Satın aldığım hizmet ya da ürününün iptal edilerek para iadesini istiyorum.

Satın aldığım hizmet ya da ürününün iptal edilerek para iadesini istiyorum.

Sitemizde sunulan hizmet ve ürünler, doğum tarihi vb. kişisel bilgiler kullanılıp, özel istek ve talepler uyarınca üretilerek veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen, anında teslim edilen gayri maddi mal niteliğindedir.

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin aşağıdaki "Cayma Hakkının İstisnaları" maddeleri gereğince; Üye, cayma hakkını kullanamaz. Ödemeden sonra işlemden vazgeçilmesi ve ödenen ücretin geri iadesi mümkün değildir.

Cayma Hakkının İstisnaları
MADDE 15 – (1) Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki sözleşmelerde
cayma hakkını kullanamaz:

15(b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin
sözleşmeler.
15(ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
15(h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Daha fazla bilgi için üyelik sözleşmemizi inceleyebilirsiniz.

Etiketler

üyelik iptaliücret iadesipara iadesicayma hakkıiade ilkelerisözleşmeüyelik sözleşmesi