir.

AKROFONOLOJİ hakkında ayrıntılı bilgilerin ve örnek raporların bulunduğu AKROFONOLOJİ BÖLÜMÜ bir ürün satın alınmadan önce mutlaka incelenmelidir.

yorumcu.com web sitesinin KULLANIM KOŞULLARI www.yorumcu.com/kullanim.asp web sayfasında bulunmaktadır. ÜYE, bu web sitesine girerek ve kullanarak KULLANIM KOŞULLARI'nda yer alan her türlü koşul ve gerekliliğe veya bu web sitesinde gündeme getirilen her türlü koşula uymayı taahhüt eder.

İşbu sözleşmenin konusu, YORUMCU'da sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarına ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

ÜYE'nin yararlanabileceği güncel uygulama ve servisler, SERVİSLER bölümünde yer alır. ÜYELİK DÖNEMLERİ fiyat bilgisi sitenin kayıt ve üyelik yenileme bölümlerinde bulunmakta, değişiklikler ödeme aşamasından önce ÜYE'ye bildirilmektedir. ALER, promosyon olarak ücretsiz ÜYE kayıt imkanı sunabilir. ÜYELİK DÖNEMİ sona eren ÜYE'nin SERVİSLER'e erişimi kapanır. ÜYE yeniden bir ÜYELİK DÖNEMİ satın alıp SERVİSLER'den yararlanma süresini uzatabilir.

Bir ASTROREHBER ürünü satın alındığında, eğer üye kaydı yoksa otomatik olarak ücretsiz bir yeni ÜYE kaydı oluşturulur. Satın alma işlemi ile birlikte ÜYE'nin SERVİSLER'den yararlanmasını sağlayan 1 HAFTALIK veya 1 AYLIK ÜYELİK DÖNEMİ promosyon amaçlı olarak hediye edilebilir. Hediye ÜYELİK DÖNEMİ olması halinde, satın alma ekranlarında belirtilmektedir. ÜYE'nin satın aldığı ASTROREHBER Astroloji raporu sistemde 2 ay süre ile saklanır ve bu süre dolmadan üye tarafından bilgisayarına indirilmesi gerekir. 2 aylık sürenin dolmasından itibaren sistemden ASTROREHBER Astroloji raporu otomatik olarak silinir. Ancak ödeme kaydı silinmez. ÜYE yeniden bir ÜYELİK DÖNEMİ satın alıp SERVİSLER'den yararlanma süresini uzattığında ASTROREHBER Astroloji raporu sistemde yeniden oluşturulur ve ÜYELİK DÖNEMİ süresince saklanır.

Bir E-KİTAP ürünü satın alındığında, eğer üye kaydı yoksa otomatik olarak ücretsiz bir yeni ÜYE kaydı oluşturulur. Satın alma işlemi ile birlikte ÜYE'nin SERVİSLER'den yararlanmasını sağlayan 1 GÜNLÜK ÜYELİK DÖNEMİ promosyon amaçlı olarak hediye edilebilir. Hediye ÜYELİK DÖNEMİ olması halinde, satın alma ekranlarında belirtilmektedir. ÜYE'nin satın aldığı E-KİTAP sistemde 2 ay süre ile saklanır ve bu süre dolmadan üye tarafından bilgisayarına indirilmesi gerekir. 2 aylık sürenin dolmasından itibaren sistemden E-KİTAP otomatik olarak silinir. Ancak ödeme kaydı silinmez. ÜYE yeniden bir ÜYELİK DÖNEMİ satın alıp SERVİSLER'den yararlanma süresini uzattığında E-KİTAP sistemde yeniden oluşturulur ve ÜYELİK DÖNEMİ süresince saklanır.

MADDE 3: YÜRÜRLÜK VE SÜRE
İşbu sözleşme ÜYE'nin bilgilerini kayıt formuna girerek, kayıt işlemini tamamlayıp ALER'in sağladığı YORUMCU alanına ilk girişi ile yürürlüğe girecek ve süresiz olarak yürürlükte kalacaktır. Şu kadar ki, ÜYE tarafından seçtiği SERVİSLER'in ve/veya ÜRÜN'ün ücretinin ödenmesi ve YORUMCU alanına giriş yapılması ile, işbu sözleşmenin bütün hükümlerinin aynen kabul edildiği manasına gelir.

MADDE 4: ALER'İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1. ALER, ÜYE'nin, kredi kartı ile güvenli bir şekilde alışveriş yapacağını, satın alınan servisin yaşanan teknik arızalar dışında tam ve eksiksiz elde edileceğini, ÜYE'nin paylaşıma açtığı kişisel bilgileri dışındaki bilgilerin hiç bir şekilde 3. kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmayacağını kabul ve taahhüt eder. Satın alma aşaması sırasında bankalarla yaşanabilecek sorunlardan ALER sorumlu olmayacaktır.

4.2. ALER, işbu sözleşme kapsamında verilen servisin kesintisiz olarak sağlanabilmesi hususunda elinden gelen her türlü çabayı sarf edecektir. Ancak ALER'in elinden geleni yapmasına karşın önlenemeyen arızalardan dolayı servisin sağlanamaması halinde ÜYE ALER'i sorumlu tutmayacağını ve bir hak veya tazminat talep etmemeyi kabul ve taahhüt eder.

4.3. ÜYE, yorumcu.com adresinde yayınlanacak ve işbu sözleşme konusu servislerden ALER tarafından talep olunan tüm bilgilerin eksiksiz olarak ALER'e iletilmesini ve ödemenin yapılmasını takiben, bir kullanıcı adı ve parolaya sahip olacaktır. Üyelik işleminin tamamlanması sonrasında üyelik başvurusunun başarıyla tamamlandığına dair bir mesaj ÜYE'nin YORUMCU posta kutusuna ve sistemde kayıtlı e-posta adresine iletilir.

4.4. ÜYE'nin, YORUMCU'dan yararlandığı sırada, herhangi bir yardıma ihtiyacı olması halinde gerekli yardım ve destek, ALER tarafından görevlendirilmiş kişiler tarafından ve sadece sitenin YARDIM bölümünde yer alan DESTEK MERKEZİ aracılığı ile web tabanlı olarak verilecektir. Tüm iletişim İnternet üzerinden olup telefon ile destek verilmemektedir.

4.5. DESTEK MERKEZİ sadece ÜYELİK DÖNEMİ aktif ÜYE'lere ve/veya satın alma/ödeme/kullanım işlemleri vb. konularda hizmet vermektedir. Yardım ve destek kapsamı sadece YARARLANILAN SERVİSLER ve ÜRÜN'ler ile sınırlı olup, bireysel ve özel danışmanlık hizmetine giren konuları, ayrıca olduğu gibi verilen üyelik gerektirmeyen ve/veya ücretsiz servisleri kapsamaz. Kişiye özel çalışma ve yoğun emek gerektiren bireysel danışmanlık hizmeti, sadece konunun uzmanlarınca ve belli ücretler karşılığında verilmektedir.

MADDE 5: ÜYENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.1. ÜYE, kayıt sırasında verdiği tüm bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgilerin hatalı girilmesinden kaynaklanabilecek sorun veya yanlışlıkların sorumluluğunun kendisine ait olacağını peşinen kabul ve taahhüt eder. ÜYE'den kayıt işlemleri sonrasında, e-posta adresini değiştirdiğinde, veya herhangi bir zamanda bu e-posta adresinin aktif olduğunu doğrulaması istenebilir. ÜYE sisteme giriş yaptığında bununla ilgili bir uyarı aldığında işlemi gerçekleştirmekle sorumludur.

5.2. ÜYE'nin kendisinin doldurduğu ve hesabında yer alan tüm bilgiler gerçek olmak zorundadır. ALER editörleri bu bilgilerin doğruluğunu dilediği aralıklarla kontrol edebilir. ALER, hesabında geçersiz veya sahte bilgiler bulunan bir ÜYE için madde 5.7 ve madde 5.10'da öngörülen tedbirleri uygulama hakkını saklı tutar.

5.3. ÜYE, YORUMCU'ya bağlanmasını sağlayan kullanıcı adını ve parolasını başka kişi ya da kuruluşlara veremez. ÜYE'nin iş bu sözleşme ile sahip olduğu kullanım hakları sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez. Hesabını başkasına kullandırttığı veya devrettiği tespit edilen ÜYE'nin hesabı iptal edilir. Parolasının başka kişiler tarafında kötü niyet ile kullanılmasından da doğrudan ÜYE sorumludur.

5.4. ALER, ÜYE verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, ÜYE yazılım ve verilerine bu yolla gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu olmayacaktır. ÜYE bu servisin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği hiçbir zararla ilgili olarak ALER'den herhangi bir tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

5.5. ÜYE, diğer İnternet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde ALER'in bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için ÜYE'ye aynen rücu edilir.

5.6. ÜYE'nin İnternet kanalı ile beyan edeceği her türlü fikir ve düşüncesi tamamen kendi kişisel görüşüdür ve sadece ÜYE'yi bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin ALER ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. ÜYE, söz konusu servisi hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, belli bir politik görüşü destekleyici, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Başkalarının İnternet'i kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlerde bulunamaz.

5.7. YORUMCU, sadece bireylerin kişisel kullanımına açıktır ve hiçbir şekilde ticari amaçlarla kullanılamaz. ÜYE, diğer üyelere, reklam ya da ticari amaçlar taşıyan mesajlar gönderemez, toplu mesaj yolu ile e-posta, ev, iş, cep telefonu vb. iletişim bilgilerini dağıtamaz, diğer üyeleri bir başka internet sitesine veya alana yönlendiremez. ALER ve YORUMCU çalışanlarına e-posta, telefon, mobil vb. yazılı veya sesli kanalları kullanarak rahatsız edici mesajlar gönderemez. ÜYE, yukarıda belirtilen kısıtlamalara uymayı kabul ve taahhüt eder. Aksi halde ÜYE'nin YORUMCU'ya erişim hakkı kısıtlanabilir ya da üyeliği iptal edilebilir. ALER, ayrıca bu gibi durumlarda hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar.

5.8. Lisanslı yazılımlar ve içerikler ÜYE tarafından ancak telif haklarına uyularak kullanılabilir. Hukuken korunan bu yazılım ve içerikler, telif hakkı sahibinin yazılı izni dışında sistem üzerinden kopya edilip çoğaltılamaz. Aksi halde yasal ve cezai sorumluluk ÜYE'ye aittir. Ayrıca ÜYE'ye bu servisten faydalanması için ALER tarafından verilen yazılımlar ve içerikler, ALER tarafından yazılı olarak açıkça yetki verilmedikçe, sözleşmede belirtilen amaçlar dışında kullanılamaz, başkalarına ücretli veya ücretsiz olarak verilemez, yeniden satılamaz, çoğaltılamaz, takas edilemez, herhangi bir ticari amaçla kullanılamaz, yeniden oluşturulamaz, sistem dışına taşınamaz. Ücretli veya ücretsiz olarak, ALER tarafından ÜYE'ye verilen yazılımlar ve içerikler, sadece üyeliğin devam ettiği süre boyunca kullanılmak üzere verilecek olup, mülkiyeti her zaman ALER veya ALER'in lisans anlaşması olan yazılım üreticilerinde kalacaktır.

5.9. ÜYE Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markalar Yasası, Türk Ticaret Yasası, Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Yasa, Türk Ceza Yasası ve diğer ilgili mevzuatın hükümlerine uymayı ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde ALER'in bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için ÜYE'ye aynen rücu edilir.

5.10. ALER'in her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak ÜYE'ye verilen servisi sürekli veya geçici olarak durdurma, iptal etme hakkı vardır. ÜYE işbu tasarrufu peşinen kabul eder. Ödemenin tahsilatından hemen sonra bir bütün olarak teslim edilen servislerden dolayı ALER ÜYE'ye hiç bir şekilde para iadesi yapmayacaktır.

5.11. ÜYE, ALER tarafından kendisine verilen SERVİSLER'in karşılığı olarak ALER tarafından belirtilen ÜYELİK DÖNEMİ ücretini öder. SERVİSLER'i sürekli olarak geliştirilmekte olan ALER, ürün içeriklerinde ve bu tarifede tek taraflı olarak her zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir. İstediği zaman SERVİSLER'e yeni işlev veya özellikler ekleyebilir ya da mevcut işlev veya özellikleri kaldırabilir ve SERVİSLER'in bir bölümünü veya tamamını askıya alabilir veya durdurabilir. ALER'in İnternet, e-posta veya WWW servisi ile yayınladığı tarife ve duyurular ÜYE'ye yapılmış tebligat yerine geçecektir. ÜYE tarifenin kendisine zamanında intikal etmemiş olduğunu öne sürerek itirazda bulunma hakkından peşinen vazgeçmiştir.

5.12. ÜYE, ücretlendirme ve kullanılan servislerin hesabı konusunda ALER kayıtlarının tek muteber kayıt olduğunu ve bu kayıtlara hiçbir şekilde itiraz etmemeyi kabul etmiştir.

5.13. ÜYE'nin satın aldığı ÜYELİK DÖNEMİ'nin süresi dolduğunda, otomatik olarak yenilenmez ve SERVİSLER'e erişim kapanır. ÜYE, ÜYELİK DÖNEMİ'nin dolmasından sonra bir ÜYELİK DÖNEMİ seçip ödemesini yaparak SERVİSLER'e erişimini tekrar açabilir ve yararlanma süresini uzatabilir. ÜYELİK DÖNEMİ sona ermeden yenilendiğinde, satın alınan ÜYELİK DÖNEMİ'nin süresi mevcut ÜYELİK DÖNEMİ'nde kalan gün sayısına eklenir. ALER veya ÜYE tarafından işbu sözleşme sonlandırılmadığı sürece burada belirtilen şartlar ve geçerli tarifeler çerçevesinde servis devam eder. YORUMCU'dan alışveriş yapmış bir ÜYE hesabı, sona erdiği tarihten itibaren 365 günden daha uzun ve ücretsiz kayıt olan ÜYE hesabı, kayıt tarihinden itibaren 3 günden daha uzun bir süre hareket görmediğinde (ÜYELİK DÖNEMİ yenilenmediğinde) ALER sözleşmeyi bildirimsiz feshetme hakkına sahiptir. Fesih ile birlikte hesap dondurulabilir ve/veya tamamen silinebilir ve bu durumda tekrar geri alınamaz. ÜYE, ÜYELİK DÖNEMİ'ni yenilememesi nedeni ile dondurulan ve silinen kayıtları ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunmamayı kabul ve taahhüt eder.

5.14. Yukarıda sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden ÜYE, işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumludur. Ayrıca işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde ALER'in ÜYE'ye karşı işbu şartlara uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklı olacaktır.

5.15.  ÜYE, ALER'in yetki verdiği şahısların ÜYE bilgilerine (isim-soyisim, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) ulaşmasına ve gerektiğinde bu bilgileri kullanarak kendisi ile iletişim kurulmasına muvafakat etmektedir.

5.16. ÜYE'ye yapılacak bütün bildirimler, YORUMCU üzerinde elektronik ortamda ya da yazılı olarak sistemde belirttiği e-posta adresine veya fiziksel adresine yapılacaktır. ÜYE, herhangi bir e-posta veya adres değişikliğini yazılı olarak bildirmediği veya YORUMCU'da güncellemediği takdirde, mevcut e-posta adresine veya fiziksel adresine yapılacak tebligat geçerli kabul edilecektir.

5.17. ALER, ÜYE'nin sistemi işbu şartlara ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, ÜYE'yi yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda ALER Madde 5.10 ve Madde 5.14'te öngörülen tedbirleri de almak hakkına sahiptir.

5.18. ÜYE, YORUMCU'dan faydalanmaya başlandığı andan itibaren işbu sözleşmenin tüm hükümlerinin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder.

MADDE 6: BİLGİ YANLIŞLIKLARI VE ÜCRET İADESİ
YORUMCU'da sunulan hizmet ve ürünler, doğum tarihi vb. kişisel bilgiler kullanılıp, özel istek ve talepler uyarınca üretilerek veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ya da niteliği itibariyle iade edilemeyecek türdendir. Bunlar niteliği itibarıyla elektronik ortamda anında ifa edilen ve ÜYE'ye anında teslim edilen gayri maddi mal niteliğinde olduğundan, ÜYE cayma hakkını kullanamaz. Ödeme gerçekleştikten sonra işlemden vazgeçilmesi ve ödenen ücretin geri iadesi mümkün değildir.

Her türlü dikkat edilmesine rağmen ALER ya da ÜYE tarafında bilgi hataları meydana gelebilir. ALER'den kaynaklanan bir yanlışlık, o hizmetin hazırlanış süresini geçmeyecek bir süre içinde tekrar oluşturulup bedelsiz olarak düzeltilecektir.

ÜYE'den kaynaklanan yanlışlıklar (örneğin ASTROREHBER'den Astroloji raporu satın alındığında doğum tarihinin ve/veya saatinin hatalı yazılması, AKROFONOLOJİ'den İsim analizi raporu satın alındığında isim bilgilerinin hatalı yazılması vb.), durumunda, ÜYE rapor bedelinin yarısı kadar ilave bir bedel ödeyerek raporun yeniden hazırlanmasını isteyebilir. Ancak ALER bilgilerdeki hatanın boyutuna göre güncel rapor bedelini talep etme hakkını saklı tutar.

MADDE 7: ALER KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ
Üye bu sözleşmeden doğabilecek itilaflarda ALER'in defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş, ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirten ALER kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 8: SÖZLEŞME İÇERİĞİ
ALER, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Sözleşmenin maddelerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda, ÜYE'nin YORUMCU'ya giriş yapmasından sonra sözleşmeyi tekrar okuyup onaylamasını isteyebilir. Eğer ÜYE işbu sözleşme şartları ve koşullarını kabul etmezse, YORUMCU'yu kullanmaya devam edemez. ÜYE; son güncelleme tarihinin sayfanın üzerinde yer aldığı bu sözleşmeyi, düzenli olarak ziyaret edip okumalıdır.

MADDE 9: FESİH VE TAZMİNAT
ÜYE, işbu sözleşmeden doğacak borç ve taahhütlerinden herhangi birini zamanında yerine getirmediği veya eksik yerine getirdiği, yükümlülüklerine uymadığı takdirde, ALER bu sözleşmeyi herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek yanlı feshetme hakkına haizdir.

İşbu Sözleşme'ye konu SERVİSLER veya ÜRÜN ücretinin ödenmesi ile Sözleşme'ye konu SERVİSLER veya ÜRÜN ÜYE'nin kullanımına sunulur. SERVİSLER ve ÜRÜNLER ÜYE'ye elektronik ortamda anında teslim edilir ve niteliği gereği ÜYE tarafından iadesi mümkün değildir. Bu nedenle Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in 8. maddesi uyarınca da ÜYE'nin cayma hakkı bulunmamaktadır.

ÜYE, dilediği zaman ÜYE HESAP YÖNETİMİ sayfasında bağlantısı yer alan, ÜYELİK İPTALİ sayfasından üye kaydını kapatarak bu sözleşmeyi sona erdirebilir. ÜYE, üyeliğini iptal etmekle ücretli hizmetler için ödediği ama henüz kullanılmamış kısmından feragat etmiş olacağı için yaptığı ödemeleri geri alamaz. Yeni oluşturulan ÜYE kayıtları 24 saat geçmeden iptal edilemez.

MADDE 10: UYGULANACAK HÜKÜMLER VE YETKİLİ MAHKEME
Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek itilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vesair) uygulanacaktır. İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Bakırköy Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 11: TEBLİGAT ADRESLERİ
ALER'in işbu sözleşmenin başında ve ÜYE'nin ise üyelik bilgilerini doldururken belirttikleri adresleri tebligata elverişli adresleri olup herhangi bir değişiklik karşı tarafa yazılı olarak bildirilmemiş bulundukça bu adreslere yöneltilecek tebligatlar tebliğ olunsun ya da olunmasın hukuken geçerli addolunacaktır.

MADDE 12: TİCARİ MARKALAR
Aler®, Yorumcu®, Astrorehber®, Astrolog®, Astroloji®, Astroloji Rehberi®, Astroloji Dünyası®, Akrofonoloji®, BabyPlan®, Tarot® ve Burçların Buluşma Noktası® markalarının hepsi Aler Ltd. Şti.’nin tescilli ticari markaları olup 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ile korunmaktadırlar. ALER'den önceden yazılı izin alınmadan; ALER'in ticari markaları ve ticari şekilleri, ticari markaların bölümleri ve/veya alan adlarının bölümleri olarak da dahil olmak üzere, bir ürün veya servisin herhangi bir karışıklığa yol açabilecek şekildeki bağlantılarında kullanılamaz, kopyalanamaz, taklit edilemez, tamamen ya da parça halinde kullanılamaz. Buna ilave olarak, Site'nin görüntüsü ve yapısı (tüm sayfa başlıkları, özelleştirilmiş grafikler, düğme simgeleri ve komut dizileri dahil), kısmi veya genel olarak çoğaltılamaz, taklit edilemez ve kullanılamaz.